TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 04.6.2014

    Umut Oran
İstanbul Milletvekili

 

  1. Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümünden kaç yılında mezun oldunuz?
  2. Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler bölümüne, YÖK tarafından diploma denkliğiniz ne zaman verildi? Diploma denklik belgenizin tarih ve numarası nedir, onay makamı kimdir, belgede kimlerin imzası bulunmaktadır?
  3. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki üniversitelerin denkliğinin 1998 yılından itibaren verildiği, ancak sizin bu tarihten önce lisans diploma denkliğiniz sağlanmadan yüksek lisans ve doktorayı tamamladığınız iddiası doğru mudur?
  4. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorayı hangi tarihlerde tamamladınız?
  5. Suud Üniversitesinde, Rabıta örgütünden destek alarak eğitim gördüğünüz iddiası doğru mudur?
Print Friendly, PDF & Email