CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, 1 Aralık’ta İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ile birlikte Başakşehir Vatankent’e giderek yurttaşların sorunlarını dinlemiş, hiçkimsenin talebi olmamasına rağmen, 1800 konutun tek yeşil alanı ve çocuk parkının kaldırılarak buraya imam hatip lisesi yapımına başlanmasına yönelik mağduriyetin giderilmesini istemişlerdi.

Bunun üzerine Umut Oran ve Süleyman Çelebi, özelde Başakşehir-Vatankent olmak üzere İstanbul’da bu şekilde gün be gün kaybedilen yeşil alanların erimesinin durdurulması, imar mevzuatında gerekiyorsa köklü değişiklik yapılması amacıyla konunun TBMM’de kurulacak bir komisyon tarafından araştırılmasını talep etti. Araştırma önergesinde, metro inşaatı nedeniyle bu parselde zaten göçükler yaşandığı belirtilerek,yapılacak okulun deprem güvenliği açısından büyük tehlike yaratacağını bildirirken, okul ihalesinin 30 Mart seçimlerinden iki hafta sonra yapılmasına da dikkat çekildi!

TBMM İçtüzüğü gereği soru önergesi ancak tek imzayla verilebildiği için Umut Oran, İçişleri Bakanı’na da ayrıca yazılı soru önergesi yönelterek sürecin durdurulması için girişimde bulunmasını talep etti.

Söz konusu araştırma ve soru önergesi şöyle: 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Bulgaristan’dan gelen soydaşlarımızın bir kısmı Turgut Özal döneminde 1989 yılında İstanbul Başakşehir’de iskân edildiler. Vatankent (Göçmen Konutları) sitesinin ortasında bulunan ve tüm site sakinlerinin nefes alabileceği tek dinlenme bölgesi, çocuk parkı, yeşil alanının etrafı demir parmaklıklarla çevrilerek imam hatip kız lisesi inşaatına başlandı. Vatankent sakinleri 15 Kasım 2014 tarihinden bu yana bu durumu protesto etmektedir ve Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık da dahil olmak üzere tüm resmi kurumlara gerekli şikâyetlerini iletmiş, kendileriyle yaptığımız görüşmelerde TBMM’nin acilen konuya el atması talep edilmiştir.

Başakşehir ilçesi, Başak Mah. Tuna Caddesi F21C11C3C pafta, 374 ada ve 2 sayılı parseldeki yeşil alan, sitenin ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen, çevre sakinlerine sorulmadan, bilgi verilmeden, kendilerinin herhangi bir talepleri dahi yokken imam hatip lisesi yapılmak istenmektedir. İstanbul Valiliği ile İTO Başakşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi yapım işini 10.10.2014 tarihinde imzalanan sözleşme ile yüklenen Gökyol İnş ve San. A.Ş.’nin yapı ruhsatı, inşaat vb. herhangi bir izini olmadan hemen harekete geçtiği ve geri dönülmesi imkânsız dönüşümün mahallede başladığı belirtilmektedir. Bu inşaatın ne zaman başlayıp biteceği bilinmemektedir, ancak İstanbul Valiliği’nden edinilen bilgiye göre söz konusu imam hatip lisesi 20 milyon 140 bin TL’ye ihale edilmiştir. Bu ihalenin 30 Mart 2014 seçimlerinden sadece iki hafta sonra 16 Nisan 2014 tarihinde yapılması da dikkat çekmektedir. AKP’nin elindeki belediyenin kaybedilmesini önlemek, oy kaybı yaşanmaması amacıyla mı ihale tarihinin seçim sonrasına çekildiği belirtilmektedir. Bu parselin tamamen dolgu alanı olması, metro inşaatı sırasında dahi göçüklerin, toprak kaymalarının yaşanmış olması buraya yapılacak okul için ciddi biçimde deprem güvenlik riskini de beraberinde getirmektedir. Üstelik bölge halkının tepkisi nedeniyle zemin etüdü yapılmadan doğrudan inşaata başlanacağı öne sürülmektedir. Metronun acil çıkış kapılarının da bu yeşil alanda bulunduğu düşünüldüğünde imam hatip lisesi yapılması için koşulların ne kadar zorlandığını bir kez daha göstermektedir. İstanbul Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın söz konusu alanı “yapı rezerv alanı” ilan etmesi hakkında da bölge sakinlerini tek satır bilgisi yoktur. Yapı rezerv alanı ilan edilen bölgede okul yapılması da ayrıca açıklamaya muhtaçtır. El konulan bu yeşil alan dışında siteye en yakın yeşil alan, park kilometrelerce uzakta bulunmaktadır. Vatankent’de (Göçmen Konutları) oturan yurttaşlar hangi parka gideceğini, nerede dinleneceğini, çocuk parkının şimdiden sökülmesi nedeniyle çocukların nerede oynayacağını bilmez bir şekilde beklemektedir. İnşaatın önlenmesi ve yapılacak okulun güvenli olmayacağına dair Vatankent sakinlerinin 1350 imza ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İstanbul Valiliği, Başakşehir Belediyesi, Başakşehir polis Merkezine yaptıkları başvurulardan ya yanıt alamamakta veya içeriksiz matbu yazılarla geçiştirilmektedirler.

