CHP’li Umut Oran, esnafın sorunlarına dikkat çekti ve “10 yılda 1 milyonu aşkın esnaf faaliyetine son verdi” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, 2005 başından, bu yılın Mart ayı sonuna kadar olan dönemde sicil terkini yaptırarak faaliyetine son veren esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 318 bin 218’e ulaştığını kaydederek, “Esnaf aileleriyle birlikte düşünüldüğünde on yılda 5-6 milyonluk bir nüfusun mağdur oldu” dedi.

Umut Oran
Basın Açıklaması
12.04.2015

ESNAF ÖLMÜŞ AĞLAYANI YOK: GÜNDE 350 ESNAF KEPENK KAPATIYOR

  • AKP 13 yıllık iktidarı sonucunda esnafı daha yeni hatırladı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 4 üniversite ile birlikte 1,5 milyon esnafın sorunlarını inceleyecekmiş, ayrıntılı analiz raporu çıkaracakmış! İnsan bunu açıklamaya utanır, 13 yıldır iktidardasın aklın daha yeni mi başına geldi de esnafı hatırladın ?
  • AKP’nin rantçı ekonomi politikaları, toplumun orta direği olan esnafa ağır darbe indirmiştir. Son on yılda dükkânını kapamak zorunda kalan esnaf sayısı 1 milyon 318 bin 218’e ulaşmıştır. Günde ortalama 350 dükkân ve küçük işyeri kapanmaktadır.
  • Mahalle aralarına kadar giren perakende zincirleri ile rekabet edemeyen esnaf siftahsız dükkân kapıyor ya da sattığını yerine koyamıyor.
  • Prim borcunu ödeyemediği için hastaneye gidemeyen, ilaç alamayan 1 milyon 305 bin BAĞ-KUR’lu var. Esnaf, 70 milyona ulaşan vergi borcunu Maliye’ye ödeyemiyor. Tam seçim öncesinde 12 aydan fazla borcu olan esnaf ve çiftçilere getirilen prim borcu dondurulması ise geç emeklilik tuzağı içeriyor.
  • Esnafın tükenişi, Türk toplumunun dokusunu bozmakta; mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini yok etmekte, sosyal dayanışmayı, toplumsal değerleri aşındırmaktadır.
  • 7 Haziran genel seçimlerinde esnaf ve sanatkârlar AKP’ye dersini verecektir.
  • 12 ayda sektörlerin MR’ını çekeceğini söyleyen Bakanlığa öneri: Esnaf yoğun bakımda komada, sen bırak MR’ı, tomografiyi. Tanı, Teşhis ve Tedavi bizde var, reçete CHP’de hazır. Gel bize danış bize al reçeteyi
  • İşsiz kalan esnaf için TESK’in talep ettiği “Esnaf Garanti Fonu” hayata geçirilmelidir.
  • CHP iktidarında bir “Esnaf Bakanlığı” olacak; esnaf ve sanatkârlarımızın büyük tekellere ezdirilmediği “insan ve toplum odaklı” bir ekonomik düzen kuracağız. Büyümeden esnaf, sanatkâr ve küçük işletmeler yeterli pay alacak; bu kesimin devlete olan borçları yeniden yapılandırılacak; finansman olanaklarına erişimleri kolaylaştırılacak; esnafımız ekonomik ve sosyal yapıda hak ettiği konuma gelecektir. 

Rantçı anlayışla kentlerin en merkezi yerlerine dikilen AVM’ler, bir yandan halkın ortak kullanım alanı olan ve nefes almasını sağlayan yeşil alanları ve meydanları, tarihi dokuyu yok ederken, bir yandan da kent ekonomisi ve demografisinin en önemli unsurları olan mahalle esnafının, küçük mağaza ve işyerlerinin yok olmasına yol açmıştır. AKP 13 yıllık iktidarında esnaf ve sanatkârın mevzuattan kaynaklanan sorunlarını çözmediği, ağır mali yüklerini hafifletmediği gibi; bu kesimi büyük perakende zincirlerine, tekellere ezdirmiştir. Üç büyük il başta ülke genelinde sayıları 400’e yaklaşan AVM’ler ve perakende zincirleri, esnaf ve sanatkâra büyük darbe vurmuş, süreç adeta bir “esnaf ve sanatkâr kıyımına” dönüşmüştür.

