CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Türkiye’nin tarım sektörünün milli gelirdeki payının son 12 yılda yarı yarıya azaldığını, tarımda çalışan başına düşen katma değerinin de tarım arazilerine oranla çok geride kaldığını belirtti.

  • Tarım sektörünün milli gelirdeki payı son 12 yılda yarı yarıya azaldı. GSYH’de 2002’de yüzde 12 dolayında bulunan tarımın payı, bu yılın ilk yarı itibariyle yüzde 6’ya kadar indi.
  • 20 milyon hektarın üzerindeki işlenebilir tarım arazisi ile şanslı ülkeler arasında yer alan Türkiye’de tarımda çalışan başına katma değer 14.5 bin dolarda kalıyor. Türkiye’nin binde 4’ü kadar işlenebilir tarım arazisi bulunan Norveç, çalışan başına 138 bin dolarlık katma değerle Türkiye’yi yaklaşık 10’a katlıyor.
  • Türkiye’nin 14’te biri düzeyindeki 379 bin tarım çalışanı bulunan Avustralya, yıllık 36.2 milyar dolarla Türkiye’deki 5 milyon çalışanın üretiminin yarısına ulaşıyor. Bu ülkede kişi başına tarım üretimi 96 bin dolarla Türkiye’nin 6.5 katı.
  • Balıkçılık potansiyeline karşılık, tarıma uygun arazisi neredeyse hiç bulunmayan Japonya, çalışan başına 25 bin dolar, ekonomisi iflas etti denilen Yunanistan da 19 bin dolarla Türkiye’nin çok üzerinde tarım katma değeri yaratıyor.
  • 160.2 milyon hektarla dünyanın en fazla ekilebilir tarım arazisine sahip ABD’de tarım istihdamı 2.3 milyonla Türkiye’nin yarısından az ama yıllık tarım üretimi 210 milyar dolarla Türkiye’nin 3 katı ve çalışan başına katma değer 91 bin dolarla 6.2 katı.
  • Tarımda çalışan başına katma değer, tarım istihdamı son derece düşük ülkelerden İsveç’te 89 bin, Finlandiya’da 72 bin, Belçika’da 72 bin, Danimarka’da 71 bin dolar.
  • Çalışan başına tarım katma değerinde Hollanda 63 bin, İtalya da 44.5 bin, İspanya yaklaşık 48 bin, Almanya 46 bin, İngiltere 45 bin, İrlanda 39 bin, Avusturya 37 bin, Çek Cumhuriyeti 31 bin, İsviçre 27 bin dolarla Türkiye’ye açık ara fark atıyor.
  • Türkiye tarımda reform yapmadan 2023 için öngördüğü en büyük 10 ekonomi arasına girme hedefine ulaşamaz!..
  • Yeni hükümet, tarım sektörü reformunu ivedilikle gündemine almalıdır.
  • Tarımın ülke ekonomisine potansiyeli ile orantılı katkı vermesi sağlanmalıdır. Yılların ihmalini telafi etmek için tarım politikaları kökten değişmelidir. Üretim ve verimliliği artırmak, kalkınma ve refah artışını sağlamak için bu alanda acilen kapsamlı bir reforma gidilmelidir. Öncelikle tarımın birikmiş sorunlarını çözecek doğru strateji ve politikalar geliştirilmeli, hedefler belirlenmeli, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları uygulamaya konulmalıdır.

Basın Açıklaması:
THAL-ETE-OTA-MUHTAC-OLMAMAK-ICIN-TARIMDA-ACIL-16-ADIM_UMUTORAN
 
 

Print Friendly, PDF & Email