Gümrük raporu sayesinde Zarrab ve Çağlayan dahil 4 kişi hakkında Kaçakçılık Yasasına muhalefetten 7 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenmesi ve Çağlayan’ın 700 bin TL’lik saatine el konulmasından kurtuldular! 

Zarrab dosyasını da Yemen’e giden silahlar için “bunlar gerçek silah değil kuru sıkı’ diyerek işlem yapan aynı müfettiş kapattı

ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran, soruşturma komisyonunda Rıza Zarrab ile ilişkileri incelenen eski Bakan Zafer Çağlayan hakkında yeni bir usulsüzlük gelişmesini gündeme taşıdı. Konuyu soru önergesiyle TBMM’ye taşıyan Umut Oran, “Gümrük raporu sayesinde Zarrab ve Çağlayan dahil 4 kişi hakkında Kaçakçılık Yasasına muhalefetten 7 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenmesi ve Çağlayan’ın 700 bin TL’lik saatine el konulmasından kurtuldular! Zarrab dosyasını da Yemen’e giden silahlar için ‘bunlar silah değil kuru sıkı’ diyerek işlem yapan aynı müfettiş kapattı. 8 bin TL’nin üzerindeki ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Ayrıca bir Türk vatandaşı yurt dışına beraberinde en fazla 5 bin dolar ve eşdeğeri parayı çıkartabilir, bu 700 bin TL’yi Zarrab’ın adamı gümrükten geçirerek yurt dışına nasıl çıkardı” dedi.

CHP’li Umut Oran, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde konuyla ilgili yeni usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi.

Vatandaşın Maliye’ye şikayeti üzerine Gümrük incelemesi yapıldı

Rıza Zarrab’ın çalışanı Murat Yılmaz’ın İsviçre’den getirdiği 700 bin TL’lik kol saatini Ankara’da eski Bakan Zafer Çağlayan’ın koruma polisine teslim ettiğinin basına yansıması üzerine bir vatandaşın Maliye Bakanlığı’na yaptığı şikayetin gümrük mevzuatı yönünden incelenmesi amacıyla Gümrük Bakanlığı’na iletildiğini önergesinde anımsatan Umut Oran, şunları kaydetti:

“Zafer Çağlayan da Soruşturma Komisyonu’na verdiği ifadede Zarrab’tan rica etmesi parasını elden nakit verdiği saatin yurt dışından getirildiğini belirtti. Maliye Bakanlığı müfettişlerinin konuyu Bakanlığınıza aktarması üzerine selefiniz Hayati Yazıcı, müfettiş görevlendirmiş ve sonuçta saati getiren Zarrab’ın adamı Murat Yılmaz’a, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235/3.maddesi uyarınca 284 bin 400 TL ceza kesilmiştir. Ancak yapılan itiraz ve uzlaşma teklifi sonucunda ceza 213 bin 300 TL’ye düşürülmüş ve Atatürk Havalimanı Gümrük Saymanlığı Müdürlüğü’ne 15 Eylül 2014 tarihinde yapılan ödemeyle konu şimdilik kapatılmıştır. Ancak bu süreçte mevzuata aykırılık oluşturan kimi konuların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.”

700 bin TL’yi yanında mı taşıdı, gümrüğe bildirdi mi?

Oran’ın önergesinde yanıt bekleyen soruları şöyle:

– Zafer Çağlayan, Soruşturma Komisyonu’na söylediği gibi saatin parasını elden verdiyse, Murat Yılmaz İsviçre’ye gittiği esnada Türk gümrüğünden çıkış sırasında yanında 700 bin TL veya dengi döviz bulunduğunu beyan etti mi? Gümrük çıkışında bu para beyan edilmediyse bu durum da suç oluşturmuyor mu?

Gümrükten en fazla 5 bin dolar geçebilir!

– Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bakanlar Kurulu’nun Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararı (Karar Sayısı: 89/14391)  uyarınca yolcuların beraberlerinde en çok 5.000 ABD Doları karşılığı Türk parasını yurtdışına çıkarabilecekleri hükmü halen yürürlükte değil midir? Ayrıca Maliye mevzuatına göre 8 bin TL üzerindeki ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması gerekmiyor mu?

İştirak halinde suç değil mi?

– Dönemin Bakanı Zafer Çağlayan’ın talebi üzerine Zarrab’ın çalışanı Murat Yılmaz aracılığıyla gümrükte beyanda bulunmaksızın yurt dışına 700 bin TL çıkartılarak, oradan alınan kol saatini yine Türkiye’ye girişte beyan edilmeden vergileri ödenmeksizin yurda sokularak Ankara’da Çağlayan’ın Emrah isimli koruma polisine verilmesi olayı Gümrük Kanunu’na göre iştirak halinde elbirliği ile işlenen kaçakçılık suçunu oluşturmuyor mu?