10 YILDA 1.3 MİLYON ESNAF İŞİNİ BIRAKTI… 

Her yıl ülke genelinde on binlerce bakkal, bayi, büfe, nakliyeci, kadın ve erkek kuaförü, lokantacı; pazarcı; çay bahçesi, çay ocağı, piknik ve dinlenme yeri işletmecisi; tuhafiyecisi; emlakçı; aperatif yiyecek maddeleri imal ve satıcısı; hırdavatçı ve diğerleri, büyük perakende zincirleri ile rekabet edemeyip faaliyetini sonlandırmaktadır. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) kayıtlarına göre 2005 başından, bu yılın Mart ayı sonuna kadar olan dönemde sicil terkini yaptırarak faaliyetine son veren esnaf ve sanatkâr sayısı 1 milyon 318 bin 218’e ulaşmıştır. Buna göre günde ortalama 350 dükkân ve küçük işyeri kapanmakta, yılda ortalama 130 bin esnaf ve sanatkâr faaliyetine son vermektedir. Dolaylı etkileri bir yana; 1.3 milyon esnaf aileleriyle birlikte düşünüldüğünde on yılda 5-6 milyonluk bir nüfusun mağdur olduğu görülmektedir.

ESNAF SİFTAHSIZ DÜKKÂN KAPIYOR, SATTIĞINI YERİNE KOYAMIYOR 

Büyük perakende zincirleri ile rekabet edemeyen esnaf, ekonomideki daralmadan da doğrudan etkileniyor; oldukça güç koşullarda dükkânını açık tutmaya çalışıyor. AVM’lerin, mahalle aralarına kadar uzanan büyük perakende zincirlerinin yol açtığı “haksız rekabet” ortamında kaderine terk edilmiş esnafın siftah yapamadan mesaisini tamamladığı oluyor. Sattığı malın yerine yenisini koyamayan binlerce esnaf bulunuyor. BAĞ-KUR prim yükümlülüğünü iki ay üst üste yerine getiremeyen esnaf, sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Birikmiş prim borcunu ödeyemediği için hastalandığında hastaneye gidemeyen, ilacını alamayan önemli bölümü esnaf 1 milyon 305 bin BAĞ-KUR’lu bulunuyor. Esnaf, 70 milyon liraya ulaşan vergi borcunu Maliye’ye ödeyemiyor. Esnafın nefesi giderek tükeniyor.

TOPLUMUN ORTA DİREĞİ ÇÖKERTİLİYOR… 

Esnaf ve sanatkârlarımız, ekonomik ve sosyal yapımızın istikrar unsuru, toplumumuzun orta direğidir. Rantçı anlayışın esnaf ve sanatkâr kesimini eritme süreci, Türk toplumunun geleneksel dokusunu da bozmakta; mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini yok etmekte, sosyal dayanışmayı zayıflatmakta, toplumsal değerleri aşındırmaktadır. Esnaf ve sanatkârlar, özellikle işletme sayılarının çokluğu, az yatırımla istihdam yaratmaları dolayısıyla ülke istihdamına sağladıkları büyük katkı, bölgesel sosyoekonomik dengelerin kurulması ve üretimde azımsanmayacak bir paya sahip olmaları nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin önemli bir denge unsurudur. Esnaf kesimin yok edilmesi, toplumun orta direğinin çökmesi demektir. Bu gidişat işsizliğin, yoksullaşmanın artmasına, zengin ve yoksul arasındaki uçurumun derinleşmesine yol açmaktadır. Anayasamız devletin esnaf ve sanatkârları koruyup desteklemesini hükme bağlamaktadır.  Dolayısıyla esnaf ve sanatkârı koruyup desteklemek ülkeyi yönetenlerin Anayasal görevidir.

