CHP’li Umut Oran, “Gençlerin mektep-meslek kaygısı, CHP için memleket meselesi” dedi.

 AKP iktidarının en çok gençleri mağdur ettiğini ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, “Dinselleştirilen öğretim, gençlere bilgi çağının gerektirdiği donanımı veremiyor. Üniversiteler, gençleri ekonomi ve toplumsal hayata hazırlayamıyor. Her 5 gençten biri işsiz; ülkedeki her 3 işsizden biri gençtir. 2002’de her 10 işsizden 1’i üniversite mezunu idi, bugün neredeyse her 4 işsizden 1’i. Gençlerimiz CHP iktidarında, eğitimde fırsat eşitliği ve gelecek kaygısı olmadan kendilerini gerçekleştirme imkânına kavuşacaktır” dedi.

Umut Oran
Basın Açıklaması
05.4.2015

AKP İKTİDARININ KRONİK SORUNU

SEMBOLÜ AMPUL OLAN AKP 12 YILDA GENÇLERİN IŞIĞINI SÖNDÜRDÜ

  • AKP’nin mağdur ettiği kesimlerin başında gençlerimiz geliyor, gelecek kaygısı ile gençliklerini yaşayamıyorlar.
  • Dinselleştirilen öğretim, gençlere bilgi çağının gerektirdiği donanımı veremiyor.
  • Üniversiteler, gençleri ekonomi ve toplumsal hayata hazırlayamıyor.
  • Her 5 gençten biri işsiz; ülkedeki her 3 işsizden biri gençtir.
  • 2002’de her 10 işsizden 1’i üniversite mezunu idi, bugün neredeyse her 4 işsizden 1’i.
  • Gençlerimiz CHP iktidarında, eğitimde fırsat eşitliği ve gelecek kaygısı olmadan kendilerini gerçekleştirme imkânına kavuşacaktır.

Avrupa’da en genç nüfusa sahip ülke olan Türkiye, 12 yıllık AKP iktidarında, geleceğimiz olan gençlerimizi ihmal etmiş, gençliği adeta harcamıştır. Başta gençler tüm topluma baskı ile kendi çağdışı zihniyetini dayatma çabasındaki AKP, gençliğe çağın gerektirdiği donanımı sağlayacak bir eğitim sistemini de gençlere eğitimleri sonrası iş imkânlarını da sunamamıştır.

AKP’nin eğitim müfredatı, geleceğimiz olan gençlerimize, bilgi çağının gerektirdiği donanımı vermekten çok uzaktır. Eğitimi dinselleştiren AKP, eğitimde kaliteyi tuğla, çimento, okul sayısı ile ölçmektedir. OECD tarafından 3 yılda bir 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen Ulus­la­ra­ra­sı Öğ­ren­ci De­ğer­len­dir­me Prog­ra­mı (PI­SA) sınavında Türkiye, 65 ül­ke ara­sın­dan ma­te­ma­tikte ancak 44, oku­ma be­ce­ri­sinde 41 ve fen ala­nın­da 43. sı­ra­ ile sonlarda yer alabilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ve dünya ile rekabetin itici gücü eğitimdir. Öğretmene yatırım yapılması, okul öncesi eğitime ağırlık verilmesi, eğitimin bilimsel kalitesinin artırılması ve eğitim sisteminde köklü bir reforma ihtiyaç vardır. PISA sonuçları ülkenin geleceğine ilişkin bir erken uyarı niteliğindedir. Bu sonuçlara göre ülkemizin sosyoekonomik açıdan geleceği sıkıntılıdır. Bu eğitim sistemi ile AKP gençlerimizin ve ülkemizin geleceğini karartmıştır.

