CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, ihracat rakamlarında düşüş yaşandığını belirterek, “İhracatta 1 Nisan şakası” değerlendirmesi yaptı. Oran, “İhracatta her yıl yüzde 15’lik artış hedeflenirken, 2015’in ilk çeyreğinde yüzde 13 düşüş yaşandı. İlk çeyrekte ihracat 32-33 milyar dolarda kaldı. 2015’te 173 milyar dolarlık ihracat hedefi şimdiden şaştı. Türkiye’nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Bu da ancak saydam, hesap verebilen hepbilen değil dinleyebilen bir demokrasi anlayışıyla mümkündür” dedi.

Umut Oran
Basın Açıklaması
01 Nisan 2015

– İhracatta her yıl yüzde 15’lik artış hedeflenirken, 2015’in ilk çeyreğinde yüzde 13 düşüş yaşandı. İlk çeyrekte ihracat 32-33 milyar dolarda kaldı. 2015’te 173 milyar dolarlık ihracat hedefi şimdiden şaştı. 

– Türkiye’nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Bu da ancak saydam, hesap verebilen hepbilen değil dinleyebilen bir demokrasi anlayışıyla mümkündür.

İhracatta ŞOK düşüş Mart ayında da devam etti. İlk çeyrekteki ihracat 40 milyar dolara bile erişemedi. Böylece ihracatta 2015 yılı şimdiden kaybedildi. Yılın tümünde öngörülen 173 milyar dolarlık ihracat hedefi hayal oldu.

İhracat birlikleri kayıtlarına göre 1-30 Mart arasında Türkiye’nin ihracatı 10 milyar 839 milyon dolar olarak gerçekleşti. TİM, yarın Mart ayının tümündeki ihracat gerçekleşmesini açıklayacak. 31 Mart’taki bir günlük tutarla birlikte aylık ihracatın 11-11.5 milyar dolar arasında açıklanması muhtemel. Bu da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13-14’lük bir azalmayı gösteriyor.

TİM verilerine göre bu yıl (altın hariç) ihracat Ocak ayında yüzde 9.8 düşüşle 10.8 milyar, Şubat’ta da yüzde 13 düşüşle 10.5 milyar dolara gerilemişti. Buna göre altın hariç üç aylık ihracat 32.5 milyar dolarla geçen yılın ilk çeyreğindeki tutarın yüzde 12-13 altında kalmış bulunuyor.

TÜİK’in altın ihracatını da dahil ederek açıkladığı verilere göre de Ocak-Şubat döneminde toplam ihracat geçen yıla göre yüzde 3.4 azalışla 24.5 milyar dolar olmuştu. Martta 2 milyar dolar dolayında da altın ihracatı olduğu varsayılsa bile bu bazda da üç aylık ihracat 37-38 milyar dolarla geçen yılın yüzde 5-6 altında kalacak.

İhracat (Milyar dolar)

Altın hariç (TİM) Altın dahil (TÜİK)
2014 2015 Değ.(%) 2014 2015 Değ.(%)
Ocak 11.976,8 10.804,0 -9,8 12.399,9 12.315,7 -0,7
Şubat 12.060,3 10.494,9 -13,0 13.053,8 12.271,5 -6,0
Mart 13.014,0 11.250,0(*) -13,6 14.680,8 13.000,0(*) -11,4
Ocak-Mart 37.051,1 32.548,9(*)  -12,2 40.134,5 37.587,2(*) -6,3

(*) Tahmin

İHRACATIN DÜŞÜŞ NEDENİ…

Döviz kurundaki yükseliş normalde, Türk ihraç mallarını dış pazarlarda ucuzlatarak fiyat avantajı yaratması, dolayısıyla ihracatı artırması gerekirken, tersine düşürüyor. Çünkü ihracat yüzde 62 oranında ithalata bağımlı. Yani Türkiye, 100 dolarlık ihracat yapabilmek için 62 dolarlık ara malı ithal ediyor. Bazı sektörlerde üretimde kullanılan ithal girdilerin payı, ihracatın yüzde 80’ine yaklaşıyor. Döviz arttıkça, üretim maliyeti ve ihracat birim fiyatı yükseliyor, dış pazarda rekabet gücü azalıyor. Bunun sonucunda ihracat ithalattan da hızlı düşüyor. Kurlarda hızlı yükselişin devam ettiği Şubat ve Mart aylarında ihracatta yaşanan şok düşüşler de bunun bir sonucu. Dolar yükselişe devam ederse, Türkiye ihraçlık ürünlerin üretiminde kullanılan girdileri dahi ithal edemeyecek bir noktaya gelebilir.

AKP TÜRKİYE’Yİ YÖNETEMİYOR 

Bugün açıklanan 2014 GSYH verilerine göre, yılın başında yüzde 4 hedeflenip sonra yüzde 3.3’e revize edilen yıllık büyüme, yüzde 2.9’la revize hedefin de altında gelmiştir. 2013’te 823 milyar dolar olan GSYH, 2014’te 800 milyar dolara inmiştir. Kişi başına düşen gelir ise 10 bin 822 dolardan 10 bin 404 dolara gerilemiştir.

EKONOMİDE HEDEFLER TUTMUYOR

Yıllık yüzde 4 büyüme hedeflenen 2015’i ise çok daha kötü bir performans bekleniyor. İç talep hızla daralıyor. Yatırımlarda, sanayi üretiminde, ihracatta sert düşüş yaşanıyor. Yılın ilk yarısı seçim telaşı ve “Başkanlık sistemi” tartışmaları ile yönetim zafiyeti içinde kaybedilecektir. Haziran seçimleri sonunda kurulacak yeni hükümet ekonomide bir enkaz devralacak, ekonomideki yavaşlama bu gidişle küçülme sürecine dönüşebilecektir. 2015’te GSYH’nin 750 milyar doların altına, kişi başına gelirin de 9 bin dolarlı düzeylere inmesi muhtemeldir. Türkiye orta gelir tuzağını aşmak bir yana düşük gelir seviyesine doğru geri gitmektedir.

TÜRKİYE’NİN YENİ BİR HİKAYEYE İHTİYACI VAR

Türkiye’nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var, Türkiye’nin yeni bir başarıya, yeni bir kalkınmaya, yeni bir ekonomi programına ihtiyacı var. Bu asla otoriter, tek adam, başkanlık sistemiyle olmaz. Bu ancak uzlaşmacı, barışçı, hep bilen değil dinleyebilen, saydam, hesap verebilir, herkesi kucaklayan demokrasi anlayışıyla olabilir.

Basın Açıklaması:
ihracatta-1-nisan-sakasi-2-1

Print Friendly, PDF & Email