TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim.

    Umut Oran
İstanbul Milletvekili
 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 71. Maddesi çocuk işçiliğini 15 sınırında çizmekte, fakat Türkiye’nin imzaladığı ILO 182 no’lu sözleşmeye göre çocuk işçiliğinin en kötü iç biçiminden biri olarak belirlenen mevsimlik gezici ve geçici tarımda çocuk işçiliği için asgari yaş 18 olarak belirlenmektedir. Örneğin fındık tarımında ise Valilik Genelgeleri hasatta çalışacak işçiler için bu yaşı 16 olarak belirlemektedir. Bu kapsamda;

  1. Mevsimlik gezici ve geçici tarımda çocuk işçiliği nasıl denetlenmektedir? 2013 yılında mevsimlik gezici ve geçici tarım sektöründe kaç çocuk işçi tespit edilmiştir?
  1. Türkiye’nin bütün tarım bölgelerinde çalışan çocuk işçiler için kaç müfettiş denetleme işini gerçekleştirmektedir?
  1. Koruma kıyafetsiz tarımsal ilaçlama denetimlerinde kaç vaka tespit edilmiştir? Tespit edilen vakalarla ilgili hangi yaptırımlar uygulamaya konmuştur?
  1. Türkiye, ILO 182 no’lu sözleşmeyi imzalayarak taahhüt ettiği üzere 2015’e kadar 18 yaşından küçük bireyler için mevsimlik gezici ve geçici tarımda işçiliğin önüne geçmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71 ve 85. maddelerini uygun hale getirmek üzere hangi çalışmaları yapmaktadır?
  1. Mevsimlik gezici ve geçici tarımda çocuk işçiliğini denetlemek için asgari çalışma yaşı kaç olarak belirlenmiştir?
  1. İzleme sistemlerinin oluşturulması için uygulamaya konulan ‘Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Yerel Kaynakların Etkinleştirilmesi Projesi’, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli ve Ordu’da kaç çocuğun çalışmasını önlemiştir?
Print Friendly, PDF & Email