Menşei değişikliği kolaylaşırsa diğer Avrupa ülkeleri de mi bundan yararlanacak?

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın Bosna Hersek’ten sıfır gümrükle 15 bin ton et ithalatı yapılmasına ilişkin hazırladığı ve içerisinde Bosna Hersek istatistiklerinin de bulunduğu  soru önergesi aşağıdadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Mehdi Eker tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 23.07.2014

    Umut Oran
İstanbul Milletvekili

Bosna Hersek’te Mayıs ayında yaşanan sel felaketi nedeniyle söz konusu ülkeye ekonomik destek sağlamak amacıyla Bosna Hersek menşeli et ve süt ürünlerinin ithal edilebilmesi için uygulanacak gümrük vergilerinin sıfıra indirildiği bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Bu kapsamda;

  1. Bosna-Hersek İstatistik Ajansı’nın verilerine göre, ülkenin sığır eti üretimi 2007 yılında 23 bin 809 ton, 2008 yılında ise 26 bin 335 tondur. 2007-2008 yılı için bir yıllık üretim artışı yüzde 9’dur. Bu rakamlar dikkate alındığında 2014 yılında 44 bin 167 ton sığır eti üretebileceği tahmin ediliyor. Et ve Süt Kurumu’nun Bosna-Hersek’ten 5 ayda ithal edeceği et miktarı ise 15 bin ton olarak açıklanmıştır. Bu durumda Bosna’da 1 yılda üretilecek et miktarının 1/3’ünü Türkiye’nin alması nasıl mümkün olacaktır? 15 bin ton rakamı afaki olarak mı belirlendi?
  2. Bosna-Hersek et üretiminin 1/3’ünü Türkiye’nin ithal etmesi durumunda ülkemizdeki et fiyatları büyük oranda yükselmeyecek mi, bunun önüne geçmek için hangi önlemleri aldınız? Et fiyatlarında yaşanan fiyat artışının önüne geçerek, fiyat istikrarını sağlamak için taban fiyat müdahalesi yapacak mısınız?
  3.      Bosna Hersek’e yapılan bu serbestliğin ardından kesilmiş ette menşei değişikliğinin kolaylaşmasıyla bu yardımın asıl faydası batılı ülkelerin çiftçilerine mi olacaktır?
  4. Bosna Hersek dışında diğer ülkelerle yapılacak et ithalatı konusunda gümrük vergilerinde bir değişiklik olacak mıdır? Bu serbestlik diğer ülkelere de yayılacak mıdır?
  5. Türkiye’nin hayvan ithal etmeye ihtiyacı var mıdır? Hayvan ithalatının önünün açılması ulusal çıkarlarımıza uygun mudur? Bu ekonomik destek başka türlü verilemez miydi?
  6. Üreticinin ithalat nedeniyle görebileceği zararın önüne hangi politikalarla geçeceksiniz?
Print Friendly, PDF & Email