TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 11.09.2014

    Umut Oran
İstanbul milletvekili
 
 1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca hazırlanan “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar” 21/07/2014 tarihli ve 2014/6699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girdi mi?
 2. Söz konusu 2014/6699 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ‘GİZLİ’ gizlilik derecesine mi haizdir, neden Resmi Gazete’de yayımlanmadı?
 3. Resmi Gazete’de yayımlanmayan Kararname ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) 63 mühendis ve 12 hukukçunun sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceği duyumu doğru mudur? Bu kararname uyarınca kaç kişi TİB’de işe alındı?
 4.  TİB’e alınacak “özel” mühendis ve hukukçulara 10.500 TL ile 17.500 TL arasında değişen aylık ücret ödeneceği duyumu doğru mudur?
 5. Yeni alınacak bu sözleşmeli personele ödenecek 10.500-17.500 TL arasındaki ücret, halen TİB ve BTK bünyesinde çalışan uzmanların 3, 4, hatta 5 katına denk düşmüyor mu? Bu adaletsiz bir ücret dağılımı yaratmayacak mı? Aynı işi yapan uzmana neden aynı ücret ödenmiyor?
 6. TİB’e sözleşmeli personel alımının Resmi Gazete’de ilan edilmemesi, kamu ücret skalasının çok çok üstünde ücret alacak bu pozisyonda çalışacak kişilerin AKP’ye yakın isimlerden seçilmesinin sağlanması amacını mı taşımaktadır? Bu sözleşmeli personel sadece AKP referanslı kişiler arasında mı seçilecek? Resmi Gazete’de personel alımına dair esasların ilan edilmemesi fırsat eşitliğine ve kamu hizmetinin eşitliği, tarafsızlığı ilkelerine aykırı değil midir?
 7. Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen 2014/6699 sayılı kararnameye göre; TİB’e alınacak söz konusu sözleşmeli personelin sadece kendi isteğiyle işten ayrılabileceği veya memuriyetten çıkartılmayı gerektirecek ağırlıkta disiplin suçu/adli ceza işlemediği sürece işten çıkarılmayacağı duyumu doğru mudur?
 8. Söz konusu 75 personelin işe alımında tüm yetkinin TİB’de oluşturulacak 3 kişilik komisyonda olacağı bilgisi doğru mudur? Bu komisyonda hangi yetkinlikteki personel yer alacak, komisyon üyelerinin özellikleri nelerdir?
 9. Söz konusu 2014/6699 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesinde TİB’de işe alınacak 75 sözleşmeli personel için mezuniyet belgesi, diploma veya KPSS, KPDS, YDS, TOEFL gibi sınavlardan puan altsınırı koşullarının belirlenmemiş olmamasının gerekçesi nedir?
 10. BTK’da ve TİB’de uzman olmak için BTK Meslek Personeli Yönetmeliğinde yer alan; 657 sayılı Kanunda sayılan genel koşulların yanında, belirli fakültelerden mezun olmak, KPSS’den kurumun belirlediği taban puanı almış olmak, KPDS’den en az 70 puan almış olmak gibi koşullar yeni alınacak sözleşmeli personel için neden uygulanmıyor?
 11. Yine BTK Meslek Personeli Yönetmeliğinde belirtildiği üzere koşulları sağlayan 375 adayın kurumun yapacağı yazılı ve sözlü sınavları başarması ve komisyonun önüne öyle gelmesi koşulu neden bu 75 kişi için işletilmiyor?
 12. BTK ve TİB’deki bir uzman yardımcısının terfi ederek uzman olabilmesi için hazırlayacağı tezi üçüncü yılın sonunda savunmasının ardından kurumdaki yazılı sözlü sınavı geçerek en az 70 puan alması gerekirken söz konusu 75 personel için neden bu kural işletilmiyor?
 13. 1322 sayılı Kanunun 1. Maddesi ve 3011 sayılı Kanunun 1. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nun 2014/6699 sayılı kararnamesinin Resmi Gazete’de yayımlanması zorunlu değil midir? Niçin bu iki kanuna aykırı davranıldı, bunun sorumlusu kimdir, hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı?
Print Friendly, PDF & Email