Kirli siyasetten bıktınız değil mi? Bu ülkenin temel sorunlarının yıllardır pis politik oyunların, dümenlerin gerisinde kalmasından, asla ve asla bu ülkeyi yönetenlerin öncelikleri haline gelememesinden… Koltuk kavgalarından, milletvekilliğini ve siyaseti“rant” için kullananlardan… Ya da milletvekilliğini, sadece bir köşede oturup, aydan aya maaşı cebe indirip, oylama gerektiğinde parmağını kaldırıp indirmekle yetinenlerden…

Ben bıktım, hatta tiksindim.. Üstelik ülke uçurumun kenarında iken… Üstelik tüm dünyada tüm insanlık, kirli bir siyasetin ve politikacıların kurbanı olmuşken… O küçük göçmen çocuğun cansız bedeninin kıyıya vurmuş fotoğrafı “umudun tükendiği son nokta” gibi belleklere kazınmışken…

İşte bu yüzden bir siyasetçinin çıkıp görev yaptığı süreç içinde her yılın sonunda “hesap veriyorum” demesini ve neler yaptığını tek tek açıklamasını çok önemsiyorum. Üstelik bu siyasetçinin hiç ummadığı bir şekilde “liste dışı” bırakılmış olmasına karşın hiç küsmeden, terbiyeli ve dik duruşundan asla taviz vermeden mücadeleye devam etmesini… İşte asıl buna şapka çıkarıyorum..
Bu siyasetçi Umut Oran… 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili. Sosyalist Enternasyonal Genel Başkanı. TBMM’deki en çalışkan 3 siyasetçiden biri.

Bir ara genel başkan yardımcılığı görevine kadar yükselmiş bir isim…. Genel kurulda 35 konuşma yapmış, 122 Meclis araştırma soru önergesi vermiş, 116 yasa teklifi hazırlamış, 13 sözlü, 1219 yazılı soru önergesi, 1 gensoru önergesi vermiş…
İlkelerinden ödün vermeden, yılgınlığa kapılmadan gerçekleri dile getirip duruyor. Milletvekilliği sona ermesine karşın hâlâ hiç duraksamadan il il geziyor, çarpıklıkları raporluyor, basınla paylaşıyor.

Siyasetçi kimliğinden önce, girişimci, başarılı bir iş insanı, sivil toplum duyarlılığı yüksek biri olarak tanıdım Oran’ı… Türkiye’deki sorunların boyutlarının yıllar içinde artması onu elini taşın altına sokmaya yöneltti. Farklı bir siyasetçi kimliği ile çıktı karşımıza.
Şeffaf, ulaşılabilir, sürekli çalışan ve somut çözümler üreten…

Daha milletvekili bile olmadan partiye adımını atar atmaz mal beyanında bulundu. Gönderdiği “hesap veriyorum” raporunda daha önce hiç sözünü etmediği ancak son derece önemli bir konuyu da duyuruyor: “CHP’de yönetici olduğum dönemler de dahil olmak üzere partim için yaptığım tüm çalışmalarda her türlü masrafımınistisnasız tamamını kendim karşıladım, partime tek kuruş bile harcatmadım” diyor.www.umutoran.com sitesinde aslında her şeyi gayet açık anlatıyor.

Umarım umuda giden yolda, Umut Oran ve onun gibi siyasetçilerin önündeki engeller aşılır.

Eğer “Başka bir dünya mümkün” diyorsak, bunun taşlarını “seyircilik halini” sürdürenler ya da “sadece sosyal medyada ahkâm kesip rahatlayanlar” değil ellerini taşın altına sokabilenler döşeyecek. Tabii bunu söylerken sadece Meclis’e girip siyaset yapmaktan bahsetmiyorum. Bu ülkeye hâkim olan sorunların hemen hemen tümü, mikro ölçekte kendi yaşadığımız çevrede var olan sorunlar. Ve bir yerden bir şekilde başlamak durumundayız… Tıpkı Oy ve Ötesi’nin bir yerden başladığı gibi…

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/360295

Print Friendly, PDF & Email