Bağımsızlık ve özgürlük için bedel ödenmesi gerektiğini öğrettiğin milletler, teker teker emperyalizme teslim oluyorlar.
İslam coğrafyası, geçmişin acı hatıraları hiç yaşanmamış gibi, kardeşin kardeşi boğazladığı, kan ve gözyaşının eksik olmadığı zamanlara geri götürülmek isteniyor.

Özgürleştirdiğin toprakların hemen ardında ölüm, vahşet ve ızdırap kol geziyor.

Memleketimizse geleceğinden endişe duyan evlatlarınla dolu ve matem havası yürekleri sarıyor.

Fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen iki büyük eserin dimdik ayakta ve senin emanetçin olan gençler kararlılıklarından ve umutlarından hiç bir şey kaybetmediler.

Ebedi istirahatgahında rahat uyu!

Dahili ve harici bedhahlara karşı mücadele azmimiz tamdır.

Senin izlerini eserlerinden silebileceğini sananlar eninde sonunda mağlup olacaklardır.

Saygı, özlem ve minnetle,
Umut Oran

Print Friendly, PDF & Email