Bank Asya yönetimine el konulması TBMM’de

 BDDK Başkan Yardımcısı, operasyon öncesinde Erdoğan’ı neden ziyaret etti? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

05 Şubat 2015

Umut Oran
İstanbul Milletvekili

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK), 03.02.2015 / 6187 tarihli kararıyla Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin (Bank Asya) yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştur. El koymaya, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında, “İmtiyazlı paya sahip bazı ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını gösterir bilgi ve belgelerin verilen süreye rağmen Kuruma intikal ettirilmediği, dolayısıyla söz konusu imtiyazlı pay sahipleri açısından Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının Banka tarafından sunulamadığı” gerekçe gösterilmiştir. Söz konusu bilgi ve belgelerin BDDK’ya sunulması ve yapılacak değerlendirmeler sonuçlanıncaya kadar, Kanunun 18. maddesi 5. fıkrası hükmü uyarınca, adı geçen ortakların paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırılmıştır. Bankanın yönetim kurulunu belirleyen imtiyazlı payın yüzde 63’lük bölümünün TMSF yönetimine geçmesini sağlayan bu karar bankacılık sektöründe büyük tartışmalara yol açtı.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-25 Aralık büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının ardından başlayan süreçte sürekli BDDK’nın Bank Asya’ya el konulması talimatını yüksek sesle birçok kez dile getirmişti. Bu kapsamda;

  1. Bank Asya’nın yönetimine el konulması talimatını Recep Tayyip Erdoğan mı vermiştir?
  2. BDDK Başkan Yardımcısının pazartesi günü Erdoğan’ı ziyaret etmesinin gerekçesi nedir? Ziyarette Bank Asya operasyonu mu konuşuldu?
  3. Erdoğan’ın Başbakanlığı ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde aylarca, batırma amacıyla Bank Asya’yı açık hedef yapmasına neden müdahale etmediniz, bu suç değil midir?
  4. 1996’dan bu yana faaliyette olan Bank Asya’nın imtiyazlı ortaklarına ilişkin bilgi ve belgeleri ibraz etmediği yeni mi anlaşılmıştır? Bank Asya’nın mevcut olan ortaklarına izni aynı BDDK vermedi mi, ihmal varsa BDDK’daki sorumlusu kimdir?
  5. BDDK yönetimi bankanın ortaklarında aranan nitelikleri kimin kaybettiğini neden açıklamıyor?
  6. Bankanın genel kurul toplantısı yapılmadan alınan son kararın yürürlüğe girmesi mümkün müdür, burada hukuki bir sakatlık yok mudur?
  7. Bankaların, faaliyetlerinde mevzuata uygun davranıp davranmadığını denetlemek Cumhurbaşkanı’nın sorumluluk alanında mıdır?
  8. Bankacılık sektörünü denetlemek ve düzenlemekle görevli, idari ve mali özerkliğe sahip BDDK, Cumhurbaşkanı ya da hükümetten talimat alabilir mi? Halen BDDK Başkanı var mıdır, varsa nerededir, bu konuda niçin tek kelime açıklama yapmamaktadır?
  9. Daha önce Bank Asya iddialarıyla ilgili olarak sorduğum 7/51622 sayılı (www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-51622s.pdf) ve 7/49647 sayılı (www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-49647s.pdf) önergelerime yasal süre 15 gün olmasına rağmen 180 gündür neden yanıt vermiyorsunuz? Bank Asya hakkında hiç açıklama yapmamanızın gerekçesi nedir?
  10. Ekonomi politikaları ve yönetiminin ana aktörlerinin başında Hazine Müsteşarlığı gelmektedir. Hazine Müsteşarı koltuğu ise 5 aydır boş bulunmaktadır. Müsteşar ataması neden yapılamamaktadır?   Müsteşar atamasının yapılamamasının nedeni Hükümet’le 12’nci Cumhurbaşkanı arasındaki anlaşmazlık mıdır?
Print Friendly, PDF & Email