CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, IŞİD için sınırda oluşturulması düşünülen tampon bölge için hükümetin muhalefete bilgi vermesinin sağlanması amacıyla TBMM’Nin olağanüstü toplanması gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı’nın dışında 110 milletvekilinin imzasıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapılabileceğini anımsatan Umut Oran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bu amaçla başvurdu.

Umut Oran’ın konuyla ilgili başvurusu şöyle:

19 Eylül 2014 – 132

 Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

Sizin de yakından bildiğiniz gibi Güney Doğu sınırımızda, Suriye ve Irak’ta Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) kaynaklı çok büyük bir terör ve savaş durumu yaşanmaktadır. Başta ABD ve bölge ülkeleri olmak üzere yoğun bir IŞİD görüşme trafiği yapılmaktadır.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bölgede ve Türkiye’de temaslarda bulunarak kendi ülkesine dönmüştür. Kerry’nin ABD’ye döner dönmez Amerikan Hükümetini ve senatosunu bilgilendirdiğini gazetelerden takip ediyoruz.

Basına yansıyan bilgilere göre Suriye sınırımızda derinliği, uzunluğu ve kapsamı bilinmeyen bir tampon bölge ve uçuşa yasak bölge hazırlığı yürütülmektedir.

Hem bu belirsizliğin giderilmesi, hem de AKP hükümetinin kamuoyuna ve TBMM’de temsilen edilen partilere bilgi vermesinin sağlanması, buna zorlanması amacıyla Meclis’in acilen toplantıya çağrılması yararlı olacaktır. Ayrıca bu vesileyle 104 gündür rehin tutulan 49 vatandaşımız hakkında da güncel bilgi alma yolunu zorlamış olacağız. Malumunuz olduğu üzere TBMM İçtüzügü’nün 7’nci Maddesi uyarınca üyelerin beşte birinin (110 milletvekilinin) imzasıyla da TBMM olağanüstü toplantıya çağrılabilmektedir. Proaktif politika izlenerek, hükümetin olası hamlesi beklenilmeden bu konuda ön alınması ve büyük belirsizliğin giderilmesi amacıyla TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılması hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

BİLGİ:
TBMM CHP Grup Başkanlığı’na
mektup-1

Print Friendly, PDF & Email