Kaza Meclis gündeminde CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakam Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Önergesinde şu sorulara yamt istedi: Araçlarda damper açılır veya tam kapanmazsa kamyonların hızının 10 kilometreyi geçmesini sınırlayacak tertibat takılması amacıyla yönetmelik değişikliğinin TSE tarafından 2010’da önerildiği halde yaşama geçirilememiş olmasının gerekçesi nedir?


Araçların fenni muayenesinde bu eksiklik neden damperli kamyonlar için ‘ağır kusur’ sayılmıyor? 

h1

h2

Print Friendly, PDF & Email