TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 10.10.2014

 

 
 
 
 
  Umut Oran
İstanbul Milletvekili
 

 

 1. İstanbul Etiler Polis Okulu’nu neden kapattınız? Okulun kapatılması 32 dönümlük bu arazinin riskli alan edilmesinden mi kaynaklanmaktadır?
 2. Etiler Polis Okulu arazisinin 2012 yılında önce İBB KİPTAŞ’a oradan da TOKİ’ye ve nihai olarak bir özel şirkete devredildiği/satıldığı doğru mudur? Bu bilgi doğruysa her devir işleminin tarihi ve imzalanan protokollerin tarafları/imzacıları ve protokollerin içerikleri nedir, protokolde arazi bedeli için öngörülen değer kaç TL’dir?
 3. 32 dönümlük arazinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ortağı olduğu Bosphorus şirketine devredildiği bilgisi doğru mudur?
 4. Piyasa değeri 1 milyar dolar olan Etiler Polis Okulu arazisi Bosphorus isimli şirkete ihalesiz satış bedeli 460 milyon dolar karşılığında mı verildi? Bosphorus Şirketinin ortakları arasında Başbakanlık Yatırım Ajansı yetkilileri, Suudi Arabistanlı İşadamları ve El Kaide finansörü olarak bilinen Yasin El Kadı ile oğlu da bulunmakta mıdır? Bilal Erdoğan bu ihalenin verilmesinde aracı olmuş mudur?
 5. Söz konusu 32 bin m2’lik arazi hangi tarihte düzenlenen protokol ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı ve bağlı şirketlerine devredildi? Söz konusu protokolü imzalayan taraflar kimlerdir, imzacı yetkililerin isimleri nedir? Protokol uyarınca söz konusu arazi için protokolde belirlenen maddi değer kaç TL’dir?
 6. Protokolün içeriği ve bir örneği nedir? Bazı illerde TOKİ aracılığıyla polis lojmanı ve meslek yüksekokulu yapılması da protokol kapsamında mıdır?
 7. Önceki İçişleri Bakanı Muammer Güler’in seçim bölgesi olan Mardin’de polis lojmanı ve polis meslek yüksekokulu inşa edilmesi de taahhütlere arasında mıdır? Bu taahhüt yerine getirilmiş midir? Devir protokolü uyarınca belirlenen taahhütler nelerdir, bunların hangileri yerine getirilmiştir?
 8. Söz konusu arazinin imar planlarında, devir sonrasında herhangi bir değişikliğe gidildi mi, değişiklik yapıldıysa tarihi ve içeriği nedir? Arazinin devir sonrasında ticaret merkezine çevrilmesinin gerekçesi nedir, bu değişiklik talebini kim istedi?
 9. Söz konusu arazinin emsal inşaat oranı, devir öncesinde ve sonrasında kaç olmuştur?
 10. Bakanlığınız ile yapılan protokol sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu araziyi devralmasıyla birlikte burası ile ilgili hangi tasarruflarda bulunmuştur?
 11. Bu konuyla ilgili olarak 16 Ocak 2014 tarihinde size yönelttiğim 7/38122 sayılı soru önergemi neden yanıtlamıyorsunuz?
Print Friendly, PDF & Email