TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 10.10.2014

Umut Oran
İstanbul Milletvekili

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlar hakkında düzenlenen 17 ve 25 Aralık 2013 Rüşvet-Yolsuzluk Operasyonları hakkında verdiğimiz birçok soru önergesini; Anayasa ve TBMM İçtüzüğünde yer almayan yeni kuralları ihdas ederek, Türk Ceza Kanunu’na (TCK) atıfla “özel hayat, haberleşme ve soruşturmanın gizliliğini ihlal edebileceği” gerekçesiyle işleme koymadınız. Bu işlemlerinizin iptali istemiyle açtığım idari dava halen temyiz aşamasında devam etmektedir.

Söz konusu soruşturma tapelerinde de geçen, 32 dönüm kıymetli arazisi bulunan İstanbul Etiler Polis Okulu’nun kapatılmasına dair Bakanlar Kurulu’nun 2014/6831 sayılı kararı Resmi Gazete’nin 9 Ekim 2014 tarihli sayısında yayınlandı.

Bu kapsamda;

  1. Etiler Polis Meslek Yüksekokulu ile ilgili olarak TBMM’ye ulaşacak soru önergelerini bundan böyle işleme alacak mısınız?
  1. Söz konusu 17-25 Aralık önergelerini işleme koymama kararlarını yeniden gözden geçirecek misiniz?
  1. Farazi bir gerekçeyle, içeriğinin ne olduğu belli olmayan ve gizlenen çok geniş kapsamlı bir soruşturmaya dayanarak soru önergelerinin verilmesini engellemeniz, Yasama, Yürütme ve Yargı ayrı erklerinin bağımsızlığı ilkesine aykırı değil midir?  Aldığınız bu karar ve tesis ettiğiniz işlemlerle yasama erkinin çalışmasını bizzat siz engellemiş olmuyor musunuz?
Print Friendly, PDF & Email