CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, geçen hafta ara vermeden 6 gün boyunca asılsız, ahlaksız yayın yaptıkları gerekçesiyle toplam 21 ulusal ve yerel gazetenin resmi ilan ve reklamlarının kesilmesi istemiyle Basın İlan Kurumu’na da başvurdu.
Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı da olan Umut Oran 17 Şubat’ta Akşam, Star ve Güneş’te bu yayınların başlaması üzerine hemen aynı gün söz konusu gazete yöneticileri için hakaret ve iftira suçundan suç duyurusunda bulunmuş, her gazeteye tazminat davası açmış, Ulaştırma Bakanlığı ve TİB’e başvurmuştu. Akşam grubunun sahibi olan Ethem Sancak’ın yönetiminde suç örgütü, çete oluşturularak olmayan suçların isnat edildiği gerekçesiyle ayrıca suç duyurusunda da bulunan Umut Oran, dün de basın meslek ilkelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle söz konusu 21 gazetenin sahibi, yöneticisi, muhabiri, yazarı 71 “gazeteci” hakkında da Basın Konseyi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne başvurmuştu. 
Yerel gazeteler de var !
Umut Oran bugün de Basın İlan Kurumu’na (BİK) başvurarak, Basın Kanunu ve Basın Ahlakı esaslarını açıkça ihlal ederek, kamuoyu önünde itibarını ağır şekilde zedeleyerek BİK Genel Kurul kararına aykırı davrandıkları gerekçesiyle, söz konusu 21 gazetenin resmi ilan ve reklamlarının, asılsız haber yaptıkları gün sayısı kadar kesilmesini talep etti. Resmi ilan ve reklamlarının kesilmesi istenen gazetelerin isimleri şöyle:
“Akşam, Güneş, Star, Sabah, Yeni Asır, Daily Sabah, takvim, Türkiye, Milat, Yeni Akit, Yeni Şafak, Haber Vaktim, Diyarbakır Olay, Diyarbakır Güneydoğu Güncel, Balıkesir Yeni Gazetem, Afyon Emirdağ’da Haber, Konya Memleket Gazetesi, Urfa Güneydoğu Gazetesi, Tekirdağ Trakya Demokrat Gazetesi, Kayseri Hakimiyet 2000 Gazetesi, Kayseri Vizyon Kent Haber Gazetesi”
Umut Oran’ın, Basın İlan Kurumu’na 21 ayrı gazete için aynı ayrı başvurdu. Oran’ın Akşam gazetesi için yaptığı başvuru şöyle:
27.02.2015 – 188
BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
Şikayetçi                    : UMUT ORAN (CHP İstanbul Milletvekili, TBMM-Ankara)
Şikâyet edilen                       : Akşam Gazetesi (T Medya Yatırım San. Ve Tic. A.Ş.)
Şikâyet Konusu         : 
Akşam gazetesinde 17-22 Şubat 2015 tarihleri arasında kupürleri ekte olan ve manşetten de verilen 6 kez, gerçeğe aykırı haber yapılmıştır. Bana dair doğruluk payı olmayan çeşitli ithamlara yer verilerek, kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir.
AKŞAM Gazetesi’nin asılsız ve gerçeğe aykırı haberlerinde benim, twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde “Fuat Avni” kullanıcı ismiyle maruf ve meşhur kişi arasında geçtiği iddia edilen hayali diyaloglara yer verilmiştir. “Fuat Avni” kullanıcı isminin esasında Emre Uslu adlı gazeteci şahsın twitter sosyal paylaşım sitesinde kullandığı isim olduğunu, bu şahısla benim aramda ülkenin siyasal geleceğine yönelik bir kısım söylemlerin geçtiği ve adı geçen kullanıcının “ölümle tehdit” niteliğine varan “direkt mesajlaşma” yaptığı ve bu mesajlaşmaların deşifre olduğu öne sürülmüştür.
Hiçbir gerçeklik payı taşımayan, bilgi ve belgeye dayanmayan, tamamen asılsız iddialarla, şahsım haksız yere zan altında bırakılmış, alçakça iftiralarda bulunulmuştur. Zira, konuşmaların “deşifre olduğu” ifadesi haberde yer almakta olup, zaten hiçbir zaman gerçekleşmemiş olan bu diyaloğun deşifre olması da mümkün değildir.
