“Vakıfbank özelleştirmesiyle AKP hükümeti, bankanın kurucusu Adnan Menderes’in vasiyetine ihanet etmiş olmuyor mu?”

 
14 yıl önce Fazilet Partisi başvurunca, Anayasa Mahkemesi Vakıfbank özelleştirmesini iptal etmişti. FP Grup Başkanvekili Bülent Arınç da özelleştirmeye karşı çıkıyordu! 

ANKARA

Vakıfbank’ın yüzde 58,5 hissesinin önce kamulaştırılarak, daha sonra özelleştirilmesinin önünü açacak yasa tasarısı CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran tarafından TBMM gündeminde takip ediliyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın 14 yıl önce tam tersi biçimde Vakıfbank’ın özelleştirilmesine karşı çıktığını TBMM tutanaklarına yansıyan konuşmasıyla anımsatan Umut Oran, Vakıflar’ın bağlı olduğu Arınç’a, “Görüşünüz mü değişti, artık vakıf mallarının korunması düşüncesini savunmuyor musunuz? Bu tasarıyla bankanın kurucusu Adnan Menderes’in vasiyetine ihanet etmiş olmuyor musunuz?” diye sordu. 14 yıl önce Fazilet Partisi başvurunca, Anayasa Mahkemesi Vakıfbank özelleştirmesini iptal etmişti. Grup Başkanvekili Bülent Arınç da özelleştirmeye karşı çıkıyordu!

CHP’li Umut Oran, vakıfların bağlı olduğu Bülent Arınç’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdi. Hükümetin 21 Ekim 2014 tarihinde TBMM’ye sunduğu yasa tasarısı ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere bazı kanunlarda değişiklik öngördüğünü, Vakıfbank ile ilgili çok önemli bir değişikliğin de tasarıda yer aldığını anımsatan Umut Oran, “Buna göre banka hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan yüzde 58,5 oranındaki payın tamamı, Bakanlar Kurulunca belirlenecek beher hisse değeri üzerinden Hazine’ye devredilecek. Hazine’nin ödeyeceği rakam; banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan bedelin ortalaması göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Yine ödemenin nasıl yapılacağına da hükümet karar verecek” dedi.

Anayasa Mahkemesi kararına aykırı değil mi?

Oran’ın Arınç’a yönettiği sorular şöyle:
– Benzeri biçimde 6.7.2000 tarihinde çıkartılan 606 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Anayasa Mahkemesi Başkanı Sn. Haşim Kılıç’ın da içinde yer aldığı heyet tarafından oybirliğiyle iptal edilmedi mi? Şimdi getirdiğiniz bu kanun tasarısı Anayasa Mahkemesi’nin 17.10.2000 tarihli ve E: 2000/52, K:2000/29 sayılı kararına aykırı değil midir? Vakıfbank’ın özelleştirilmesi yönündeki her türlü girişim, 2000 yılındaki iptal dilekçenizde belirttiğiniz biçimde Anayasa’nın Başlangıç, 6, 7, 35 ve 87. maddelerine aykırı değil midir?

Siz başvurdunuz iptal çıktı, şimdi görüş mü değiştirdiniz?

– Fazilet Partisi Grup Başkanvekili sıfatıyla 21. Yasama Dönemi 3. Yasama Yıl, 80’nci birleşiminde yaptığınız konuşmadaki görüşlerinizi artık savunmuyor musunuz? Vakıfların haklarının her koşulda korunması görüşünüzü değiştirdiniz mi? Bu konuşmanızda aynı konuda çıkartılan KHK’nin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunuzu ve bu KHK’nin iptal edildiğini anımsatarak, getirilen tasarıda, iptal kararının gerekçelerinin dikkate alınmadığını söylemediniz mi?

Bugün neden tersini savunuyorsunuz?

– Anayasa Mahkemesi’nin, 2000/29 sayılı kararıyla Vakıfbank’ın özelleştirilmesine ilişkin düzenlemenin iptalini sağlayan davanın açılmasını siz sağlamadınız mı, bugün neden tersini yapıyorsunuz?

Vakıfbank çalışanlarının avukatı idiniz

– 2001 yılında yine Vakıfbank’ın blok satışı gündeme geldiğinde Vakıfbank çalışanları, sendika ve Vakıfbank Mem.ve Hizm.Em. ve Sağ.Yard.San.Vakfı’nın danışmanı, avukatı olarak verdiğiniz hukuk mücadelesindeki görüşlerinizi artık terk mi ettiniz?

Adnan Menderes’in vasiyetine ihanet etmiş olmuyor musunuz?

– Bizzat Adnan Menderes’in talimatıyla 1954’te kurulan Vakıflar Bankası’nın kamulaştırılarak özelleştirilmesinin önünün açılması, vakıf malının satışını gündeme getirmeyecek mi? Vakıf mallarının senedine aykırı biçimde el değiştirmesi, satılması mümkün müdür, bu durum Anayasa’ya aykırı değil midir? Bu tasarıyla Adnan Menderes’in vasiyetine ihanet etmiş olmuyor musunuz?

Malı bu kadar değerlenen başka vakıf var mı?

– Piyasa değeri 10 milyar dolar olan Vakıfbank’ın yüzde 60’ının vakıflara ait olması karşısında, iyi bir vakıf hukukçusu olduğunuz için , Türkiye’de malının değeri bu kadar artan başka bir vakıf var mıdır, bu yöndeki saptamanız nedir?

– Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün uzun süredir temettü dağıtılmaması nedeniyle gelir kaybına uğradığı şeklinde size ulaşan bir şikâyeti var mıdır, kendilerine 2004-2008 arasında dağıtılan temettülerin toplam miktarı kaç TL’dir?

Vakıflar istese halka arzla 300 milyon dolar kazanabilir

– Vakıflar Genel Müdürlüğü, gelire ihtiyacı var ise elindeki hisselerden bir bölümünü örneğin yüzde 5’ini halka arz edip neden 300 milyon dolar elde etme yoluna gitmiyor?

– Vakıfbank’ın temettü dağıtımında şikâyet edilen bir tablo var ise bu durum Vakıfbank’tan değil BDDK’nın 20008 yılında verdiği talimattan kaynaklanmıyor mu?

– Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Vakıfbank’taki yüzde 58,5 hissesini aldıktan sonra ne yapacak, hisse karşılığı hazine arazisi mi verilecek? Hisse devri kamulaştırma değil midir?

1,6 milyar dolar Vakıfbank Emeklilik Sandığına mı verilecek?

– Vakıfbank Mensupları Emekli Sandığının elinde bulunan ve yaklaşık 1,6 milyar dolara tekabül eden bankanın yüzde 16,10’luk hissesi ne olacak, hükümetiniz bu konudaki planlaması nedir? Bu para SGK’ya mı devredilecek? Bu paradan Vakıfbank genel kurulunda temsil hakkı bulunan çalışan ve emeklilere de pay verilecek mi?

– Vakıflara ait bir özel mülkiyet nasıl olup da yasayla kamulaştırabilmektedir?

Print Friendly, PDF & Email