TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 15.9.2014

 

    Umut Oran
İstanbul Milletvekili
 

 

  1. MEB Bünyesinde Aralık 2013’te yapılan şube müdürlüğü sınavına kaç personel girdi? Bunlardan kaçı Ankara’daki mülakata çağrıldı? Sınava 35 bin kişinin katıldığı, 70 ve üzeri puan alan 5 bin kişinin Şubat 2014’te Ankara’da mülakata çağrıldıkları doğru mudur?
  1. Mülakat sınavlarının video kaldı yapıldı mı, itiraz olduğunda buradan inceleme yapılıyor mu?
  1. Yazılı sınavda 80 ve üzeri alan personelden kaçı mülakatı aşarak şube müdürü olmaya hak kazandı? Mülakatı kazananların yazılı sınavdaki puanları kaçtı? Mülakatı ‘kazananların’ yazılı sınav puanları 70 ve üzeri 5’er puanlık gruplara göre dağılımları kaçar kişidir?
  1.       Yazılı sınavda 80 ve üzeri puan alanların, mülakatta bilinçli olarak elendikleri ve 70-75 seviyesinde puanı bulunan ve genel olarak hükümetinize yakın isimlerin mülakatı aşmalarının sağlandığı iddiaları doğru mudur?
  1. Yazılı sınavda 80 ve üzeri alıp da mülakata girenlerin sorulan sorulara verdikleri yanıtların “sizin yazmanıza gerek yok biz yazarız” denilerek kağıtlara aktarılmasına izin verilmediği iddiası doğru mudur? Niçin mülakatta böyle bir yol izlendi? Mülakatta her adaya eşit soru mu yöneltildi? Mülakatta adaylara hangi sorular yöneltiliyor?
  1. Bu sınav nedeniyle MEB aleyhine Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesinde kaç dava açıldı, bu davalarda hangi kararlar alındı? Danıştay 2 ve 5. Dairelerinin mülakatın tek başına atama işlemi için yeterli olamayacağı gerekçesiyle verdiği yürütmeyi durdurma kararı uygulandı mı, bu konuda ne yaptınız?
  1. Başbakanlığın da başarı için yazılı ve mülakatın yüzde 50’şer payı olması gerektiği yönünde karar aldığı doğru mudur?
  1. Ankara 7. Bölge İdare Mahkemesinin de mülakat sınavının iptali yönünde karar aldığı bilgisi doğru mudur?
  1.       Söz konusu mahkeme kararlarına rağmen neden şube müdürlüğü atamalarını iptal ederek yeniden sınav yapmıyorsunuz?
Print Friendly, PDF & Email