TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 06.11.2014

Umut Oran
İstanbul Milletvekili

Söz konusu ekolojik köprüler kuruldu mu? Bu köprüler kuruldu ve çevreye, ormana zarar verilmediyse yaban domuzları neden artık İstanbul’un muhtelif semtlerinde panikle şehir içlerine inmektedir? Doğal çevreleri bozulmadıysa yaban domuzları neden yüzerek boğazı geçerek karşı kıyıya çıkmaktadır?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliği ile kabul edilen 1/100.000 Çevre Düzeni Planı yakın bir tarihte yürürlüğe girmesine rağmen, planda bulunmayan 3. Havalimanı ve 3. Köprü ve çevre yollarının yapımına, büyük eleştirilere rağmen başlandı.

Kuşların göç yolları, İstanbul’un su havzaları ve Kuzey ormanlarına zarar vereceği gerkçesiyle eleştirilen ve uydu fotoğraflarıyla da görüleceği üzere daha şimdiden ormanlara büyük zarar verdiği ortaya çıkan bu inşaatlar için hükümetinizden “3. Köprü için en uygun güzergâhın seçildiği, kesilen ağaçların 10 mislinin dikileceği, yaban hayatının geçişine müsaade edecek yeşil, ekolojik köprüler kurulacağı” açıklamaları yapıldı.

Bu kapsamda;

  1. 3. Köprü ve bağlantı yolları için bugün itibariyle kaç kilometrekare orman alanı yok edildi, kesildi? 3. Havalimanı için bugün itibariyle kaç kilometrekare orman alanı yok edildi, kesildi? İki proje kapsamında kaç yetişmiş ağaç ve ağaç fidanı dikildi?
  2. Doğaya verilen bu tahribata karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) inşaat sürecine yaptığı herhangi bir müdahale var mıdır? İBB bu konuda hangi girişimlerde bulundu ve sonucu ne oldu?
  3. 3. Köprü ve 3. Havalimanı inşaatları sırasında herhangi bir arkeolojik eserle karşılaşılmadı mı? Bu inşaatlarda elde edilen arkeolojik bulgu, eserler var mıdır, bunların akıbeti ne olmuştur?
  4. Her iki projenin su havzalarına dair yapılmış herhangi bir araştırma var mıdır, varsa sonuçları nedir? Bu inşaatlar su havzalarını olumsuz etkilemiyor mu?
  5. iki proje alanı için polis karakollarına ve/veya İBB’ye yansımış arsa spekülatörü şikâyetleri var mıdır? Şüpheli biçimde el değiştiren, belli kişilerin ele geçirdiği büyük miktarlarda arsalar var mıdır? Bu yöndeki şikâyetler hakkında hangi işlemleri yaptınız, sonucu ne oldu?
  6. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın,  1 Ocak 2009 tarihinden bu yana 3. Köprü ve 3. Havalimanı inşaat alanında kalan bölgedeki gayrimenkulleri içerisinden olup da 3. kişilere, kurum, kuruluşlara tahsis ettiği, kiraya verdiği, devrettikleri var mıdır? varsa bu gayrimenkuller hangileridir, hangi tarihte, hangi koşullarda kime, kimlere verilmiştir?
Print Friendly, PDF & Email