Avuç içi, damar ve parmak izi bilgileri de yüklenecek çipli yeni kimlik kartlarının güvenlik sorunu yaratıp yaratmayacağı, vatandaşın izlenmesine yol açıp açmayacağı tartışma konusu oldu.
ANKARA
Yeni kimlik kartlarının 18’er TL karşılığında vatandaşlara dağıtılmaya başlanacak olması konunun parasal boyutunun dışında güvenlik kaygılarını da beraberinde getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya, “Avuç içi, parmak, damar izi gibi kişiye özel gizli bilgilerin yükleneceği sunucuların güvenliği nasıl sağlanacak? Çipli kartlardaki bilgilere karta temas edilmeden, uzaktan ulaşılabilecek mi? ? Yeni tip kimliklerde Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi (RFİD) veya benzeri bir sistem bulunacak mıdır? Çipteki bilgilere, kartla temas sağlanmadan, belli bir mesafeden, uzaktan erişilmesi mümkün müdür?” diye sordu.
Aralık ayından itibaren dağıtılmaya başlanacak yeni kimlik kartlarının vatandaşa 1,368 milyar TL yük getirmesini TBMM gündemine taşımış olan CHP Umut Oran, bugün de konunu sanal güvenlik ve vatandaşın izlenip izlenmeyeceği kaygılarıyla ele aldı. Umut Oran’ın, İçişleri Bakanı’na yönelttiği önergede yer alan sorular şöyle:
– Aralık ayından itibaren dağıtılacak yeni kimlik kartlarında hangi güvenlik önlemleri yer almaktadır?
– Biyometrik özellik kapsamında hangi bilgiler çipli kartta yer alacak? Parmak, damar ve avuç içi izi bilgilerinin de bu kartta olacağı doğru mudur?
Parayı ödemeyen kimliksiz mi kalacak?
– Yeni kimlik kartlarının vatandaşlara 18 TL karşılığında verileceği bilgisi doğru mudur? Bu parayı ödemek istemeyen veya ödeyecek gücü olmayanlar kimliksiz mi kalacak?
– Yeni kimlik kartları belirli bir süre için mi geçerli olacak, belli bir değişim periyodu olacak mı, her değişimde yeniden bir bedel talep edilecek mi, değişim bedeli kaç TL olacak?
– Bu kartlar on yıl geçerli olacaksa bu süre dolmadan kartını kaybeden veya kullanılamayacak şekilde tahrip olan, parçalanan kartların değişiminde de yeni ücret veya ceza talep edilecek mi, kayıp kart değişim bedeli, cezası kaç TL olacak?
Anasunucuların güvenlik önlemi alındı mı?
– Kişiye özel, gizli ve önemli bilgilerin depolanacağı anasunucuların güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sunucularının güvenliğinin sağlanmasında yeni önlemler alındı mı?
Korsan saldırısı olursa
– Bu kimlik kartları ATM’lerde de kullanılacaksa vatandaşların tüm bilgilerinin saklanacağı sunucular kötü amaçlı yazılımlara, korsan saldırılarına karşı koruma altına alındı mı? Bu konuda herhangi bir tatbikat yaptınız mı, yaptınızsa sonucu ne oldu?
– Kimlik kartlarında yer alacak çip hangi koşullarda okunup, işlenebilecek, içeriğine hangi ortamlarda ulaşılabilecektir?
Çip, vatandaşın konumunu da bildirecek mi?
– Kimlik kartlarındaki çiple herhangi bir izleme, konum belirleme olanağı kolluğa sağlanacak mıdır? Yeni tip kimliklerde Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi (RFİD) veya benzeri bir sistem bulunacak mıdır? Çipteki bilgilere, kartla temas sağlanmadan, belli bir mesafeden, uzaktan erişilmesi mümkün müdür?
Soru Önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 21.10.2014

Umut Oran
İstanbul Milletvekili

1. Aralık ayından itibaren dağıtılacak yeni kimlik kartlarında hangi güvenlik önlemleri yer almaktadır?
2. Biyometrik özellik kapsamında hangi bilgiler çipli kartta yer alacak? Parmak, damar ve avuç içi izi bilgilerinin de bu kartta olacağı doğru mudur?
3. Yeni kimlik kartlarının vatandaşlara 18 TL karşılığında verileceği bilgisi doğru mudur? Bu parayı ödemek istemeyen veya ödeyecek gücü olmayanlar kimliksiz mi kalacak?
4. Yeni kimlik kartları belirli bir süre için mi geçerli olacak, belli bir değişim periyodu olacak mı, her değişimde yeniden bir bedel talep edilecek mi, değişim bedeli kaç TL olacak?
5. Bu kartlar on yıl geçerli olacaksa bu süre dolmadan kartını kaybeden veya kullanılamayacak şekilde tahrip olan, parçalanan kartların değişiminde de yeni ücret veya ceza talep edilecek mi, kayıp kart değişim bedeli, cezası kaç TL olacak?
6. Kişiye özel, gizli ve önemli bilgilerin depolanacağı anasunucuların güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sunucularının güvenliğinin sağlanmasında yeni önlemler alındı mı?
7. Bu kimlik kartları ATM’lerde de kullanılacaksa vatandaşların tüm bilgilerinin saklanacağı sunucular kötü amaçlı yazılımlara, korsan saldırılarına karşı koruma altına alındı mı? Bu konuda herhangi bir tatbikat yaptınız mı, yaptınızsa sonucu ne oldu?
8. Kimlik kartlarında yer alacak çip hangi koşullarda okunup, işlenebilecek, içeriğine hangi ortamlarda ulaşılabilecektir?
9. Kimlik kartlarındaki çiple herhangi bir izleme, konum belirleme olanağı kolluğa sağlanacak mıdır? Yeni tip kimliklerde Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi (RFİD) veya benzeri bir sistem bulunacak mıdır? Çipteki bilgilere, kartla temas sağlanmadan erişilmesi mümkün müdür?

Print Friendly, PDF & Email