Havuz medyasının bir ay önce yaptığı karalama, saldırı haberleri üzerine hakaret ve iftira suçunu işledikleri gerekçesiyle Akşam, Star, Güneş, Sabah, Takvim gazetesi yöneticilerini savcılığa şikâyet eden CHP’li Umut Oran, saldırıların kısmen sürdüğünü anımsatarak Ankara Başsavcılığına yeniden başvurarak savcılığın yaklaşan seçimi de göz önünde bulundurarak bir an önce karar vermesinin büyük önem taşıdığını bildirdi. 

CHP İstanbul Milletvekili, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran, avukatı Haluk Pekşen aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı basın suçları bürosuna yazılı olarak yeniden başvurarak ilk suç duyurusuna ilişkin ek beyanda bulundu. 

Ankara Başsavcılığına verilen ek beyan dilekçesinde, 17 Şubat 2015 tarihinde Ethem Sancak havuz medyası tarafından aynı içerik ve başlıklarla esasında çok önceden planlanmış olan ve TCK’nın 267’nci maddesinde düzenlenmiş bulunan iftira suçunu oluşturan asılsız haberlerin yapıldığını ve halen incelenen  soruşturma dosyası ile bu eylemlerin cezalandırılmasının talep edildiği anımsatıldı.

ÇİRKİN HABERLER SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına avukat Haluk Pekşen imzasıyla verilen dilekçe şöyle:

“Ancak ne var ki, müvekkilin alenen hedef alındığı asılsız çirkin haberler günden güne artmakta ve hatta her bir asılsız haberin tarafımızca çürütülmesinin ardından bu defa başka bir iftira ve hakaret içerikli haber yapılarak, alenen müvekkile karşı suç işlenmeye devam olunmaktadır.

ÇİRKİN İDDİA DA ORTAYA ATILDI

Aynı havuz medyası tarafından tekrarlanan, yasanın suç saydığı eylemler sistematik olarak aynı içeriklerle sürdürülmektedir. Şüphelilerin sorumlusu oldukları, gazetelerin 11.3.2015 günlü baskılarında müvekkil Umut ORAN’ın, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a tuzak kuranlardan biri olduğu çirkin iddiası ortaya atılarak, müvekkil zan altında bırakılmış ve davalı basın yoluyla alenen ve açıkça hakaret edilmiş ve iftirada bulunulmuştur.

BANGALOR YARGI ETİĞİ İLKESİ VURGUSU

Kamuoyunun, halkın bilinçlenmesi ve bilgilendirilmesi, ülkemizde meydana gelen bir takım “oyun” ve “kumpas” lardan haberdar olunması ile ülkemizde yaşanan ve gelinen aşamalardan haberdar olunması için, bu tür hayati önem taşıyan soruşturma dosyalarında, Bangalor ilkesi gereğince tarafsız ve bağımsız bir yargıdan beklenen sağduyu ve hiçbir baskı altında kalmaksızın yargılama faaliyetinin gerçekleştirilmesi gerektiği açıktır.

Zira, Hakimler ve savcılar Anayasa ve kanunlarla  kendilerine verilmiş olan görev ve yetkileri, yasal mevzuata ve evrensel anlamda bağlayıcı olan etik kurallara uygun olarak yerine getirmelidirler.

TARAFSIZLIK GENELGESİ VAR!

Hakimlerin/savcıların görevleri konularında hem CMK hem de Hakimler ve Savcılar Kanunu ile sair ilgili kanunlarda birçok düzenleme olmakla birlikte bu görevler yerine getirilirken hangi kriterlerin dikkate alınacağı konusunda ise uluslarası belgeler büyük önem taşımaktadır. Bu konudaki en önemli uluslararası metin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun 23 Nisan 2003 tarihli oturumunda kabul edilmiş olan Bangalor Yargı Etiği ilkeleri’dir. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu da 27.06.2006 tarih ve 315 sayılı kararı ile Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’nin benimsenmesine karar vermiş ve bu husus Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce tüm hakim ve savcılara genelge şeklinde duyurulmuştur.

SEÇİM ÖNCESİNDE SONUÇLANDIRILMALI

Bu itibarla bir takım otoritelerin ülke genelinde yapılacak olan genel seçim öncesinde, havuz medyasına servis etmekte olduğu asılsız ve suç içeren haberlerin konu edildiği, büyük bir öneme haiz işbu soruşturma dosyasının bir an önce sonuçlandırılması büyük önem taşımaktadır.

ETHEM SANCAK GRUBU 46 ‘ÇAMUR HABER’ DAHA YAPTI!

Söz konusu ilk haberin yapıldığı 17 Şubat 2015 tarihinin hemen ertesinde suç duyurusunda bulunuldu, ancak Ethem Sancak medya grubunun (Akşam, Güneş, Star gazeteleri) müştekiye yönelik haksız, dayanaksız, çirkin, ahlaksız yayınları giderek artan bir tempoyla sürmektedir. Bu grup o kadar hasmane bir tavırla haber görünümlü saldırı yapmaktadır ki 17 Şubat 2015’ten bu yana Akşam gazetesi müşteki hakkında 16 adet, Güneş gazetesi 13 adet, Star gazetesi ise 17 yayın daha yaparak mütemadi, planlı, sistematik, planlı saldırılarını sürdürmektedir.  Bu saldırılar sadece üç gazetenin saldırısı olarak da görülemez zira, yine her birisi hakkında hukuki yollardan takipte bulunduğumuz Sabah, Takvim, Yeni Asır, Yeni Akit, Yenif Şafak gibi gazeteler de Ethem Sancak grubunda çıkan bu karalamaları kendi sayfalarına taşımakta halkı yanıltma, müştekinin itibarını zedeleme eylemini zincirleme biçimde sürdürmekteler.

İBRETLİK CEZA SORUŞTURMASI ÖNEMLİ

7 Haziran seçimlerine sadece 80 gün kalmışken esasında parlamenter, demokratik hukuk düzenine yapılmış olan, milletvekillerini sindirmeye yönelik bu saldırılara bir an önce son verilmesini sağlayacak, ibretlik bir ceza soruşturmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

SORUŞTURMA İVEDİLİKLE SONUÇLANDIRILMALI

Yapılan her haberle müştekinin itibarı lime lime edilmekte, üyesi olduğu CHP’ye, Anamulahelefet partisine değişik karalamalar yapılmaya çalışılmaktadır.  Bu nedenlerle yaklaşan seçimler de göz önünde bulundurularak söz konusu soruşturmanın ivedilikle sonuçlandırılması hususunu takdirlerinize sunarım.”

Print Friendly, PDF & Email