CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, 2014 yılı ekonomisini değerlendirirken, “Büyüme, işsizlik, enflasyon, sanayi, tarım, doğrudan yabancı sermaye, yatırımlar ve dış ticaret başta olmak üzere AKP’nin 2014 yılı ekonomi karnesi kırıklarla dolu” dedi.

Oran, AKP hükümetinin uyguladığı 2014 yılı ekonomisi için karne hazırladı. Oran karnedeki sonuçlar üzerine yaptığı açıklamasında AKP hükümetinin uyguladığı 2014 yılı ekonomisinin tam anlamıyla kayıp bir olduğunu belirterek, “Ülkeyi demokrasi ve hukuk devletinden uzaklaştırıp dünyada yalnızlaştıran, siyasal sistemi bozup alt üst eden, güveni tüketen hükümet, ekonomide de dizginleri tamamen elinden kaçırdı. Petrol fiyatlarında yüzde 50’ye varan düşüşe rağmen Türkiye ekonomisi 2014’te adeta çakıldı. Büyüme, işsizlik, enflasyon, sanayi, tarım, doğrudan yabancı sermaye, yatırımlar ve dış ticaret başta olmak üzere AKP’nin 2014 yılı ekonomi karnesi kırıklarla dolu” ifadelerine yer verdi.

Umut Oran
Ekonomi Basın Açıklaması
28.12.2014 

– AKP 2014’TE EKONOMİDE YİNE SINIFTA KALDI 

– 2014 zayıflarla dolu, 2015’te ise tastikname yolda!

Türkiye için 2014, ekonomide tam anlamıyla “kayıp bir yıl” oldu. Ülkeyi demokrasi ve hukuk devletinden uzaklaştırıp dünyada yalnızlaştıran, siyasal sistemi bozup alt üst eden, güveni tüketen hükümet, ekonomide de dizginleri tamamen elinden kaçırdı. Petrol fiyatlarında yüzde 50’ye varan düşüşe rağmen Türkiye ekonomisi 2014’te adeta çakıldı. Büyüme, işsizlik, enflasyon, sanayi, tarım, doğrudan yabancı sermaye, yatırımlar ve dış ticaret başta olmak üzere AKP’nin 2014 yılı ekonomi karnesi kırıklarla dolu 

AKP’NİN 2014 YILI EKONOMİ KARNESİ 

DERS NOTU AÇIKLAMA
BÜYÜME ZAYIF Türkiye ekonomisi ilk dokuz ayda sadece % 2.8 büyüyebildi. % 4’ten % 3.3’e revize edilen yıllık büyüme hedefi bile tutturulamıyor.
KİŞİ B. MİLLİ GELİR ZAYIF 11.277 dolar olarak belirlenen kişi başına GSYH hedefi, ekonomide daralma üzerine 10.537 dolara revize edildi. 10 bin doların altını görebiliriz.
İŞSİZLİK ZAYIF % 9.4 hedeflenen işsizlik oranı, Eylül sonunda 10.5’e çıktı. Yılın tümünde çift haneli işsizlik güçlü ihtimal. “Umutsuzlar” dahil işsizlik ise şu an yüzde 17.5.
İHRACAT ZAYIF Dövizdeki aşırı yükselişe rağmen ihracat ilk on ayda sadece yüzde 5 artabildi. Yıllık 166.5 milyar dolarlık ihracat hedefi, tutmayacağı anlaşılarak 160.5 milyar dolara revize edildi. Gerçekleşme bunun da altında kalabilir.
İTHALAT ORTA TL’deki aşırı değer kaybına rağmen, yılın ilk on ayında ithalat  düşüşü yüzde 3.9’da kaldı; hacmi  200 milyar dolara yaklaştı.
DIŞ TİCARET AÇIĞI ORTA Kur avantajına rağmen ihracat performansının kötü oluşu nedeniyle dış ticaret açığı hedefi aşağı çekilse bile 83.5 milyar dolarla yine yüksek açık bekleniyor.
CARİ AÇIK ORTA Yüksek kur dış ticarette fazla işe yaramayınca cari açıktaki iyileşme de sınırlı kaldı. 46 milyar dolarla GSYH’nin yüzde 5.7’si kadar cari açık bekleniyor.
DIŞ BORÇ ZAYIF Haziranda 400 milyar doları aşarak GSYH’nın yarısına ulaşan dış borç stoku 450dolara gidiyor. Bir yıl içinde 170 milyar dolarlık geri ödeme var.
İÇ BORÇ ORTA İlk yarıda net 4 milyar TL’lik bir artışla 434 milyar dolar olan iç borç stokunun yılın tümünde 440 milyar doları bulması bekleniyor.
ENFLASYON ZAYIF TÜFE bazında yüzde 5.3  hedeflenen enflasyonda, Kasım sonunda  yıllık yüzde 9.15 oldu. Yıllık gerçekleşme, % 9.4’lük revize hedefi de aşabilir.
BÜTÇE ZAYIF Başta 33 milyar lira olarak öngörülen açığın 24.4 milyar TL olacağı tahmin ediliyor, ancak bu da yüksek bir açık.
FAİZ ZAYIF 2013 sonunda %4.5 olan MB politika faizi Ocak 2014’te yüzde 10’a yükseltilmişti, şu an yüzde 8.25. Yıl içinde % 11’i aşan gösterge tahvil faizi de halen yüzde 8.3’lerde.
SANAYİ ZAYIF İlk 9 ayda sadece % 2.9 artan sanayi üretimi, Ekim’de ise yüzde 1.8 düşta; on aylık üretim artışı sadece yüzde 1.
TARIM ZAYIF Tarım sektörü 3. çeyrekte % 4.9, ilk dokuz ay itibariyle yüzde 3 küçüldü, yılı küçülme ile tamamlıyor.
İŞÇİ SAĞLIĞI / GÜVENLİĞİ ZAYIF 2014’te iş kazalarında 2.000’e yakın işçi öldü.
HANE HALKI BORÇ YÜKÜ ZAYIF Yük hızla büyüdü; banka ve diğer finans kuruluşlarından çekilen tüketici kredileri ile kredi kartı borçları 19 Aralık itibariyle 365 milyar liraya ulaştı.
YABANCI SERMAYE ZAYIF Doğrudan yabancı sermaye girişi ilk on ayda % 9 düşüşle 6.9 milyar dolara geriledi. Dışarıya Türk sermaye göçü ise % 122 artışa 4.7 milyar dolara ulaştı.
YATIRIMLAR ZAYIF GSYH kapsamında yatırımlar (Kamu ve özel sektörün gayri safi sabit sermaye oluşumları + stok değişimi)  ilk çeyrekte yüzde 4.4, ikincide yüzde 4.8, ve  3. çeyrekte yüzde 6’nın üzerinde düşüş kaydetti. Düşüşün son seyrekte hızlandığı tahmin ediliyor
MB REZERVLERİ ZAYIF Merkez Bankası net rezervi 132 milyar dolarla yerinde saydı.
BORSA  İYİ Borsa, 2014 yılında % 26 dolayında artış kaydetti. Ancak bunda 17-25 Aralık operasyonları ile yaşanan hızlı düşüşün baz etkisi bulunuyor. 16 Aralık 2013’te 74.843 düzeyinde bulunan BIST 100  Endeksi, operasyonlarla düşüşe geçerek yılı 67.801’den kapamıştı.