ÜNİVERSİTELER GENÇLERİ HAYATA HAZIRLAMIYOR…

AKP, YÖK aracılığıyla zapturapta aldığı yükseköğrenimde gerici zihniyeti egemen kılmıştır. Atanan özel görevli rektörler eliyle üniversiteler giderek bilimden, özerklikten, araştırmacılık ve özgür düşünceden uzaklaşmış, artık ülkenin gelişimi ve kalkınmasına hizmet edemez hale gelmiştir. AKP öncesi 73 olan üniversite sayısı, gerekli akademik, fiziksel ve bilimsel alt yapıya sahip olmadan, daha çok ticari ya da siyasi amaçlarla ve adeta bakkal dükkânı açar gibi açılan “gecekondu” üniversitelerle 200’e yaklaşırken, yükseköğretimin kalitesi iyice aşağılara düşmüştür. Az sayıdaki gerçek ve köklü üniversitemiz dışında sistem, gençlerimizi ekonomiye ve hayata hazırlamaktan uzaktadır. Gençleri araştırmacılığa, bilime yöneltmekten uzak üniversiteler, onlara bilgi çağının gerektirdiği donanımı sunma kapasitesinden yoksundur. Üniversite enflasyonu paralelinde sayıları hızla artarak 6 milyona yaklaşan üniversite gençliği, beslenme, barınma başta ciddi sorunlarla boğuşmakta, bir yandan da mezuniyet sonrası iş ve gelecek kaygısı taşımaktadır. Yükseköğretimde yurt kapasitesi ise yaklaşık 430 binle öğrenci sayısının yüzde 10’una bile ulaşmamaktadır.

GENÇ İŞSİZLİĞİ HAD SAFHADA…

Aralık 2014 itibariyle 57.4 milyon olan 15 yaş ve üstü nüfusun 11.8 milyonunu 15-24 yaş grubu gençler oluşturuyor. Bu gençlerin 4.7 milyonu öğrenci olmak üzere toplam 7.1 milyonu iş gücü dışında yer alıyor. 15-24 yaş grubunda toplam iş gücünü oluşturan 4.7 milyon gençten 3.7 milyonu istihdamda gözüküyor. Ancak bunların 1 milyona yakını sözde istihdamda. Çünkü okuma ya da çalışma imkânı olmadığı için ailesine yardım eden, sosyal güvencesi bulunmayan bu kişiler, gerçek bir istihdam söz konusu olmadığı halde “ücretsiz aile işçisi” sayılıyor. Bu yaş grubunda sosyal güvencesi olmadan yani ucuz işgücü olarak kayıt dışı çalıştırılanların toplam sayısı 2 milyona yaklaşıyor.

Toplamda işgücüne katılım oranı yüzde 50.2, işsizlik oranı yüzde 10.9 olurken, 15-24 yaş grubu gençlerde işgücüne katılım oranı yüzde 39.7’de kalıyor, işsizlik oranı ise yüzde 20.2’ye çıkıyor. Buna göre her 5 gençten biri işsizdir… Toplamda 3 milyon 145 bin kişi olan işsizler ordusunun 945 binini 15-24 yaş grubundakiler oluşturuyor. Başka deyişle ülkedeki her 3 işsizden biri bu yaş grubundadır.

Toplamda erkek işgücünün yüzde 10.2 olan işsizlik oranı, genç erkeklerde yüzde 18.9’a; kadınlarda toplamda yüzde 12.6 olan işsizlik oranı da genç kadınlarda yüzde 22.6’ya ulaşmaktadır.

ÜNİVERSİTE DİPLOMALI İŞSİZLER AKP DÖNEMİNDE ÜÇE KATLANDI…

AKP dönemindeki üniversite enflasyonu, nitelikli işgücü yerine diplomalı işsizliği patlatmıştır. Sıcak para ve borçla tüketime dayalı ekonomi politikaları, sayıları hızla artan üniversite mezununa yeterince istihdam yaratamamıştır. Üniversiteli işsiz sayısı AKP döneminde yaklaşık üçe katlanmıştır. Aralık 2014 itibariyle ülkedeki 3.1 milyon işsizin 687 binini, çeşitli yaş gruplarındaki üniversite mezunları oluşturmaktadır. 2002 yılında her 10 işsizden yaklaşık 1’ini üniversite mezunları oluştururken, artık neredeyse her 4 işsizden 1’i üniversite mezunudur.

