Hazreti Muhammed’in torunu, Hazreti Ali’nin oğlu, Hazreti Hüseyin ve ailesi 1334 yıl önce Kerbela’da Yezit tarafından katledilmiştir. Kerbela’nın acısı, insanlığın yüreklerimizdeki ortak dinmeyen acısıdır.

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” diyen Hz. Ali’nin evladı, Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin de Kerbela’da Yezit’e direnirken “Üzerinde kul hakkı olan varsa yanımda savaşmasın” diyecek kadar kul hakkını koruyup gözetti.

1334 yıl önce olduğu gibi bugün de din adına cinayetler işleniyor, vahşice insanlar katlediliyor, akıl almaz yöntemlerle kul hakları yeniyor, binbir türlü haksızlıklar yapılıyor. Dini, Allah’ı, Peygamberi, Kuran’ı iktidarı için kullananlar, zalimliklerine kılıf yaparak halkı sindirenler her dönem oldu. Ama bugün bütün İslam dünyası Yezit’i lanetliyorsa, Hz.Hüseyin ve yürüdükleri yolda onunla birlikte canlarını esirgemeyen yoldaşları sayesindedir.

İnsanlıktan nasibi alanların matem tuttuğu Muharrem orucu tamamlandı ve sevgiyi çoğaltan, düşmanlığı yok eden, paylaşımı artıran aşure günü geldi. Kaynatılan aşureye uzanan kaşıklar kardeşliği, özgürlüğü, dostluğu çoğaltacak, zulme, haksızlığa karşı çıkıp acıları dindirecek.

Bu vesileyle matem orucunun ardından kaynatılan aşurenin sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, kaynaşmayı artırmasını diliyor, Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt’i rahmet ve minnetle anıyorum.

Saygı, sevgi ve dostlukla,
umut oran

Print Friendly, PDF & Email