Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı, Umut Oran, 7 Haziran sonrasında Türkiye’de çatışmaların giderek arttığına işaret ederek, AKP döneminde terörün zirveye taşındığını söyledi. Terör sorununu sadece silahla çözeceğini sanan AKP’nin Doğu ve Güneydoğu’ya yaptığı yatırımlarının büyük bölümünün savunma ve güvenlikle ilgili olduğunu aktaran Oran, AKP’nin, sadece ‘din kardeşliği’ ekseninde ve oy kaygısıyla yaklaştığı Kürt vatandaşlarımızın demokratik, kültürel, sosyal, ekonomik taleplerinde iyileştirme sağlayıp eşit vatandaşlar olarak ülkeye bağlılık ve aidiyet duygusunu güçlendirmede yetersiz kaldığını anlatı.

Çözüm için neler yapılmalı?

1 Sorunu; sadece silahlı mücadeleye konu bir terör olgusu şeklinde görmek yerine ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, idari, mali ve hukuksal boyutları ile birlikte ele alıp, hepsinde çözüm hedeflenmeli. Bölgedeki mülkiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak gerekiyor.

2 Refahın adil dağıtıldığı, bireyin haklarının güvencede olduğu, adil temsile dayalı, etnik, kültürel ve inançsal özelliklere saygılı, çoğunluk tahakkümü yerine azınlıktakileri koruyan, çoğulculuğu esas alan bir demokratik sosyal hukuk devleti tesis edilmeli.

3 Bölgeye özel, kapsamlı ve etkin yeni bir kalkınma programı başlatılmalı. Yerele odaklı bir büyüme reformu gerçekleştirilmeli. Anadille ilgili haklar başta kimliğin daha özgürce ifade edebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

cumhuriyet

Print Friendly, PDF & Email