Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın, Soma Faciasında sorumluluğu Çalışma Bakanı Faruk Çelik’e atması üzerine CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran Çalışma Bakanı’na yeni sorular yöneltti.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Faruk Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 24.07.2014

    Umut Oran
İstanbul Milletvekili
 

Soma’da 13.5.2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencimizin yaşamını yitirdiği facia ile ilgili olarak TBMM’ye yönelttiğim 7/45109 esas numaralı yazılı soru önergeme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından verilen yanıtta olaydaki birçok unsurun denetiminin bakanlığınıza bağlı olduğu vurgulanmıştır.
Bu kapsamda;

  1. Eneri Bakanı Sn. Taner Yıldız’ın, “ILO tarafından 1995 yılında kabul edilen ve 5.6.1998 tarihinde yürürlüğe giren 176 sayılı Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesini onaylanmak üzere, 23.5.2014 tarihinde ilgili kurum, kuruluş ve konfederasyonların görüşü alınmak üzere gerekli süreç Çalışma Bakanlığı tarafından başlatılmıştır” yanıtı doğru mudur? ILO’nun 176 sayılı Sözleşmenin onaylanması için neden bu kadar geciktiniz?
  2. ILO’nun 176 Sayılı Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesini onaylanması için Soma faciasından 10 gün sonra kurumlardan görüş istediğiniz bilgisi doğru mudur? Sözleşme ne zaman onaylanacak, süreç için bir son tarih koydunuz mu?
  3. Ölen madencilerin üzerlerinden çıkan karbonmonoksit maskesi ve oksijen ferdi maskeleri EN 13794 Avrupa ve TS EN 404 standartlarına sahip midir? Facianın yaşandığı maden ocaklarındaki söz konusu maskeler Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne uygun mudur?
  4. Maden şirketlerinin ocaklar için aldıkları maskelerin miktar ve özelliklerini siz mi düzenliyorsunuz? Soma Holding hangi ocakta kaçar adet, hangi özelliklere sahip maske satın almıştır, bunların menşei neresidir? Bunların faturaları bakanlık olarak size ibraz ediliyor mu?
  5. Maden ocaklarında kullanılan maskeleri doğrudan ilgili madencilik firmaları mı ithal etmiştir? Bu maskelerin ithalinde bakanlığınız herhangi bir denetimi, dahli var mıdır, varsa hangi aşamada hangi işlemi gerçekleştiriyorsunuz?
  6. Soma faciası sırasında işçilerin kullanmış olduğu ve üzerinde “AZL-60A” yazan maskelerin 1993 yılında üretildiği ve kullanım süresinin 1998’de bittiği bilgisi doğru mudur?
  7. twitter.com/kenansenerr/status/469031347013443584/photo/1 adresinde açıkça görüldüğü biçimde tahta burun tıkacı olan ve üzeri paslı maskelerin işçilere dağıtılmış olması Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne uygun mudur? Bunun sorumlusu kimdir? Madenlerde bu tür malzemeler hiçbir şekilde bakanlık birimlerinizce denetlenmiyor mu?
  8.       ABD’de olduğu şekilde maden ocaklarında, galerilere çok yakın noktalara kadar neden oksijen boruları çekilmemektedir?
  9. 100 milyon ton kömür çıkarma karşılığında Türkiye’de 802, Çin’de 150, ABD’de 4 madencinin yaşamını yitirmesinin gerekçesi nedir? Türkiye’de bu alandaki ölümlerin yüksekliği Bakanlık görev ve sorumluluğunuzla ilişkisi nedir?
Print Friendly, PDF & Email