– Gümrük Kanunu’nun 235/3.maddesi, “… Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde eşya gümrüğe terk edilir” düzenlemesi kapsamında ceza kesilebilmesi için söz konusu 700 bin TL’lik saatin Murat Yılmaz’ın beyanına aykırı olarak gümrükten geçiş sırasında üzerinde yakalanmış olması gerekmiyor mu? Gümrükten geçiş sırasında yakalanmayan bir saat için geriye dönük biçimde 235/3.maddeden işlem yapılması geçmiş yıllardaki bakanlık uygulamalarıyla uyumlu mudur?

4 kişi de kaçakçılık suçu işlemedi mi?

– 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3/2.maddesi, “…Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” hükmünü içermesi karşısında Murat Yılmaz hakkında bu madenin işletilmemesinin gerekçesi nedir? Söz konusu kaçakçılık suçunun 3’ten fazla kişi tarafından iştirak halinde işlenmesi halinde cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 4/2.maddesi; Zafer Çağlayan, Özel Kalem Müdürü Onur Kaya, Rıza Zarrab ve Murat Yılmaz hakkında neden uygulanmadı? BU OLAYDA SAAT KAÇAKÇILIĞI YAPAN 4 KİŞİYE (ÇAĞLAYAN, ZARRAB, KAYA, YILMAZ) 3 YILDAN 7,5 YILA KADAR HAPİS VE 15’ER BİN GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI VERİLMESİ GEREKMİYOR MUYDU?

Saate neden el konulmadı?

– Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 11 ve 13. maddelerine göre söz konusu 700 BİN TL’LİK SAATE NEDEN EL KONULARAK MÜSADERE EDİLMEDİ?

Hayati Yazıcı bu müfettişi özellikle mi görevlendirdi?

– Selefiniz Hayati Yazıcı, bu olayı incelemesi için neden Gümrük Başmüfettişi Cumali Semeğir’i görevlendirdi? Bu başmüfettişin görevlendirilmesinin özel bir amacı var mıdır? Çağlayan’a Zarrab aracılığıyla yurt dışından 700 bin TL’lik saatin gümrüğe beyan edilmeden getirilmesi olayı aylar sonra ortaya çıkarılmasına rağmen söz konusu Gümrük Başmüfettişi, neden Kaçakçılık Kanunu’nun 3/2 ve 4/2 maddelerini uygulanmasını istemeden konunun para cezasıyla kapatılmasını sağlayan Gümrük Kanunu’nun 235/2.maddesine göre işlem yapılmasını önerdi? 235/2.maddeye göre dahi işlem yapılsa dahi “iştirak halinde” işlenen bir zincir eylem söz konusu değil midir?

Yemen’e giden silahları inceleyen de aynı müfettiş mi?

– Yemen’e giderken yakalanan ve MİT’in gerçek silah, atış yapmaya müsait olduğunu belirtmesine rağmen kurusıkı silah denilerek dosyanın kapatılmasını sağlayan, olay basına yansıyınca yeni rapor düzenleyen müfettiş de Cumali Semeğir midir?

284 bin TL cezayı da 4 kişinin de ayrı ayrı ödemesi gerekmiyor mu?

– Kabahatler Kanunu’nun 14/1.maddesine göre; “kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idari para cezası verilir” hükmü karşısında, yurda kaçak sokulan 700 bin TL’lik saat için kesilen 284 bin 400 TL’lik para cezasının söz konusu 4 kişiye de ayrı ayrı uygulanması gerekmiyor mu?

 Soru Önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin Canikli tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 22 Aralık 2014

Umut Oran
İstanbul Milletvekili

Rıza Zarrab’ın çalışanı Murat Yılmaz’ın İsviçre’den getirdiği 700 bin TL’lik kol saatini Ankara’da eski Bakan Zafer Çağlayan’ın koruma polisine teslim ettiğinin basına yansıması üzerine bir vatandaşın Maliye Bakanlığı’na yaptığı şikayet, konunun gümrük mevzuatı yönünden incelenmesi amacıyla bakanlığınıza iletilmiştir. Zafer Çağlayan da Soruşturma Komisyonu’na verdiği ifadede Zarrab’tan rica etmesi parasını elden nakit verdiği saatin yurt dışından getirildiğini belirtti. Maliye Bakanlığı müfettişlerinin konuyu Bakanlığınıza aktarması üzerine selefiniz Hayati Yazıcı, müfettiş görevlendirmiş ve sonuçta saati getiren Zarrab’ın adamı Murat Yılmaz’a, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235/3.maddesi uyarınca 284 bin 400 TL ceza kesilmiştir. Ancak yapılan itiraz ve uzlaşma teklifi sonucunda ceza 213 bin 300 TL’ye düşürülmüş ve Atatürk Havalimanı Gümrük Saymanlığı Müdürlüğü’ne 15 Eylül 2014 tarihinde yapılan ödemeyle konu şimdilik kapatılmıştır. Ancak bu süreçte mevzuata aykırılık oluşturan kimi konuların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda;

