CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, sürdürülebilir su ürünleri üretiminin,Türkiye‘de temel “devlet politikası” olması gerektiğini belirterek, “Bu çerçevede gerekli stratejiler ile kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları ve hedefler belirlenip uygulamaya konulmalıdır” dedi. 

SU AKTI AKP BAKTI
EKMEĞİ SUDAN ÇIKARMAK VARKEN BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİNDE AKP HAVANDA SU DÖVDÜ 
Türkiye “geleceğin sektörü” olan balıkçılıkta potansiyelini kullanamıyor
SU ÜRÜNLERİ İÇİN GÜÇLÜ DEVLET POLİTİKALARI ŞART

  • Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, 8.333 km’lik kıyı şeridi ve 177.714 km uzunluğundaki nehirleri ile su ürünleri ve balıkçılık üretimine uygun oldukça zengin su kaynaklarına sahip. Deniz ve iç su kaynaklarının 25 milyon hektar olan yüzey alanı ülkedeki toplam orman alanından fazla, tarım alanlarına ise hemen hemen eşit… Karadeniz’ de 247, Marmara Denizi’nde 200, Ege Denizi’nde 300 ve Akdeniz’de 500 balık türü yaşıyor.
  • Ancak ne yazık ki ülkemizde balıkçılık sektörü kaderine terkedilmiş durumda ve potansiyeline uygun katma değeri yaratamıyor.
  • AB’nin özel teşviklerle desteklediği su ürünleri yetiştiriciliği“geleceğin sektörü” olarak niteleniyor. Türkiye ise bu alanda sahip olduğu büyük potansiyeli ne yazık ki kullanamıyor. Su ürünleri üretimi, tüketimi ve ihracatında Türkiye, “Su akar AKP bakar” deyimini haklı çıkarırcasına dünyanın çok gerisinde kalmaya devam ediyor.
  • Toplam dünya su ürünleri üretiminde Türkiye sadece yüzde 0.5 dolayında bir pay alabiliyor ve bu payın da yıllar itibariyle artmak bir yana daha da gerilediği görülüyor.
  • Balıkçılık ve diğer su ürünleri ihracatının toplam ihracattaki yüzde 0.3’lük payı yıllardır yerinde sayıyor.
  • AB’de 24 kg ve dünya genelinde 16.4 kg olan kişi başına yıllık ortalama balık tüketimi Türkiye’de 7.6 kg ile çok düşük düzeyde. Kişi başına yıllık ortalama tüketim miktarı, Türkiye gibi üç tarafı denizle çevrili bir ülke olan İspanya’da 40 kiloya ulaşıyor.
  • Aşırı ve bilinçsiz avcılığın yanı sıra, çevresel olumsuz etkiler nedeniyle ülkemiz doğal su ürünleri kaynaklarımız her geçen gün azalmaktadır. 1984 yılında başlayan kültür balıkçılığındaki gelişmenin devamı ise su kaynaklarının yeterli, temiz ve planlı kullanılmasına bağlı.
  • Sürdürülebilir su ürünleri üretimi, ülkemizde temel “devlet politikası” olmalı ve bu çerçevede gerekli stratejiler ile kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları ve hedefler belirlenip uygulamaya konulmalıdır.

Basın Açıklaması:
SU-URUNLERI-SEKTORU-1

Print Friendly, PDF & Email