2015 YILI DA ŞİMDİDEN KAYIP…
12 yıldır ekonomide ülkenin kaderini sıcak paraya teslim eden AKP’nin borçla tüketmeye dayalı ekonomi modeli, 2014’te küresel para musluklarının kapatılması ile işlemez oldu. Durmadan içi boş “ekonomik programlar” açıklasa da gerçekte AKP, farklı bir ekonomik model geliştiremedi. Küresel sermayenin yüz çevirmesi ile yüksek faiz-pahalı döviz iklimine geçildi. Bu süreç reel sektörde maliyetleri hızla artırdı. Döviz borcu-açığı bulunan kesimler sıkıntıya girdi. İç talep daraldı, büyüme hız kesti. Sanayici, yatırımcı, girişimci önünü göremez oldu. İşsizlere iş ve aş yaratacak olan yatırımlar bıçak gibi kesildi. Gidişattan KOBİ’ler, sanayi, konut, bankacılık sektörleri, hane halkları ve tüm kesimler olumsuz etkilendi. Ekonomideki kan kaybı ile işsizlikteki artış da ivme kazandı.
İç ve dış tüm güvenilir ekonomi çevrelerinin Türkiye’ye ilişkin 2014 değerlendirmesi ve 2015 yılı öngörülerinde; “DURGUNLUK” ve “İŞSİZLİK” olmak üzere iki olumsuz beklenti öne çıkıyor.
Hemen hepsinin altını çizdiği kavram ise “İSTİKRAR VE GÜVEN”… Demokrasi ve hukuk devletinden hızla uzaklaşan Türkiye’nin, siyasi yapısında bozulma ve sosyal yapısında huzursuzluk artarken, ekonomide de dizginler çoktan elden kaçmış durumda…
Makroekonomik göstergelerde kötüleşme giderek ivme kazanıyor; içeride ve dışarıda güven azalıyor, belirsizlik artıyor, beklentiler hızla kötüleşiyor. Ekonomide giderek güçlenen olumsuz trend; üretici, tüketici, sanayici, yatırımcı, her kesimi bir girdap gibi içine çekiyor ve şimdiden 2015’i de kayıp yıl haline getiriyor. Türkiye’nin; siyaset, dış politika ve ekonomi yönetiminde emin ellere ihtiyacı bulunuyor…
SONUÇ olarak; AKP hükümetleri bilinçli bir biçimde ekonomide siyasi ahlak, dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlikten uzak bir yönetimi tercih ediyorlar. Böyle giderse 2015’te ise Yolsuzluk, Durgunluk, İşsizlik, Yoksulluk ve Eşitsizlik nedeniyle tastikname yolda benden uyarması…
Basın Açıklaması:
AKP-2014-Ekonomi-Karnesi-1

Print Friendly, PDF & Email