“AKP’nin propaganda makinesinin bundan sonraki adımının “düşmanı” görünür kılmak olacağı ve kutuplaştırmayı arttıracağı tahmin edilebilir

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı, CHP’li Umut Oran, AKP’nin artık sıklıkla dile getirdiği Osmanlıcılık söylemi ile alternatif tarih yazmaya giriştiğini ve bu sayede kendinden olmayan her kesimi ötekileştirerek, halkın zihninde “kötü” olarak kodladığına işaret ederek, kimi uyarılarda bulundu.

Umut Oran, “İstanbul’un fethi kutlamaları da bu anlamda tıpkı Osmanlıcılık söylemi gibi otoriterliğin maskesidir. Öyleyse AKP’nin propaganda makinesinin bundan sonraki adımının ‘düşmanı’ görünür kılmak olacağı ve kutuplaştırmayı arttıracağı tahmin edilebilir. AKP’nin uygulamaları, otoriterliği gizleyen ‘Osmanlıcı Yeni Düzene’ karşı olan Cumhuriyet Halk Partisinin ve başta Aleviler olmak üzere her grubun tehdit altında olduğunu göstermektedir” dedi.

ALTERNATİF TARİH YAZMA ÇABASI

CHP’li Umut Oran, konuyla ilgili olarak bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Dünyanın her yerinde devleti eline geçirmek için uğraşan partiler, hareketler, kişiler hedeflerine ulaşmak için “alternatif” bir tarih yazımına girişmişler ve kendi çıkarlarına uygun olarak yeni tanımlar yaratmışlardır.

“ÖTEKİLEŞTİRİP KÖTÜLEME”

İdeolojik olarak net ve yetkin olmasalar da böylesi gruplar için kabaca çerçevesi çizilmiş, varsayımsal bir “iyiler cephesi”; her türlü melanetin sebebi olarak gösterilen “ötekilerle” tamamlanmaktadır. Böyle durumlarda anlatıların gerçekliğinden, tarihselliğinden ya da mantığından daha önemli olmak üzere her şey kutuplaştırmanın, şeytanlaştırmanın ve nefretin aracı olarak kullanılır. “Ötekiler” her anlamda kötü olarak kodlanırken ötekine ait olmayan şeylerse kutsallaştırılmıştır.

OSMANLICILIK ÖRTÜSÜ ALTINDA 2016 MODEL TİRANLIK

Bu anlamda kitlelere dayatılan Osmanlıcılık söylemi; Osmanlı’nın tarihsel gerçeklerinden, medeniyetin yönünden, toplumun genel ihtiyaçlarından bağımsız bir “hayali iyidir” ve bu alanın dışındakiler de “kategorik kötü” olarak tanımlanmaktadır. Masalların dilini referans alan bu yaklaşım bir yanıyla kitlelere “şaşalı bir kurtuluş reçetesi” olarak sunulurken diğer yandan en büyük nefretlerin de inşacısı haline dönüşmektedir. Yerli, milli başkanlık söylemi de aslında “Osmanlıcılık “örtüsü altında dayatılan 2016 model tiranlıktır!

FETİH KUTLAMASI: OTORİTERLİĞİN MASKESİ

İstanbul’un fethi kutlamaları da bu anlamda tıpkı Osmanlıcılık söylemi gibi otoriterliğin maskesidir. İşaret edilen ve semboller yoluyla kitlelere aktarılmak istenen “büyüklüğün” yerli yerine oturmasının tek koşulu “kategorik kötülerin” de varlığının abartılması ve “büyütülmesidir”.

CHP VE ALEVİLER İÇİN UYARI

Öyleyse AKP’nin propaganda makinesinin bundan sonraki adımının “düşmanı” görünür kılmak olacağı ve kutuplaştırmayı arttıracağı tahmin edilebilir. AKP’nin uygulamaları, otoriterliği gizleyen “Osmanlıcı Yeni Düzene” karşı olan Cumhuriyet Halk Partisinin ve başta Aleviler olmak üzere her grubun tehdit altında olduğunu göstermektedir.

PLANSIZ TEPKİLERDEN KAÇINMALI

Bu itibarla Cumhuriyet Halk partisi başta olmak üzere tüm muhalefet unsurlarının “yeni sürece” dair alternatif analizler yapmaları, kendi gündemlerini yaratabilecek örgütlenme modellerini bulmaları ve AKP’nin istediği zamanlarda değil halkın yararına olan dönemlerde kitlesel güçlerini kullanmaları zaruridir. Gelinen nokta; tepkisel, plansız, altyapısız hareketlerden kaçınmayı ve proaktif düşünmeyi gerektirmektedir.

Basın Açıklaması:
Osmanlicilik-Soylemi-Otoriterligi-Maskeliyor-1-1

Print Friendly, PDF & Email