TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 04.11.2014

Umut Oran
İstanbul Milletvekili

  • RTÜK Üyesi Ali Öztunç’a makam odasında bulunduğu sırada, dün (3 Kasım 2014) “Atatürk’e sahip çıktığın kadar dine neden sahip çıkmıyorsun” diyerek saldırmaya çalışan ve araya giren danışman tarafından engellenen RTÜK teknisyeni Birol Soylu’ya hangi idari ceza verildi, verilecek?
  • RTÜK Başkanı’nın, psikolojik tedavi gördüğünü belirttiği Birol Soylu’nun rahatsızlığı, konulan teşhis nedir, ne zamandan beri, hangi sağlık kuruluşunda, ne tedavisi uygulanmaktadır? Rahatsızlığı ve sağlık durumu Birol Soylu’nun halen RTÜK’te çalışmasına tıbbi olarak engel oluşturuyor mu?
  • Birol Soylu hangi tarihte, hangi statüyle ve hangi yöntemle işe alınarak RTÜK’te çalışmaya başladı? Birol Soylu’nun RTÜK’te işe başlamasında kendisine referans olan siyasi kişilik var mıdır, varsa bu kimdir? 
  • RTÜK’e personel alımında Atatürk’ü sevmemek ölçütlerden birisi midir? 
  • RTÜK’te, Mustafa Kemal Atatürk’le İslam dinini kıyaslayabilecek insanların çalışması nasıl mümkün olabilmektedir? 
  • RTÜK üyelerinin kurumdaki görev ve sorumlulukları, personelinin onlara karşı saygı-sorumlulukları, o üyenin hangi partinin kontenjanından seçildiklerine göre değişmekte midir? RTÜK üyelerinin hak ve sorumlulukları eşit değil midir, kurum personeli bu derece ayrım yapma gücünü kimden almaktadır?
Print Friendly, PDF & Email