AKP hükümetinin, yaptığı son yasa değişikliği ile bakıma muhtaç 1 milyon kişinin maaşlarının kesileceği bildirildi. CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, AKP’yi yanlıştan dönmeye çağırdı, “Uyumuyoruz” diyerek hükümeti uyardı.

AB’ye uyum çerçevesinde yaşlı ve engellilere ödenen aylıklar ile ailelerine ödenen “evde bakım” paralarının ödenmesi, sonradan yapılan düzenlemelerle büyük ölçüde zorlaştırıldığını, muhtaç durumdaki bu yurttaşlara devletçe sağlanan cüz’i gelirler de ellerinden alındığını belirten Oran, “Son iki yıldır söz konusu ödemeleri kısıtlayıcı nitelikte düzenlemeler yapan, bu paraların alınmasını giderek zorlaştıran AKP, şimdi uygulamayı daha da sertleştirmektedir” dedi.

Umut Oran
Basın Açıklaması
04.4.2015

 UYUMUYORUZ UYARIYORUZ !.. 

  • AB’ye uyum çerçevesinde yaşlı, engelli ve ailelerine yapılan ödemeler, son iki yılda yapılan düzenlemelerle büyük ölçüde zorlaştırılmıştır.
  • AKP, halen evde bakım, yaşlılık, engelli aylığı gibi sosyal yardımlardan yararlanan 1 milyon 200 bin yurttaşımızdan 1 milyonunun maaşını kesmeye hazırlanıyor.
  • Seslerini duyurabilmek için “Uyumuyoruz, uyarıyoruz!” eylemi yapan mağdur yurttaşlarımızın yanlarındayız! Biz de uyumuyor, hükümeti uyarıyoruz: Yaşlı ve engelli yurttaşlarımızın mağduriyeti giderilmeli, bu yanlıştan acilen dönülmelidir!..

AB’ye uyum çerçevesinde yaşlı ve engellilere ödenen aylıklar ile ailelerine ödenen “evde bakım” paralarının ödenmesi, sonradan yapılan düzenlemelerle büyük ölçüde zorlaştırılmış, muhtaç durumdaki bu yurttaşlarımıza devletçe sağlanan cüz’i gelirler de ellerinden alınmaktadır. Son iki yıldır söz konusu ödemeleri kısıtlayıcı nitelikte düzenlemeler yapan, bu paraların alınmasını giderek zorlaştıran AKP, şimdi uygulamayı daha da sertleştirmektedir.

Bakıma muhtaç engellilerin evde bakımı karşılığında, engelliye bakmakla yükümlü yakınına ödenen Bakım Maaşı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nda 6 Şubat 2014 tarihli değişiklikle, artık Memur Maaş Katsayısına göre belirlenmektedir. Buna göre 1.1.2015- 30.6.2015 döneminde ödenecek evde bakım aylıkları 793,08 TL. Ancak aynı düzenlemeye göre bu parayı alabilmek için hanedeki kişi başına gelirin, asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. 2015’in ilk altı ayında AGİ hariç net asgari ücret 858 lira 96 kuruştur. Yani engelli maaşı alabilmek için hanedeki kişi başına düşen gelirin 572 lira 64 kuruşun altında kalması şartı aranacaktır. Bu durumda evde bakmakla yükümlü olduğu engellisi bulunan 3 kişilik bir aile, aylık toplam geliri 1.718 lirayı aşıyorsa, engelli bakım maaşı alamayacak, alıyorsa kesilecektir. Üstelik kişi başına gelir sınırı, 1.7.2015-31.12.2015 döneminde 606 lira 95 kuruşa yükselecektir.

2022 sayılı Kanun kapsamında ödenen 65 yaş üstü yaşlı ve engelli maaşlarında ise ailede kişi başına düşen gelirin ilk altı ayda 286 TL’yi, yılın ikinci yarısında 303 TL’yi aşmaması gerekiyor. Üç ayda bir ödenen yaşlı parasının aylık tutarı 145 TL, yüzde 40-69 arasında özürlü aylığı 291 TL ve yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç özürlü aylığı 437 liradır…

MAAŞI KESİLECEK 1 MİLYON ENGELLİ MAĞDUR OLACAK 

Türkiye’de evde bakım, yaşlılık, engelli aylığı gibi sosyal yardımlardan yararlanan 1 milyon 200 bin kişi bulunuyor. Son iki yılda 2022 ve 2828 sayılı yasalarda yapılan değişiklikler sonrasında zaten yüzlercesinin maaşı kesilmiş, hatta bu yurttaşlarımıza ağır cezalar kesilmiştir. Engelli maaşı ödemesinde; eskiden sadece engelli ve anne babasının gelirine bakılırken, sadece ailenin değil, üçüncü derece akrabaya kadar gelirin düşük olması şartı getirilmiştir. Üstelik geliri brüt olarak esas alınan aile kiracı ise bu durum dikkate alınmamaktadır.

Hukukçular ve uzmanların hesaplamasına göre mevzuat değişiklikleri doğrultusunda belirlenen bu aylık gelir sınırları uygulanırsa, bunlardan 1 milyonunun maaşı kesilecektir. Bu yardımlardan yararlanan insanlar toplumun en yoksul, en çaresiz kesimidir. AKP’nin sosyal devlet ilkesine aykırı uygulamaları ciddi mağduriyetler doğuracaktır. Bu kabul edilemez bir durumdur.

AKP SOSYAL DEVLETİ YOK EDİYOR! 

Sosyal hak” niteliğindeki söz konusu ödemeler, 1976 yılından beri yapılmaktadır. Bu ödemeler, birer yardım ya da bağış değildir. Bu ödemelerin yapılması sosyal devletin bir görevidir. AKP, sosyal devleti yok etmektedir! AKP’nin 2013 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’na devri, bu ödemelere “bağış ve yardım” niteliği kazandırmaktadır. AKP, engellilere, kendisine oy vermemesi durumunda maaşının kesilebileceği tehdidi yapabilmektedir. Türkiye, bir engellimize “Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz, daha ne yapalım” diyebilen bir Sağlık Bakanı’na AKP döneminde tanık olmuştur.

AKP’NİN SOKAĞA DÖKTÜĞÜ ENGELLİNİN YANINDAYIZ!

AKP’nin sosyal devlet ilkesini ortadan kaldıracak nitelikteki düzenlemeleri yaşlı ve engelli yurttaşlarımız ile ailelerini mağdur etmiştir. Bu düzenlemeler özellikle engelli ailelerinin omuzlarındaki yükü ağırlaştırılmıştır. 

CHP olarak bizler de engelli ve yaşlı yurttaşlarımızın, maaş alımını zorlaştıran yasa değişikliğine karşı ortaya koydukları “Uyumuyoruz, uyarıyoruz” duyarlılığını paylaşıyoruz!

Anayasanın “Sosyal devlet” ilkesi doğrultusunda devlet, yaşlı ve engelli yurttaşlarımıza ve ailelerine her türlü yardım yapılmalıdır. Bu yurttaşlarımıza hastane, ilaç ve ayrıca diğer yardımcı malzemeler bedava olmalıdır. 

İnsanlık onuruna yakışır bir hayat, yaşlı ve engelliler başta tüm yurttaşlarımızın hakkıdır. 

Engelli yurttaşlarımız gibi biz de “uyumuyoruz”, hükümeti “uyarıyoruz”: AKP bu yanlıştan dönmeli, yaşlı ve engelli yurttaşlarımız ile ailelerini mağdur etmekten vazgeçmelidir!

Print Friendly, PDF & Email