Umut Oran, Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin yürürlüğe girdiğini anımsattı 

“Kanun yararına bozma” yetkinizi kullanın!

ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a mektup yazarak, 2 Mayıs’ta yürürlüğe giren 6533 sayılı Kanunla, Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin artık uygulanabilir hale geldiğini belirterek, Balyoz davasındaki tartışmalı, sahte delillerin artık bu sözleşmeye de aykırı hale geldiğini vurguladı. Umut Oran, “6533 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ve yayınlanan TÜBİTAK raporu gibi yeni gelişmeler çerçevesinde, insan haklarının korunması için, kanunen makamınızda bulunan ‘kanun yararına bozma’ yetkisini kullanarak, bu hukuksuzlukların giderilmesi için gereken adımı atmanız hususunu bilginize sunarım” dedi.

Haşim Kılıç’a da başvurmuştu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’a da 7 Mayıs 2014’te mektupla başvurarak Balyoz davası kapsamındaki bireysel başvuruların biran önce sonuçlandırılmasını talep eden CHP’li Umut Oran bugün de Adalet Bakanı Bozdağ’a bir mektup göndererek konuya dikkat çekti. Oran, 6533 sayılı kanunla birlikte Bozdağ’ın kanun yararına bozma talebinde bulunması için elindeki gerekçelerin daha da güçlendiğini belirtti.  Oran’ın Bozdağ’a gönderdiği mektup şöyle:

İşte o mektup

“6533 sayılı Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 1 Mayıs 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığınca onaylanmış, 2 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu sözleşme Anayasamızın 90. maddesi gereği kanun hükmünde olup, temel hak ve özgürlüklere ilişkin olması nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda bu sözleşmenin hükümlerinin esas alınması gerekmektedir.

Bilindiği üzere sözleşme ile hangi tip dijital verilerin delil niteliğine sahip olduğu da belirlenmiş, hukuka aykırı yollarla elde edilen ve üzerinde manipülasyon yapılmış delillerin geçerli olmadığı hüküm altına alınmıştır.

Kamuoyunda Balyoz adı verilen davada bu sözleşmenin hükümlerine aykırı deliller kullanılmış, otuzun üzerinde ulusal ve uluslararası adli tıp kurumu davanın temeli olan dijital verilerde sahtekarlıklar tespit etmiş, son olarak TÜBİTAK tarafından hazırlanan bir raporda davanın temel delillerinden 5 No’lu harddiskin verileriyle oynandığı ve manipüle edildiği ifade edilmiştir. Bu durum 6533 sayılı Kanun ile belirtilen temel hükümlere açıkça aykırılık taşıdığı gibi, adil yargılanma hakkını da ihlal etmektedir.
Mensubu olduğunuz hükümet tarafından “kumpas” olarak değerlendirilen, usule ve hukuka aykırı uygulamalarla yürütülen bu davada 361 sanık yargılanmış, yüzlerce insanımız özgürlüklerinden mahrum bırakılmıştır.

Bu sebeplerle; 6533 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ve yayınlanan TÜBİTAK raporu gibi yeni gelişmeler çerçevesinde, insan haklarının korunması için, kanunen makamınızda bulunan “kanun yararına bozma” yetkisini kullanarak, bu hukuksuzlukların giderilmesi için gereken adımı atmanız hususunu bilginize sunarım.”

Adalet Bakanı’na gönderilen mektup:
adaletbakanimektup-siber-suclar-sozlesmesi-1

Print Friendly, PDF & Email