Almanya dediğiniz Hitler’in Nazi Almanya’sı mı? 

Amacınız tüm muhalifleri, CHP ve MHP’lileri cezaevine koymak mı?

ANKARA

Hükümetin alelacele TBMM’den geçirmeye çalıştığı yargı paketine tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, “Almanya dediğiniz Hitler’in Nazi Almanya’sı mı? Amacınız tüm muhalifleri, CHP ve MHP’lileri cezaevine koymak mı? – Bu paketle getirmek istediğiniz düzenlemelerin Hitler Almanya’sı, Nazilerin özel muhafız birliği SS ve gizli polis Gestapo’nun uygulamaları ile aynı olmasının gerekçesi nedir? Gestapo’ların ‘koruyucu gözaltı’ uygulaması ile sizin getireceğiniz ‘önleme gözaltısı’nın farkı nedir?” diye sordu.

CHP’li Umut Oran, Başbakan Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Oran önergesinde, “Hükümetinizce hazırlanan, ancak AKP milletvekillerince yasa teklifi adı altında Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu dahil çok sayıda kanunda köklü değişiklikler öngören 35 maddelik yargı paketi 14 Ekim 2014 tarihinde TBMM’ye sunuldu. Pakette, savunma hakkının kısıtlanması, anayasal suçlarda şüpheli veya sanığın bütün mal varlığına el konulabilmesi, arama kararı için somut delil yerine “makul şüphenin” yeterli olması ve sulh ceza hâkiminin Türkiye’nin her yerinde operasyon yapabilmesi düzenlenmektedir” dedi. Oran, Davutoğlu’na şu soruları yöneltti:

Kastettiğiniz Nazi Almanya’sı mı?

– Bu paket için sürekli Almanya örneğini vermenizin gerekçesi nedir? Bu açıklamanızla Hitler dönemi Nazi Almanya’sını mı kastediyorsunuz?

Amacınız CHP ve MHP’yi saf dışı bırak mı?

– Bu paketle amacınız, muhalefette olup da meşru yollardan iktidara gelmeye çalışan CHP ve MHP gibi partilerin yöneticilerini, üyelerini polis ve istihbarat personeline izletip saf dışı bırakıp, cezaevine koymak mıdır?

– Bu paket aynen yasalaştığı takdirde Anayasal suç bahanesiyle AKP karşıtlarının tamamının iletişimlerinin polis tarafından dinlenilip izlenmesine yol açmayacak mı?

– Somut delil yerine “makul şüphe” ile tutuklama sadece AKP karşıtlarına, muhaliflere mi uygulanacak?

Gestapo ve SS’den farkı nedir?

– Bu paketle getirmek istediğiniz düzenlemelerin Hitler Almanyası, Nazilerin özel muhafız birliği SS ve gizli polis Gestapo’nun uygulamaları ile aynı olmasının gerekçesi nedir? Gestapo’ların “koruyucu gözaltı” uygulaması ile sizin getireceğiniz “önleme gözaltısı”nın farkı nedir?

– Bu pakette yer alan her bir düzenlemenin Alman mevzuatındaki karşılığı nedir?

Yasalara 12. Cumhurbaşkanı mı karar veriyor ?

– Selefinizin açıklamaların hemen üstüne bu paketin hazırlanması karşısında TBMM’nin hangi yasayı çıkaracağına 12. Cumhurbaşkanı mı karar vermektedir?

Sıkıyönetim, OHAL’e dönüş

– Sulh ceza hâkiminin tek başına Türkiye’yi kapsayacak operasyon kararı alabilmesi Devlet Güvenlik Mahkemesi, Özel Yetkili Mahkeme’lere verilmiş olan yetkiyle aynı değil midir? Türkiye bu paketle sıkıyönetim, OHAL yargı düzenine dönmüş olmayacak mı?

– Böylesine köklü bir düzenlemeyi neden ilgili tüm kurumların görüşünü alarak yasa tasarısı şeklinde TBMM’ye sunmadınız? Paketi, içeriği nedeniyle mi yasa teklifi olarak TBMM’ye sundunuz?

Venedik Komisyonu’na aykırı

– Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayacağı eleştirileri getirilen bu düzenleme için AB normlarıyla uyum açısından AKP veya Başbakanlık olarak Avrupa Birliği Venedik Komisyonu’ndan herhangi bir görüş aldınız mı, böyle bir girişiminiz oldu mu?

Fasıllar açılmaz!

– Avrupa Parlamentosu’nda Yargı ve Temel Haklar ile ilgili 23. Fasılla ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıklı 24. Fasılların açılması yönünde girişimlerin olduğu bilinmektedir. Bahse konu yeni yargı paketi ilgili fasılların açılmasını tehlikeye düşürmez mi, bu konuda herhangi bir önlem aldınız mı, aldığınız önlem varsa bunlar nelerdir?

Print Friendly, PDF & Email