  1. Zafer Çağlayan, Soruşturma Komisyonu’na söylediği gibi saatin parasını elden verdiyse, Murat Yılmaz İsviçre’ye gittiği esnada Türk gümrüğünden çıkış sırasında yanında 700 bin TL veya dengi döviz bulunduğunu beyan etti mi? Gümrük çıkışında bu para beyan edilmediyse bu durum da suç oluşturmuyor mu?
  1. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bakanlar Kurulu’nun Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararı (Karar Sayısı: 89/14391)  uyarınca yolcuların beraberlerinde en çok 5.000 ABD Doları karşılığı Türk parasını yurtdışına çıkarabilecekleri hükmü halen yürürlükte değil midir? Ayrıca Maliye mevzuatına göre 8 bin TL üzerindeki ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması gerekmiyor mu?
  1. Dönemin Bakanı Zafer Çağlayan’ın talebi üzerine Zarrab’ın çalışanı Murat Yılmaz aracılığıyla gümrükte beyanda bulunmaksızın yurt dışına 700 bin TL çıkartılarak, oradan alınan kol saatini yine Türkiye’ye girişte beyan edilmeden vergileri ödenmeksizin yurda sokularak Ankara’da Çağlayan’ın Emrah isimli koruma polisine verilmesi olayı Gümrük Kanunu’na göre iştirak halinde elbirliği ile işlenen kaçakçılık suçunu oluşturmuyor mu?
  1. Gümrük Kanunu’nun 235/3.maddesi, “… Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde eşya gümrüğe terk edilir” düzenlemesi kapsamında ceza kesilebilmesi için söz konusu 700 bin TL’lik saatin Murat Yılmaz’ın beyanına aykırı olarak gümrükten geçiş sırasında üzerinde yakalanmış olması gerekmiyor mu? Gümrükten geçiş sırasında yakalanmayan bir saat için geriye dönük biçimde 235/3.maddeden işlem yapılması geçmiş yıllardaki bakanlık uygulamalarıyla uyumlu mudur?
  2. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3/2.maddesi, “…Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” hükmünü içermesi karşısında Murat Yılmaz hakkında bu madenin işletilmemesinin gerekçesi nedir? Söz konusu kaçakçılık suçunun 3’ten fazla kişi tarafından iştirak halinde işlenmesi halinde cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 4/2.maddesi; Zafer Çağlayan, Özel Kalem Müdürü Onur Kaya, Rıza Zarrab ve Murat Yılmaz hakkında neden uygulanmadı? BU OLAYDA SAAT KAÇAKÇILIĞI YAPAN 4 KİŞİYE (ÇAĞLAYAN, ZARRAB, KAYA, YILMAZ) 3 YILDAN 7,5 YILA KADAR HAPİS VE 15’ER BİN GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI VERİLMESİ GEREKMİYOR MUYDU? 
  1. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 11 ve 13. maddelerine göre söz konusu 700 BİN TL’LİK SAATE NEDEN EL KONULARAK MÜSADERE EDİLMEDİ?
  1. Selefiniz Hayati Yazıcı, bu olayı incelemesi için neden Gümrük Başmüfettişi Cumali Semeğir’i görevlendirdi? Bu başmüfettişin görevlendirilmesinin özel bir amacı var mıdır? Çağlayan’a Zarrab aracılığıyla yurt dışından 700 bin TL’lik saatin gümrüğe beyan edilmeden getirilmesi olayı aylar sonra ortaya çıkarılmasına rağmen söz konusu Gümrük Başmüfettişi, neden Kaçakçılık Kanunu’nun 3/2 ve 4/2 maddelerini uygulanmasını istemeden konunun para cezasıyla kapatılmasını sağlayan Gümrük Kanunu’nun 235/2.maddesine göre işlem yapılmasını önerdi? 235/2.maddeye göre dahi işlem yapılsa dahi “iştirak halinde” işlenen bir zincir eylem söz konusu değil midir?
  1. Kabahatler Kanunu’nun 14/1.maddesine göre; “kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idari para cezası verilir” hükmü karşısında, yurda kaçak sokulan 700 bin TL’lik saat için kesilen 284 bin 400 TL’lik para cezasının söz konusu 4 kişiye de ayrı ayrı uygulanması gerekmiyor mu? 
  1. Yemen’e giderken yakalanan ve MİT’in gerçek silah, atış yapmaya müsait olduğunu belirtmesine rağmen kurusıkı silah denilerek dosyanın kapatılmasını sağlayan, olay basına yansıyınca yeni rapor düzenleyen müfettiş de Cumali Semeğir midir?
Print Friendly, PDF & Email