Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı, CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Siyasi Etik ve Ahlak Yasası için Başbakan Ahmet Davutoğlu’na çağrıda bulundu. Oran,  17 Aralık 2014’te TBMM’ye sunduğu yasa teklifini 25 Aralık 2014’te Davutoğlu’na bir mektupla göndererek, AKP Parti Programında da yolsuzlukla mücadele sözü verildiğini anımsatarak artık Türkiye’nin bu ayıptan kurtulması için girişimde bulunulmasını istedi. Umut Oran’ın mektubu şöyle:
25.12.2014 – 158

Sayın Ahmet Davutoğlu
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

Genel Başkanı olduğunuz Adalet ve Kalkınma Partisi’nin programının 2.2 maddesinde; “Siyasetin kirlenmesini önleyen yasal düzenlemeler yapılacaktır. Siyaset bir rant aracı görüntüsünden kurtarılacaktır. Seçimle gelen herkesin kanunen vermek zorunda olduğu mal bildirimi şeffaf olarak kamuoyunun bilgi ve denetimine sunulacaktır. Milletvekili ve bakanların yargılanmaları önündeki anayasal engeller kaldırılacak; dokunulmazlık, tüm kamu görevlilerinin yargılanabilmeleri önündeki engeller ve ayrıcalıklarla birlikte ele alınacak ve milletvekillerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerine inhisar ettirilecektir” ifadeleri yer almaktadır.

Altına imzamı atacağım bu vaatlerinizin üstüne iki gün önce de “Kim şu veya bu gerekçeyle milli hazinemize, kaynaklarımıza, yolsuzluk niyetiyle yaklaşırsa, harama bulaşırsa, kardeşimiz de olsa onun kolunu koparmaya kararlıyız” açıklamasını yapmanız dikkat çekiciydi.
Öte yandan hırsızın elinin kesilmesiyle ilgili 5/Maide 38, kamu malını yemekle ilgili 3/Âli İmran 161 gibi ayetler ile “Hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa mutlaka cezalandırırdım”, “Rüşveti alan da veren de cehennemdedir” hadislerini de şüphesiz ki bilmektesinizdir.

Sonuç olarak yolsuzluk ve kamu malının korunması ile ilgili sözlerinizde içten olduğunuz düşüncesiyle, Türkiye’de eksikliği hissedilen Siyasi Etik ve Ahlak Yasası ile ilgili olarak 17 Aralık 2014’te hazırladığım yasa teklifi hakkında sizi bilgilendirmek üzere, soru önergesi yerine samimiyetimi bildirmek amacıyla bu mektubu yazmaya karar verdim. CHP olarak Şubat 2003’ten bu yana siyasi etik yasasının çıkartılmasını istememize karşın TBMM’de çoğunluğu bulunduran partinizin buna yanaşmaması nedeniyle ülkemiz bu alanda gelişmiş, uygar ülkelerin seviyesine halen çıkamamıştır.

Ekte size de gönderdiğim 13 maddelik yasa teklifinin 2015 seçimleri öncesinde acilen çıkartılarak siyasete, TBMM’ye, milletvekiline duyulan güvenin yeniden inşa edilmesi mümkündür. Ayrıca bu yasayı çıkarmamız, dönem başkanlığını yaptığınız G20’nin bu yıl için gündemine aldığı yolsuzlukla mücadele konusunda ülkemize prestij kazandıracaktır.

Bu vesileyle 2015 yılının size ve ailenize sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.

Saygılarımla,
davutogluna-siyasi-etik-yasa-teklifi-mektubu-1-1

Print Friendly, PDF & Email