TBMM’deki yeni binanın tüm asansör giriş-çıkışlarına güvenlik kamerası kurulması, ses kaydı da alınıp alınmadığı sorusunu gündeme getirdi. 
ANKARA


TBMM’de açılışının üzerinden 7 ay geçtikten sonra yeni halkla ilişkiler binasında, bodrum kattaki garajlar da dahil olmak üzere tüm asansör giriş-çıkışlarına güvenlik kameraları konulması “Meclis BBG evine döndü. Acaba ses kaydı da yapılıyor mu?” tartışmasını beraberinde getirdi. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Meclis Başkanı Cemil Çiçek’e “TBMM’de ses kaydı da yapan güvenlik kameralarından toplanan sesleri analiz, takip eden ayrı bir operatör, polis memuru, polis amiri var mıdır? Görüntü ve ses kayıtlarına polis dışında MİT ve altyapıyı kuran Türk Telekom da erişebiliyor mu?” diye sordu.


Ses kaydı da yapıyor mu?

CHP’li Umut Oran, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e yönelttiği soru önergesi şöyle:

– TBMM Yeni Halkla İlişkiler Binası’nda açılışından 7 ay sonra, geçen haftadan itibaren asansör giriş-çıkışlarını görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilmesinin gerekçesi nedir? Kaç adet kamera bu şekilde takıldı/takılmaktadır?
– TBMM yeni binasında asansör giriş çıkışlarını gören bu güvenlik kameraları görüntü dışında eşzamanlı olarak ses kaydı da yapıyor mu? Bu kameralar, kaç metre çapındaki alandan hassas ses kaydı yapmaktadır?


Kabin içinde kayıt var mı?

– TBMM Yeni Halkla İlişkiler Binası’ndaki asansörlerin kabin içlerinden de görüntü veya ses kaydı alınıyor mu?


Ses analizi yapan var mı?

– TBMM’de ses kaydı da yapan güvenlik kameralarından toplanan sesleri analiz, takip eden ayrı bir operatör, polis memuru, polis amiri var mıdır? Ses kayıtları neye göre takip edilmektedir, bu ses kayıtları iktidarın lehine-aleyhine, muhalefet partisinin aleyhine olup olmamasına göre sınırlandırılıyor mu?

– Bugün itibariyle ve 2015’te devreye sokulması planlananlarla birlikte TBMM’de kaç adet güvenlik kamerası vardır? TBMM’deki hangi güvenlik kameraları aynı anda ses kaydı da yapmaktadır, bunların yerleri, koordinatları neresidir?


MİT ve Telekom da kayıtları görüyor mu?

– TBMM kampusundaki güvenlik kameralarının görüntü ve ses kayıtları ne kadarlık bir süre için nerede depolanmaktadır, burasının bilişim güvenliği nasıl sağlanmaktadır? Bu verileri saklama noktası TBMM dışında mıdır? Verilerin saklandığı yere erişim izni olan kaç kişi var, TBMM ve emniyet personeli dışında MİT personeli veya Türk Telekom personeli de bu kayıtlara ulaşabiliyor mu?
– TBMM kampusundaki güvenlik kameraları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün MOBESE sistemine entegre midir?
– TBMM’deki güvenlik kameraları kayıtları, Türk Telekom tarafından mı saklanmaktadır? Türk Telekom’un hangi personeli bu kayıtlara ulaşabilmektedir?”


Soru Önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 22 Aralık 2014

Umut Oranİstanbul Milletvekili 
  1. TBMM Yeni Halkla İlişkiler Binası’nda açılışından 7 ay sonra, geçen haftadan itibaren asansör giriş-çıkışlarını görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilmesinin gerekçesi nedir? Kaç adet kamera bu şekilde takıldı/takılmaktadır?
  2. TBMM yeni binasında asansör giriş çıkışlarını gören bu güvenlik kameraları görüntü dışında eşzamanlı olarak ses kaydı da yapıyor mu? Bu kameralar, kaç metre çapındaki alandan hassas ses kaydı yapmaktadır?
  3. TBMM Yeni Halkla İlişkiler Binası’ndaki asansörlerin kabin içlerinden de görüntü veya ses kaydı alınıyor mu?
  4. TBMM’de ses kaydı da yapan güvenlik kameralarından toplanan sesleri analiz, takip eden ayrı bir operatör, polis memuru, polis amiri var mıdır? Ses kayıtları neye göre takip edilmektedir, bu ses kayıtları iktidarın lehine-aleyhine, muhalefet partisinin aleyhine olup olmamasına göre sınırlandırılıyor mu?
  5. Bugün itibariyle ve 2015’te devreye sokulması planlananlarla birlikte TBMM’de kaç adet güvenlik kamerası vardır? TBMM’deki hangi güvenlik kameraları aynı anda ses kaydı da yapmaktadır, bunların yerleri, koordinatları neresidir?
  6. TBMM kampusundaki güvenlik kameralarının görüntü ve ses kayıtları ne kadarlık bir süre için nerede depolanmaktadır, burasının bilişim güvenliği nasıl sağlanmaktadır? Bu verileri saklama noktası TBMM dışında mıdır? Verilerin saklandığı yere erişim izni olan kaç kişi var, TBMM ve emniyet personeli dışında MİT personeli veya Türk Telekom personeli de bu kayıtlara ulaşabiliyor mu?
  7. TBMM kampusundaki güvenlik kameraları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün MOBESE sistemine entegre midir?
  8. TBMM’deki güvenlik kameraları kayıtları, Türk Telekom tarafından mı saklanmaktadır? Türk Telekom’un hangi personeli bu kayıtlara ulaşabilmektedir?
Print Friendly, PDF & Email