Başakşehir’de yaşanan bu durum İstanbul’un bütün ilçelerinde ve tüm Türkiye’de benzeri biçimlerde yaşanmaktadır. Anayasamızın “Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” başlıklı 56’ncı maddesine göre “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir”. Ayrıca konut hakkı, gençliğin korunması ve sporun geliştirilmesi de anayasamızın 57-58. maddelerinin emridir.

Tüm bu nedenlerle, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105’nci maddeleri uyarınca; İstanbul’da kalan sınırlı sayıdaki yeşil alanların korunması amacıyla tüm kent imar düzeninin incelenerek, geri dönülmesi olanaksız durumlar yaşanmadan yeşil alan, çocuk parkı, rekreasyon alanlarının saptanarak, kent nüfusuyla uyumlu hale getirilerek, alanların büyütülerek bunların kent içinde planlı biçimde dağıtılmasını sağlamak, gerekiyorsa imar mevzuatında bu yönde bütüncül değişiklikler yapılması için her türlü incelemeyi yaparak, alınması gereken önlemleri saptayacak bir araştırma komisyonu kurulması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Süleyman Çelebi
İstanbul Milletvekili
(2)
Umut Oran
İstanbul Milletvekili
(1)

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 08.12.2014

Umut Oran
İstanbul Milletvekili

Bulgaristan’dan gelen soydaşlarımızın bir kısmı 1989 yılında Turgut Özal döneminde İstanbul Başakşehir’de iskân edildiler. Vatankent (Göçmen Konutları) sitesinin ortasında bulunan ve tüm site sakinlerinin nefes alabileceği tek dinlenme bölgesi, çocuk parkı, yeşil alanının etrafı demir parmaklıklarla çevrilerek imam hatip kız lisesi inşaatına başlanacağı bildirildi. Vatankent sakinleri 15 Kasım 2014 tarihinden bu yana bu durumu protesto etmektedir ve Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık da dahil olmak üzere tüm resmi kurumlara gerekli şikâyetlerini iletmiş, kendileriyle yaptığım görüşmede bizzat bana da sorunlarını aktarmışlardır. Bu kapsamda;

  1. Başakşehir ilçesi, Başak Mah. Tuna Caddesi F21C11C3C pafta, 374 ada ve 2 sayılı parseldeki yeşil alan, sitenin ayrılmaz bir parçası değil midir, hangi hakla burası çevre sakinlerine sorulmadan, herhangi bir talepleri yokken, 1350 kişi imza toplayıp karşı çıkmasına rağmen imam hatip lisesi yapılmak istenmektedir?
  2. İstanbul Valiliği ile İTO Başakşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi yapım işini 10.10.2014 tarihinde imzalanan sözleşme ile yüklenen Gökyol İnş ve San. A.Ş.’ye verilmiş yapı ruhsatı, inşaat vb. herhangi bir izni var mıdır, varsa bu belgelerin tarih sayıları ve veren makam kimdir? Bu inşaatın başlangıç, bitiş tarihi, ihale koşulları nedir? İmam hatip lisesinin ihale bedeli 20 milyon 140 bin TL midir? Bu ihale için diğer şirketler kaç TL’lik teklif verdiler?
  3. Bu ihalenin 30 Mart 2014 seçimlerinden sadece iki hafta sonra 16 Nisan 2014 tarihinde yapılmasının gerekçesi nedir? AKP’nin elindeki belediyenin kaybedilmesini önlemek, oy kaybı yaşanmaması amacıyla mı ihale tarihi seçim sonrasına ertelendi?
  4. Bu bölgenin, parselin tamamen dolgu alanı olması, metro inşaatı sırasında dahi göçüklerin, toprak kaymalarının yaşanmış olması burada okul yapılmasına engel teşkil etmiyor mu? Buraya yapılacak okul güvenli midir? Zemin etüdü yapılmadan böyle bir inşaatı başlanması okul yapılması mümkün müdür? Bu durumda öğrencilerin yaşamı riske atılmış olmayacak mı?
  5. Metronun acil çıkış kapılarının bulunduğu yeşil alana okul yapılmasının gerekçesi nedir? İstanbul Valiliği neden bu kararı aldı?
  6. İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bu parseli ne zaman “yapı rezerv alanı” ilan etti? Yapı rezerv alanında okul yapılması mümkün müdür?
  7. Vatankent’in merkezinde yer alan ve el konulan bu yeşil alan dışında siteye e en yakın yeşil alan, park nerede bulunmaktadır, bu siteye uzaklığı kaç kilometredir?
  8. Vatankent’de (Göçmen Konutları) oturan yurttaşlar hangi parka gidecek, nerede dinlenecek, oyun parkı söküldüğü için çocuklar nerede oynayacak?
  9. İnşaatın önlenmesi ve yapılacak okulun güvenli olmayacağına dair Vatankent sakinlerinin; 26 Kasım 2014 tarihinde İstanbul Valiliği’ne (evrak no: 208910), 27 Kasım 2014’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (sayı: 214002), 21 Kasım 2014’te Başakşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne (referans numarası 118847), 25 Kasım 2014’te Başakşehir Kaymakamlığı ve Başakşehir Polis Merkezine (sayı: 7926) başvuruları hakkında hangi işlemler yapıldı?
Print Friendly, PDF & Email