TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekçi tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 11.9.2014

 

Umut Oranİstanbul Milletvekili
 

 
Torba yasanın son gününde kabul edilen düzenlemeyle ekonominin en önemli oyuncuları olan özel sektörün dış ekonomik ilişkilerinde etkin rol oynayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nu (DEİK) Ekonomi Bakanlığı’nın gözetimi ve denetimi altına alınmıştır. Bir başka deyişle DEİK kamulaştırılmıştır.
Bu kapsamda:

  1. Halen DEİK Başkanlığını yürüten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan bu dönüşüm için herhangi bir görüş aldınız mı? Bu konuda TOBB’un size ilettiği görüş nedir? 
  2. DEİK’i oluşturan 750 üye şirket, 42 kurucu kuruluş, 11 iş konseyi, 148 ticaret ve sanayi odası, 3 yurt dışı temsilciliğinin konuyla ilgili düşüncesi nedir, onlara da sordunuz bu dönüm için? Katılımcı çoğulcu demokrasi gereğince onların görüşünü de alacak mısınız, yoksa bakanlık olarak katılımcıların görüşü sizi ilgilendirmiyor mu? 
  3. 5174 sayılı Kanunun 58. maddesince “Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme” görevini üstlenen DEİK hangi yaklaşım ve vizyonla Ekonomi Bakanlığı’nın gözetimi ve denetimi altına alınmıştır? 
  4. Söz konusu düzenlemeyle iş konseylerinin görev ve yetkileri, teşkilatlanma ve işleyişleri, organları, bütçeleri, yönetim ve denetimleri ile üyeliklere ilişkin usul ve esasların bakanlıkça belirleneceği için bu yönde herhangi bir hazırlık yaptınız mı? Bu esaslar ne zaman belirlenecek? Tüm bu işleyişin denetimi bakanlığın hangi birimi tarafından hangi esaslara göre yapılacaktır?
  5. 12 Eylül 2010 referandumu ile anayasal kurum haline getirdiğiniz Ekonomik ve Sosyal Konsey’i (ESK) 5 Şubat 2009 tarihinden beri toplamadınız ve son olarak torba yasayla ESK’yı çalışma düzenini yönetmelikle belirleyeceğiniz althiyerarşik yapıya dönüştürdünüz. Bu bağlamda, Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda, güçlü ve gelişmiş demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan Sivil Toplum Örgütlerini giderek hükümetinize bağlı kurumlara, devlet kurumlarına dönüştürmenizin gerekçeleri nedir? Bu değişim ile Türkiye AB müzakerelerinin siyasi kriterlerini uygulamada geri kalmayacak mı?

 

Print Friendly, PDF & Email