TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 09.12.2014

Umut Oran
İstanbul Milletvekili


Bana ulaşan
engelli bir yurttaşımız sol kolu olmadığını yüzde 60 bedensel engelli olmasına rağmen yurt içinden ÖTV muafiyeti ile motorlu araç alamadığını, ancak yurtdışından bu şekilde ÖTV’siz araç ithal edilebildiğini belirtmektedir.

Bu kapsamda;

  1. Gümrük Teşkilatı ile Gelirler Genel Müdürlüğü’nün bu konuda birbiriyle çelişen uygulamaları var mıdır? Vatandaşımızın bu şikâyeti nereden kaynaklanmaktadır?
  1. Sol kolu olmayan, yüzde 60 engelli bir vatandaşımız da neden “bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiş” araç sahibi olamamaktadır?
  1. Gelirler Genel Müdürlüğü’nün, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/2. Maddesinin uygulanmasına dair genelgesinde yer alan, “Ancak, hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın kullanılabilecek olan araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, özel koltuk takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması vb.) tadilat yapılmak suretiyle kullanılabilecek araçlar için söz konusu istisnanın uygulanması mümkün değildir” ibaresi sorun yaratmıyor mu? Bu konuda bakanlığınıza ulaşan şikâyetler yok mu, bu durumu çözmek için hangi adımları atacaksınız?
  1. Son 10 yıl içerisinde bu şekilde ÖTV istisnası ile araç satın alan engelli yurttaşlarımızın sayısı kaçtır? Bu şekilde istisna edilen ÖTV miktarlarının yıllara göre toplam meblağı kaç TL’dir?
Print Friendly, PDF & Email