GENÇLERE ÜÇÜNCÜ DÜNYA DEĞERLERİ DAYATILIYOR

Yıllarca halka “en az üç çocuk” baskısı uygulayan, lise öğrencilerine evlilik vizesi veren AKP Türkiye’sinde kızların genç yaşta evlendirilme oranı, dünyanın en geri toplumlarındakine paralel biçimde çok yüksek düzeylere çıkmıştır. Resmi istatistiklere göre bile 15-24 yaş grubundaki her 4 kızdan biri “kocaya veriliyor”. İmam nikâhlı evlilikler düşünüldüğünde bu oran çok daha yüksektir. AKP, “çocuk gelin” olgusuyla mücadele edeceği yerde zihniyeti gereği bunu normal karşılamış, hatta teşvik etmiştir.

AKP, gençleri spora, sosyal, kültürel faaliyetlere yöneltecek, onları kötü alışkanlıklardan alıkoyacak politikalar izlememiş, uyuşturucu patlama noktasına gelmiş, kâbus halini almıştır. Gençlerin bu tür etkinlikler için sahip olduğu imkânlar yetersizdir. Araştırmalar gençlerin beşte birinin fazla kilolu ya da obez olduğunu göstermektedir. İnternet kullanım oranının yüzde 80’leri aştığı gençlerimizde, kitap okuma oranı ise çok düşük düzeylere inmiştir. 

GENÇLERİMİZ 7 HAZİRANDA AKP’YE DERSİNİ VERECEKTİR…

Yaklaşık 2 aylık bir süre kalan 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanacak yurt dışındakiler dâhil toplam 56.3 milyon seçmenin önemli bir bölümünü gençlerimiz oluşturmaktadır. Türkiye’nin 12 yılını çalan AKP’nin mağdur ettiği kesimlerin başında gençlerimiz geliyor. 

Gençlerimiz, yıllardır kendilerine baskı ve dayatma uygulayan, geleceklerini çalan AKP’ye 7 Haziran’da gereken dersi verecek, güneşe kavuşacaklar.

Geleceğimiz olan gençlerimiz, kendilerini bilgi çağının gerekleri ve evrensel değerlerle donatacak, dünyadaki akranları ile eşit düzeye taşıyacak bir eğitim sistemini ve gelecek kaygısı olmadan hayatlarının en güzel dönemlerini yaşamayı hak ediyorlar.   
Düşünen, araştıran, çağı yakalamış, ülkesini, toplumunu, insanlığı önemseyen sorumlu bir gençlik; geleceğin çağdaş, demokratik, ileri ve güçlü Türkiye’sinin teminatıdır… 

CHP iktidarında gençlerimiz, eğitimde fırsat eşitliğine ve kendilerini geliştirmek için her türlü imkâna kavuşacaktır. Gençlerimiz, çağın gereklerine uygun bir eğitim sistemi, yarın kaygısı olmadan, baskı ve dayatmalardan uzak biçimde özgürce kişisel gelişimlerini gerçekleştirebileceklerdir. CHP iktidarında gençliğin yüzü gülecek, gençlerimiz geleceğe güvenle bakabilecektir.

Gençler (15-24) ve yetişkinlere (24+) göre işgücü durumu (Aralık 2014; Bin kişi)

TOPLAM ERKEK KADIN
Genç Yetişkin Toplam Genç Yetişkin Toplam Genç Yetişkin Toplam
Kurumsal olmayan nüfus 11.771 45.630 57.401 5.885 22.463 28.348 5.886 23.167 29.053
İşgücü 4.676 24.111 28.787 3.066 17.016 20.082 1.611 7.094 8.705
İstihdam edilen 3.731 21.911 25.642 2.485 15.545 18.030 1.246 6.366 7.612
İşsiz (*) 945 2.200 3.145 580 1.472 2.052 364 729 1.093
İşgücü dışındakiler 7.095 21.519 28.614 2.820 5.446 8.266 4.276 16.072 20.348
İşgücüne katılım (%) 39,7 52,8 50,2 52,1 75,8 70,8 27,4 30,6 30,0
İşsizlik (%)(*) 20,2 9,1 10,9 18,9 8,7 10,2 22,6 10,3 12,6

(*): Sadece iş arayan işsizleri gösteriyor. Referans dönemde iş arama kanallarını kullanmayan işsizler sayıya dahil değil.

Basın Açıklaması:
GENCLERIN-MEKTEP-MESLEK-KAYGISI-CHP-ICIN-MEMLEKET-MESELESI-1

Print Friendly, PDF & Email