TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

Umut Oranİstanbul Milletvekili
 

Mevsimlik tarım göçüne katılan aileler, gerek barınma ve yaşam gerek ise çalışma koşullarının ağırlığı ile birçok sağlık sorunu yaşamaktadır. BM Nüfus Fonu ve Harran Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği ‘Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2012’ye göre mevsimlik tarım işçiliğinde ölü doğumların oranı ülke ortalamasından 5 kat fazladır. %19.9’unun en az bir kere ölü doğum yaptığı belirlenmiştir. Tarımda çalışan işçiler koruma kıyafetleri olmadan ilaçlama yapmakta ve kimyasallara maruz kalmaktadır. Aile hekimliği uygulaması ile çocukların aşılarının takip edilmesi öngörülmüştür. Fakat aileleri ile mevsimlik tarım göçüne katılan çocuklar bu uygulamadan faydalanamamaktadır. Bu kapsamda;

  1. METİP bünyesinde sunulduğu belirtilen gezici sağlık aracı, genel sağlık taramaları vb. hizmetlerden 2013 yılında kaç kadın, çocuk ve erkek hangi illerde faydalanmıştır?
  1. Mevsimlik gezici tarım işçilerinde ülke ortalamasının 5 katı olan ölü doğum oranı ile ilgili 2013 yılında hangi tedbirler alınmıştır?
  1. 2013 yılında kaç mevsimlik gezici tarım işçisi çocuk tarım kimyasallarından zehirlenme teşhisi ile tedavi altına alınmıştır?
  1. 2013 yılında Adana, Kayseri, Konya, Malatya, Nevşehir şehirlerine tarım işçisi olarak çalışan çocukların zirai ilaç kimyasallarına maruz kalmaması için hangi önleyici sağlık tedbirleri alınmıştır?
  1. 2013 yılında mevsimlik gezici ve geçici tarım göçüne katılan çocuklardan kaçının aşılarının yapılmamış veya eksik olduğu tespit edilmiştir?
Print Friendly, PDF & Email