CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, AKP’nin “Big Brother” yönetim tarzı doğrultusunda devletin kolluk kuvveti, istihbaratı Türkiye genelinde 77 milyona ait her türlü özel bilgiyi toplayıp, bilgisayar ortamında depolamaktadır. Tüm yurttaşları fişleyen AKP, ne tuhaftır ki, en özel alanlarına kadar izleyip kontrol etmek istediği halkın yaşam koşulları, geçimi, sorunları konusunda ise bir o kadar ilgisiz ve duyarsızdır. Aksine iktidar; 77 milyonun işsizlik, yoksulluk, geçim derdi, iş kazaları gibi kanayan yaralarının üstünü örtme, bunları gözlerden kaçırma çabasındadır dedi.

Umut Oran
Basın Açıklaması
18.3.2015 

 • Ülkemizde “umutsuzlar” dâhil 6 milyona yakın işsizimiz vardır.
 • Bir kişinin yaşam maliyeti 1.500 TL’yi aşmışken, kayıt dışı çalışan 8.5 milyon kişi patronun uygun gördüğü, 5 milyon kişi ise 949 liralık asgari ücrete talim etmektedir.
 • 77 milyonun 22 milyonu aylık 835 TL’nin altında gelire sahiptir.
 • Nüfusun 49 milyonu borç ve taksit ödemeleri ile boğuşmaktadır.
 • 34.3 milyon kişinin 2 günde bir et yiyebilme, 56.2 milyonun eskimiş ev eşyasını yenileyebilme, 58.4 milyonun ise bir haftalık tatil yapabilme imkanı dahi yoktur.
 • 22 milyon kişi, evini ısıtacak parası olmadığı için kışı titreyerek geçirmektedir.
 • Her dört kişiden biri, odaları karanlık, güneş almayan evlerde oturmaktadır.
 • 6.6 milyon kişi banyosuz, 2 milyon kişi tuvaletsiz, 1.3 milyon kişi ise suyu olmayan evlerde yaşamaktadır.
 • 26 milyon insanımızın kendisine yeni giysi alacak parası yoktur.
 • En tehlikeli işlerde ve çoğu 949 TL’lik asgari ücrete çalışan binlerce işçimiz, devlet ve işverenin ihmali sonucu iş kazalarında hayatını yitirmektedir. 

AKP’nin “Big Brother” yönetim tarzı doğrultusunda devletin kolluk kuvveti, istihbaratı Türkiye genelinde 77 milyona ait her türlü özel bilgiyi toplayıp, bilgisayar ortamında depolamaktadır. Tüm yurttaşları fişleyen AKP, ne tuhaftır ki, en özel alanlarına kadar izleyip kontrol etmek istediği halkın yaşam koşulları, geçimi, sorunları konusunda ise bir o kadar ilgisiz ve duyarsızdır. Aksine iktidar; 77 milyonun işsizlik, yoksulluk, geçim derdi, iş kazaları gibi kanayan yaralarının üstünü örtme, bunları gözlerden kaçırma çabasındadır.
77 milyonun özelini mercek altına alan AKP, yoksulluğu, işsizliği, halkın yaşadığı acıları görmezden geliyor. İktidar madem yurttaşını fişliyor ben de kendilerine, görmezden geldikleri acı gerçekleri anımsatmak isterim. Buyurun ülkenin sosyo-ekonomik gerçekleri:

