TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güllüce tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 24.07.2014

    Umut Oran
İstanbul Milletvekili
 

 

  1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli olup da; 666 sayılı KHK ile değişik 375 sayılı KHK’nin Ek Madde 13. Maddesine göre, 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde, fiilen görevlendirilmiş olanlara fazla mesai ödeniyor mu? Bu ödeme yapılıyorsa son 5 yıl içinde kaç personele yıllara sari olarak toplam kaçar TL’lik ödeme yapılmıştır?
  1. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü personeline bu kapsamda Mayıs 2014’ten itibaren fazla mesai ödemesi yapıldığı bilgisi doğru mudur?
  1. Milli Emlak Genel Müdürlüğü personeline Mayıs 2014’ten itibaren bu kapsamda ödenen fazla mesai ücretlerinin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün ilgili personeline ödenmediği iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa niçin bakanlık personeliniz aleyhine oluşan bu haksızlığı gidermiyorsunuz?
  1.  Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün ilgili personeline söz konusu fazla mesai ödemelerini ne zaman yapacaksınız?
Print Friendly, PDF & Email