Nazi Almanya’sının 1939 yılında Polonya’ya saldırdığı gün olan 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak kutlanmaktadır. Bu denli kitlesel soykırımlar yaşanmasa da maalesef aradan geçen 75 yıl gezegenimizin barışa olan hasretini dindirememiştir.

En yüce kavramlardan birisi olan, ancak işbilmez, açgözlü siyasetçiler, devlet adamları nedeniyle bir türlü ulaşılamayan hedeflerin başında da barış gelmektedir. “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesini özümsemiş, önce ‘ben’ değil ‘biz’ diyen, halkını, Yaradandan ötürü yaradılanı gerçekten seven iktidarların işbaşında olması dünya barışı açısından da büyük önem taşımaktadır.

CHP’nin kucaklayıcı, ilerici, barışçıl, halkın başat sorunlarını çözen politikalarla işbaşına gelmesi, ülke içinde olduğu kadar bölgemizde, Ortadoğu’da ve dolayısıyla Dünya barışının sağlanması açısından da çok önemlidir. Ancak bu sayede Türkiye yeniden çağdaşlığın sembolü olarak Ortadoğu’da örnek hale gelecek, tüm komşu ülkelerin güven duyduğu itibarlı, saygın, sözü geçen, arabuluculuk yapan konumuna geri dönecektir.
Bu vesileyle ülkemize, komşularımıza, Orta Doğu’ya ve Dünya’ya barışın egemen olması özlemiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Umut Oran

Print Friendly, PDF & Email