TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 22.09.2014

Umut Oranİstanbul Milletvekili

 
 
 
 

  1. 2002 yılında 358 bin olan “taşeron işçisi” sayısı bugün kamu ve özel toplamı olarak 2.5 milyona nasıl ulaşabildi?
  1. Sendikasızlaştırma, iş kazaları, ödenmeyen maaş ve sigorta primleri, kullandırılmayan ücretli izinler, bir çeşit modern kölelik anlamına gelen taşeron işçilik, AKP döneminde neden patladı? Sendikaları çökerten ve her yıl yüzlerce işçinin ölümüne yol açan iş kazalarının kaynağındaki taşeronlaştırma uygulamasına “dur” diyecek misiniz?
  1. Kamu kurumlarında asli işlerde taşeron uhdesinde çalıştırılan işçileri kadroya alacak mısınız? Özellikle Karayolları gibi kurumlarda açtıkları davaları kazanan işçilerle ilgili mahkeme kararlarını neden uygulamıyorsunuz?
  1. 2002 yılında 3 milyona yaklaşan sendikalı işçi sayısı 2014’te 1 milyon dolayına neden düştü? 
  1. OECD ortalamasında yüzde 20’ye yaklaşan sendikalaşma oranı, Türkiye’de resmi istatistiklere göre yüzde 9.5. Ancak kayıt dışı ve taşeron yanında tüm ücretli çalışanlar dikkate alındığında bu oran yüzde 6’lara düşüyor. Adil bir çalışma hayatı ve toplumsal barış için Türkiye’yi sendikal örgütlenmede AB standartlarına yükseltmeyi hedefliyor musunuz?
  1. İktidarınız döneminde iş kazalarında ölen işçi sayısı 15 bine yaklaşıyor. Bu kazalarda binlerce işçi de sakat kalıyor. İş kazalarında ölüm oranı AB üyesi 27 ülke ortalamasında istihdam edilen her 100 bin kişide 2 olurken, Türkiye’de 12 kişi ile bunun 6 katına ulaşıyor. Türkiye’nin “iş kazaları”nda dünyada 3., Avrupa’da 1. Sırada olmasını nasıl önleyeceksiniz?
  1. İş güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili gerekli önlemleri almayan firmalara hangi cezaları veriyorsunuz? Son 5 yıl içinde bu şekilde hangi şirketlere/kişilere ne cezaları verdiniz? 
  1. İş kazalarının asgariye indirilmesi için hükümet olarak ne gibi denetim önlemleri alacaksınız?
  1. Açıkladığınız Ulusal İstihdam Stratejisi, kiralık işçilikten kıdem tazminatının kaldırılmasına birçok emek aleyhtarı düzenleme içeriyor. Son torba yasa ile kamu ve özel tüm iş yerlerinde asıl işlerde de taşeron işçi çalıştırmanın ve “emsal ücret” ödeme koşuluyla muvazaalı taşeronluk uygulamalarının sürdürülmesinin önünü açan düzenlemeye gittiniz. Bununla çalışma hayatında koşullar giderek daha da kötüleşmeyecek mi?
  2. İş cinayetleri can almaya devam ederken, ILO’nun 1995 tarihli Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi ve Uluslararası            Maden Güvencesi Anlaşması dâhil çalışma hayatı ile ilgili yıllardır bekleyen birçok ilgili uluslararası metni ne zaman        imzalayacaksınız?
Print Friendly, PDF & Email