Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mektup yazan CHP’li Umut Oran, içerisinde çok vahim saptamaları olmasına rağmen “gereğinin yapılması” için Başbakanlığa 3 yıl önce gönderilen DDK raporunu artık uygulamaya sokması için anayasal sorumluluğunu yerine getirmeye davet etti.

Oran, Cumhurbaşkanı Gül’den, konunun yasama boyutuyla takibi için 580 sayfalık DDK raporunu da talep etti.

ANKARA

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yazılı olarak başvuran CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Soma faciasından üç yıl önce gereğinin yapılması amacıyla Başbakanlığa gönderilen Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporunun akıbetini araştırması çağrısında bulundu. CHP’li Oran Cumhurbaşkanı Gül’den raporun kendisine gönderilmesini talep ederken mektubunda, “DDK raporunun takip edilerek, gereken düzenlemelerin gecikmeksizin yapılması ve başka faciaların bu yolla önlenmesi hususunu bilgilerinize sunar ayrıca ilgili raporun bir kopyasının konunun yasama boyutuyla takibinin sağlanması açısından tarafıma gönderilmesini arz ederim” ifadesine de yer verdi.

Gül’e mektup yazdı

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Umut Oran, Soma faciasından bir hafta sonra 21 Mayıs 2014 tarihinde 1,5 sayfalık bir mektup yazarak DDK’nın 2011’de hazırladığı raporla ilgili hiçbir adım atılmamış olmasına dikkat çekti. DDK raporunun 3 yıldır gereğinin yapılmamasını Enerji, Çalışma ve İçişleri bakanlıklarına yönelttiği üç ayrı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan Umut Oran’ın, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı’na teslim edilen mektubu şöyle:

Karadon’dan sonra DDK’ya talimat vermişti

“Anayasanın ilgili maddeleri çerçevesinde makamınıza bağlı olan Devlet Denetleme Kurulu, 18 Mayıs 2010 tarihinde verdiğiniz talimat üzerine, 8 Haziran 2011 tarihli, 2011/3 sayılı, “Kamuoyunu derinden etkileyen ölümlere ve yaralanmalara neden olan maden kazalarının önlenebilmesi için gerekli olan düzenleme, araştırma ve gelişme programları ihtiyaçlarının belirlenebilmesi ve ilgili bakanlıkların, madencilik kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların ve madencilik sektörünün bilgi ve birikimi ile uygulamalarının değerlendirilmesini teminen; Türkiye’de madencilik sektöründe yürütülen faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından araştırılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi” konulu araştırma ve inceleme raporunu hazırlamıştır. 

Öneriler hayata geçmedi

Raporun internette yer alan özetinde de görüleceği üzere, Devlet Denetleme Kurulu madencilik sektörünün ciddi bir analizini yapmış, bu sektörde gözlenen sorunları ortaya koymuştur. Nitekim raporda taşeron sistemi, kamu denetim sisteminin eksikliklerinin yarattığı olumsuz sonuçlar, iş güvenliği noktasında alınması gereken önlemler, meslek içi eğitim gerekliliği, yaptırımların yetersizliği gibi temel konuların bütününe yer verilmiş ve öneriler sunulmuştur. Ancak bu önerilerin hayata geçmediği, ilgili makamların da bu öneriler doğrultusunda gereken düzenlemeleri yapmadığı görülmektedir.

Neden uygulatmadığınız sorusu ortada durmaktadır

Anayasanın 104. Maddesine göre “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.” Yine Cumhurbaşkanı “Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak” yetkisine de sahiptir. Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu’nun önerilerinin yürütme organı tarafından neden hayata geçirilmediği, bu önerilerin hangi makamlar tarafından hangi gerekçe ile uygulanmadığı ve neden bu önerileri uygulatmadığınız soruları ortada durmaktadır.

Anayasal sorumluluğunuz büyük önem taşımaktadır

Üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen bu raporda belirtilen önerilerin hayata geçmemesi nedeniyle Soma’da acı bir felaket yaşanmış, 301 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bundan sonra da böyle felaketlerin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması ve sorunların ortadan kaldırılması gerekmektedir.  3 yıldır bu önerileri ihmal eden yürütme organına karşı yetkilerinizi kullanarak, anayasal sorumluluğunuzu yerine getirmeniz büyük önem taşımaktadır.

DDK raporunun TBMM’de de takibi gerekmektedir

Bu kapsamda Devlet Denetleme Kurulu raporunun takip edilerek, gereken düzenlemelerin gecikmeksizin yapılması ve başka faciaların bu yolla önlenmesi hususunu bilgilerinize sunar ayrıca ilgili raporun bir kopyasının konunun yasama boyutuyla takibinin sağlanması açısından tarafıma gönderilmesini arz ederim.

Print Friendly, PDF & Email