AKP’NİN ESNAFA SEÇİM YATIRIMI BİLE TUZAKLI … 

Yıllarca esnafı kaderine terk eden AKP, seçim öncesi prim borçlusu BAĞ-KUR’luları birden hatırlayıverdi. 12 aydan fazla borcu olan esnaf ve çiftçilerin prim borçları dondurularak, sağlık yardımlarından yararlanmalarının sağlanacağı bir düzenlemeye gidildi. Daha önce binlerce esnaf birikmiş prim borçlarını ödemek için bankalardan kredi çekip dünya kadar borcun altına girmişti. Bu düzenlemeden ise 12 aydan az prim borcu olanlar yararlanamayacak. Ayrıca prim borcu dondurulan BAĞ-KUR’luların bu sürelere ilişkin sigortalılıkları da dondurulacak. Dolayısıyla bu süreler emeklilik hesabında dikkate alınmayacak. Bu durumda, örneğin üç yıllık prim borcunu donduran bir BAĞ-KUR’lu üç yıl daha geç emekli olacak. 

ESNAF GARANTİ FONU KURULMALIDIR!.. 

Esnaf ve sanatkârların çatı kuruluşu TESK’in talep ettiği “Esnaf Garanti Fonu” hayata geçirilmelidir. Ülke ekonomisine sayısız katkıları olan, istihdam yaratan, vergi veren esnaf ve sanatkârlarımız zaten faaliyeti sırasında karnını zor doyururken, dükkânı kapandığında ise işsizlikle yüzleşmektedir. İşsizlik Sigortası Fonu’na benzer şekilde esnafları kapsayan bir fon kurulması, işleri bozulan ve ticari faaliyetine son vermek zorunda kalan esnafa yeni geçim kaynakları bulana kadar nefes aldıracaktır. Esnaf ve sanatkârlarımızın faaliyeti sırasında ödeyecekleri primler ve devlet katkısından oluşacak fondan, dükkânını kapayıp işsiz ve çaresiz kalanlara, en azından belli sürelerle aylık ödeme yapılabilmelidir.

ESNAF, 7 HAZİRAN’DA AKP’DEN HESAP SORACAK… 

7 Haziran genel seçimleri, Türkiye’nin 13 yılını çalan AKP iktidarından kurtulma sürecinde önemli bir dönüm noktası olacaktır. Yerel seçimlerde oy kullanacak seçmenin önemli bir bölümünü esnaf ve sanatkâr kesim oluşturmaktadır. Halen ülke genelinde faaliyet gösteren 1 milyon 586 bin 507 esnaf ve sanatkârımız, aileleriyle birlikte 5-6 milyonluk bir nüfusu ve 3 milyon dolayında bir seçmen kitlesini oluşturmaktadır. Esnaf ve sanatkârın oy tercihi, ülkenin kaderini belirleyecek nitelikte ve AKP zihniyetinden kurtulma yönünde hayati önemdedir. Esnaf ve sanatkâr kesimi;  ekonomide haksız rekabetin ve tekellerin hâkimiyetinin sona ermesi için AKP’ye sandıkta gereken dersi verecektir.

CHP İKTİDARINDA “ESNAF BAKANLIĞI” OLACAK…

CHP iktidarında  “insan ve toplum odaklı” ekonomi politikaları izlenecektir. Bölgeler arası dengeli büyüme ve gelişmeye katkıda bulunan, ülke çapında istihdamı artıran, ekonomik ve toplumsal yapının vazgeçilmez unsuru olan esnaf ve sanatkârlarımızın rekabet koşullarına hızla uyum sağlayabildikleri, büyük sermaye grupları ve tekellere ezdirilmediği bir ekonomik düzen kuracağız. Ülke ekonomisinin canlandırılması için hazırlanan destek paketlerine esnaf ve sanatkârlar öncelikli olarak dâhil edilecek, tamamen bu kesime özel teşvik ve destek paketi hazırlanacaktır. Ekonomik büyümeden esnaf, sanatkâr ve küçük işletmeler yeterli pay alacaktır. Bu kesimin devlete olan borçları yeniden yapılandırılacak; finansman olanaklarına erişimleri kolaylaştırılacaktır. Dahası CHP iktidarında bir “Esnaf Bakanlığı” olacak; esnaf ve sanatkârlarımız ekonomik ve sosyal yapıda hak ettikleri konuma gelecektir. 

İşine son veren esnaf sayısı

2005 282.600
2006 177.436
2007 118.871
2008 117.810
2009 91.165
2010 93.735
2011 131.116
2012 90.671
2013 91.521
2014 96.353
2015 (3 ay) 26.940
TOPLAM 1.318.218

Basın Açıklaması:
AKP-ESNAFI-DA-SIFIRLADI-2-1

Print Friendly, PDF & Email