Haber değil karalama kampanyası yürütüldü 
6 gün boyunca ısrarla, sistematik olarak sürdürülen bu karalama, çamur at izi kalsın yayınlarıyla sürekli biçimde olmayan, hayali, gerçek dışı bir yazışmadan bahsedilerek sürekli olarak bana iftira atılmıştır. Akşam gazetesinin bu haberleri tamamen asılsız ve düzmecedir. Haberlerin veriliş biçimleri de değerlendirildiğinde bir takım karanlık odaklara hizmet ettiği açıkça anlaşılmaktadır. Haberde yer alan vahim iddialar gazetecilik imkanları içerisinde kolayca araştırılıp, teyit edilebilecekken, hiçbir biçimde girişimde bulunulmamış, bu konuda benden görüş, demeç dahi alınmamıştır. Bu haberlerle amaçlananın kamuoyuna bilgi vermek olmadığı; sadece hakaret, aşağılama, küçük düşürme, ismim üzerinden bana ve partim CHP’ye yönelik algı operasyonu yürütülmek istendiği aşikardır. Gerçek dışı ve hiçbir kaynak gösterilmeden yapılan haberlerle karalama kampanyası yürütülmüş, benim ve partim CHP’nin hukuk dışı işler yaptığımız izleniminin oluşturulmasına yol açılmıştır.
Gazetecilik, siyasi çıkarlara alet edildi
Bu haberlerle bir kamu hizmeti olan gazetecilik, kişisel ve siyasi çıkarlara alet edilerek, kamu yararına aykırı biçimde kullanılmış, haber verme ve ifade özgürlüğü sınırları kat be kat aşılmıştır! Bu yazılarda gerçeklik bilerek ve isteyerek tamamen saptırılmış, çarpıtılmış, birey olarak ben ve partim CHP için, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılarak, hakaret edilmiş, haksız isnatlarda bulunulmuştur.
Gazetecilik etiği ile bağdaşmıyor
Basın kuruluşlarının topluma yön verdiklerinin bilinci içinde kişilik haklarına saygılı, objektif ve karalama kampanyalarına yer vermeden hukuka, basın ahlakı ve meslek ilkelerine saygılı yayın yapmaları gerekmektedir. Ancak, yayınlanan haberler gazetecilik etiği ile bağdaşmadığı gibi hem bana hem de üyesi, yöneticisi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılmış ağır bir hakaret, iftira ve karalama kampanyası niteliğindedir.
Bu haberler ile ilgili olarak gazete yöneticileri ve Akşam Grubunun sahibi Ethem Sancak hakkında birçok suç duyurusunda bulundum, tazminat davası açtım, tekzip ve düzeltme yayınlanması için gerekli girişimleri yaparak, RTÜK’e ve idari makamlara başvurdum.
BİK kararı var: İşlem için yargıyı beklemeye gerek yok!
Basın İlan Kurumu’nun birçok Yönetim Kurulu kararında da (31.3.2014 tarih ve 2/2/-449 sayılı kararı vb.) işaret ettiği gibi, şikâyet konusu yaptığım bu haberlerin Basın Ahlak Esasları ile yürürlükteki yasal mevzuat açısından değerlendirilmesi birbirinden farklı hususlardır. Nitekim, Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 3’ncü maddesinin 4’ncü fıkrasındaaynı konuda yargı organlarına başvurulmasının Yönetim Kurulunun incelemesini ve karar vermesini etkilemeyeceği de belirtilerek bu farklılık açıkça ortaya konulmuştur. Dolayısıyla ilgili mahkemeler, dava konusu olduğu için şikâyet ettiğim bu haberlerin hakaret/haksız isnat oluşturup oluşturmadığını Türk Ceza Kanunu (TCK), Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK), Türk Borçlar Kanunu (TBK), Türk Medeni Kanunu (TMK), Basın Kanunu ve ilgili diğer mevzuat açısından inceleyerek ayrıca karar verecektir.
SONUÇ OLARAK yayınlanan bu haberlerle Basın Kanunu ve Basın Ahlakı esasları açıkça ihlal edilmiş, kamuoyu önünde itibarım ağır şekilde zedelenmiştir. Dolayısıyla 129 sayılı Genel Kurul Kararına aykırı davranışı nedeniyle Akşam Gazetesi hakkında 195 sayılı Kanun’un 49’ncu maddesinin 1’nci maddesi ve ilgili bentleri uyarınca gereğinin yapılarak, Akşam Gazetesi’nin resmi ilan ve reklamlarının 6 (altı) gün süreyle kesilmesini talep ediyorum.
Saygılarımla,
Umut Oran
basin-ilan-kurumu-aksam-gazetesi-sikayeti-giden-188-1
 

Print Friendly, PDF & Email