Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın konuşturulmaması talebinin Yargıtay tarafından reddedilmesi üzerine Erdoğan ve Adalet Bakanı Bkir Bozdağ’ın Adli yılın açılış törenine katılmaması hk. soru önergesi
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 29.08.2014
 
 

 
 
 
 
  Umut Oran
İstanbul milletvekili
 

12. Cumhurbaşkanı tarafından, Yargıtay’da her yıl düzenlenen adli yılın açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın mutad olduğu üzere yaptığı konuşmasına bu yıl programda yer verilmemesi yönündeki talebi Yargıtay Başkanlar Kurulu tarafından uygun bulunmadı.
 
Bunun üzerine, “Cumhurbaşkanımızın olmadığı bir yerde Başbakanımızın, Adalet Bakanının olacağını tahmin etmiyorum. Cumhurbaşkanının olmadığı yerde biz de olmayız” açıklamasını yaptınız.
 
Bu kapsamda;
 

  1. Adli yılın açılış töreninde avukatları temsilen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı’nın konuşması mutad bir uygulama değil midir, niçin buna karşı çıkıyorsunuz?

 

  1. Önceki adli yıl açılış törenlerinde TBB Başkanı’nın konuşmadığı herhangi bir örnek var mıdır?

 

  1. Adalet sistemini oluşturan sacayağından (hâkim-savcı-avukat) birisinin olmadığı tören eksik olmayacak mı?

 

  1. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde adli yılın açılışının Adalet Bakanı olmadan gerçekleştiği herhangi bir örnek var mıdır?

 

  1. TBB Başkanı’nın adli yılın açılışında dahi konuşturulmak istenmemesi Anayasa ve AİHS tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğünü askıya alan bir uygulama değil midir?
Print Friendly, PDF & Email