CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran adına avukatının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru şöyle: 
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

İTİRAZ EDEN                                      : UMUT ORAN. CHP İstanbul Milletvekili.TBMM-Ankara
VEKİLİ                                                  : Av. Mustafa Kemal ÇİÇEK ( Adres Antettedir)
KONU                                                  : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Düzene Karşı İşlenen suçlar soruşturma bürosunun talebi doğrultusunda verilen, 2014/566 D. İş dosyası ile verilen yayın yasağı kararının Anayasa ve yasalara aykırı olması nedeni ile itirazen kaldırılması talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                 :
1-      Türkiye Cumhuriyeti Musul Başkonsolosluğu, İŞİD adlı Terör Örgütü tarafından, 11.06.2014 tarihinde basılmış ve 46’sı Türk vatandaşı olmak üzere 49 konsolosluk çalışanı rehin alınmak sureti ile bilinmeyen bir yere götürülmüştür. Olayın ardından tam 101 gün sonra,  hala kamuoyunun içeriğini hiçbir şekilde bilmediği görüşmeler (takas iddiaları) neticesinde, Vatandaşlarımız, 20.09.2014 tarihi itibari ile Akçakale sınır kapısından yurda giriş yapmışlardır.
2-      Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Anayasal Düzene karşı işlenen suçlar bürosunun  talebi üzerine, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş bulunan Yayın Yasağına yönelik olarak yaptığımız daha önceki itirazımızın  REDDİNE ilişkin kararının, vatandaşlarımızın serbest bırakılmasının ardından bir hükmü kalmamıştır. Siyasi İktidar, Yasak Kararının “Vatandaşlarımızın Can Güvenliği” için gerekliliğini, Anayasayı ihlal edercesine, müteaddit kereler dile getirmiştir.  Hal böyle iken, bir Hukuk Devleti içerisinde, tasavvur dahi edilemeyecek, yasak kararının, en azından, Anayasanın ve hukukun daha da fazla ihlal edilmemesi için kaldırılması gerekmektedir.   Bu süreç içerisinde, Siyasi İktidar iyi bir sınav verememiş, vatandaşlarımızın akıbeti hususunda kamuoyunu bilgilendirmek bir yana bu hususta ortaya çıkan vahim iddiaları gizlemek ve üzerini örtmek çabası içerisinde olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
3-      Yasaklama kararı 1982 Anayasasının 26/2 maddesi kapsamında, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti maddesi kapsamında verilmiştir. Bu madde kapsamında yasaklama kararı verilmesi Anayasanın ihlalidir. Ölçülülük ilkesine açık aykırılık teşkil etmektedir. Anayasamızın 22. Maddesi kapsamında Haberleşme Hürriyeti mevcuttur.
SONUÇ                        : Yukarıda arz edilen nedenler ve resen nazara alınacak sair sebepler ile CMK 268 v.d hükümler kapsamında, Anayasa ve Basın Kanununa aykırı olarak verilen yasaklama kararının itirazen incelenerek kaldırılmasını arz ve talep ederiz. 22.09.2014                                                                                                                   
İtiraz Eden Umut ORAN vekili
Av. Mustafa Kemal ÇİÇEK

musul-rehineleri-ve-isid-yayin-yasaginin-kaldirilmasi1-1
Print Friendly, PDF & Email