 • Gerçekte ülkede 6 milyona yakın işsiz var: TÜİK’in her ay açıkladığı iş gücü verileri, buzdağının sadece ucunu gösteriyor. Resmi tanıma göre işsiz sayısı 3 milyon 145 bine, işsizlik oranı da yüzde 10.9’a çıkmıştır. Bu oran, işsizlikte son 4 yılın zirvesidir. Genç işsizliği ise yüzde 20.2’ye vurmuştur. Ancak bu veriler sadece aktif olarak iş arayanları kapsıyor. Son 3 ayda iş aramamış, ancak iş olsa çalışmaya hazır 2 milyon 418 bin “umutsuz” da dâhil gerçek işsiz sayısı 5 milyon 563 bin, gerçek işsizlik oranı yüzde 17.8’dir. İşsiz sayımız birçok önemli ülkenin nüfusundan fazladır. Ayrıca; çoğu tarımda olmak üzere hiçbir iş akdi, sosyal güvence ve emeklilik beklentisi olmayan 3 milyon kadar “ücretsiz aile işçisi” bulunmaktadır. 12 milyona yakın ev kadını da işgücünün dışındadır. İşsizlik Türkiye’nin kanayan yarasıdır. AKP, 12 yılda halkın iş ve aş sorununu çözememiştir. Şimdi ise küçülen ekonomide yeni bir işsizlik patlamasının arifesindeyiz. 
 • Yoksulluk had safhada: TÜİK’in 2013 yılı için hesapladığı medyan gelirin yüzde 70’i oranında aylık 835 TL olarak baz alınan “yoksulluk sınırına”  göre bile ülkedeki yoksul sayısı 22 milyon dolayındadır. Yoksulluk oranı yüzde 30’u aşmaktadır. Yani her 3 kişiden biri yoksuldur. Baz alınacak gerçekçi bir yoksulluk sınırı ile yapılacak hesaplamada ise yoksul sayısı bunun kat kat üzerinde çıkacaktır. 
 • 4 kişilik ailenin aylık asgari geçimi 4 bin TL: Türk-İş’e göre 4 kişilik ailenin “açlık” sınırı (aylık asgari gıda harcaması) 1.308 TL, diğer gereksinimleri ile birlikte yoksulluk sınırı 4 bin 259 TL; yetişkin tek kişinin yaşama maliyeti ise 1.593 TL’dir. Türkiye’de 26 milyon dolayında çalışanın 8.5 milyonla üçte biri kayıt dışı istihdam edilmekte ve bunların ne ücret aldığı bilinmemektedir. 5 milyon kişi ise asgari ücretle çalışmaktadır. Net asgari ücret halen 949 TL ve işçi ücretleri, memur maaşları, emekli aylıkları ortadadır. Halkın açlık ve yoksullukla imtihanını varın siz düşünün!
 • Halkımız borç batağında: Nüfusun yaklaşık 49 milyon kişi ile yüzde 65.4’ü, borç ve taksit ödemeleri ile boğuşmaktadır. 77 milyonun 58.4 milyonla yüzde 78.5’i evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayacak maddi imkanlara sahip değildir. 
 • Vatandaşın damı akıyor: Malum “saray”ın camları dahi ithal edilirken, 77 milyonun 30.5 milyonu (%39.7); çatısı sızdıran, duvarları nem geçiren, pencere çerçeveleri çürümüş evlerde oturmaktadır. 19 milyona yakın insanımız odaları karanlık, güneş almayan evlerde yaşamaktadır. Nüfusun 2 milyonu (%2.7) banyosu, 6.6 milyonu (% 8.8) tuvaleti, 2.1 milyonu (%2.8) mutfağı olmayan evlerde barınmakta, 12.1 milyon kişinin (%16.3) evinde sıcak su sistemi, 1.3 milyonun (%1.8) evinde ise hiç borulu su sistemi bulunmamaktadır.   
 • Vatandaş et yiyemiyor: İki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamayan yurttaşlarımızın sayısı 34.3 milyona (%46), yıpranmış, eskimiş mobilyalarını değiştiremeyenlerin sayısı 56.2 milyona (%75.5) ulaşıyor. Halkın yaklaşık 22 milyonu (%29.3) evinin ısınma giderini karşılayamamakta, kışı soğukta titreyerek geçirmektedir. 26 milyonun yurttaşın (%35) kendisine yeni giysi alacak parası yoktur. 
 • İş kazaları cinayete dönüşmüştür: Yerin binlerce metre altındaki maden ocaklarında ya da diğer tehlikeli işlerde ve çoğu 949 TL’lik asgari ücrete çalışan binlerce işçimiz, devlet ve işverenin ihmali sonucu iş kazalarında hayatını yitirmektedir. 2014 yılında Türkiye, 1.886 kişi ile ölümlü kazalarda ne yazık ki dünya birincisi olmuştur. Bu yılın ilk iki ayında da 206 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir.

Basın Bülteni:
77MILYONA-MERCEK-1

Print Friendly, PDF & Email