TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

    Umut Oran
İstanbul Milletvekili
 

 

  1. Mevsimlik tarım göçüne katılan çocukların işçi olarak çalışan ve tarlalarda çalışmasa da ailesi ile beraber göç edenler dahil olmak üzere kaçı misafir öğrenci, taşımalı eğitim, mobil eğitim, açık ilköğretim eğitimi, yıl içinde sıkıştırılmış eğitim, yaz okulu gibi eğitim hizmetlerinden 2011-2012 ve 2012-2013 eğitim yıllarında faydalanmıştır?
  1. Mevsimlik tarım göçünde işçi olarak veya ailesi ile göç ederek yer alan çocuklardan kaçı 2011-2012 ve 2012-2013 eğitim yıllarında zorunlu temel eğitime katılamamıştır?
  1. Mevsimlik tarım göçüne katılan çocukların 2011-2012 ve 2012-2013 eğitim yılında okula ortalama devamsızlık süreleri e-okul sistemine göre kaç gündür?
Print Friendly, PDF & Email