Her üç gençten birisi CHP dedi

Türkiye’de yaşayan her yüz kişiden on beşi, 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluşuyor.  Yaklaşık 12 milyon gencin, yüzde 3,7’si istihdam altında ancak istihdam altında olan 1 milyon genç ücretsiz aile işçisi konumunda. Bir işte çalışan gençlerin yarıya yakını sosyal güvenceden mahrumken, gençlerin genel olarak kayıt dışı ve ucuz iş gücü olarak kullanıldığı gözüküyor. 7 milyon genç iş gücü dışında yer alırken, 2,4 milyon genç ise ne çalışıyor, ne okuyor. Gençlerde işgücüne katılım oranı yüzde 39 iken, işsizlik oranı da yüzde 20 dolayında seyrediyor.

Her dört işsizden biri üniversite diplomalı

Liseyi bitirip üniversite sınavına giren gençlerin küçük bir bölümü üniversitelere yerleşme imkanı bulurken, yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 35.5 düzeyinde seyrediyor. Yani üniversite çağındaki (18-22 yaş) her 3 gençten sadece 1’i üniversiteli olabiliyor. Umudunu yitirdiği için iş aramayanların dahil edilmediği resmi verilere göre bile üniversite mezunlarında işsizlik oranı yüzde 12’lerde. Ülke genelindeki tüm işsizlerin dörtte birini üniversite diplomalılar oluşturuyor.

Gençlerin birinci tercihi CHP

Bu durum gençlerin politik tercihlerine de yansıyor. CHP tarafından 30 kentte 6 bin genç üzerinde yaptırılan bir araştırmaya göre,

 • Gençlerin yüzde 56’sı Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünüyor. İyiye gidiyor diyenleri oranı sadece yüzde 22.
 • Gençlerin birinci tercihi CHP. Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa gençlerin yüzde 32,8’i CHP’ye, yüzde 23,4’ü AKP’ye, yüzde 18,6’sı MHP’ye oy vereceğini söylüyor.
 • Gençlerin yüzde 50’si 17 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu’nu bir “yolsuzluk ve rüşvet soruşturması” olarak kabul ediyor. AKP’li gençlerin yüzde 17,5’i 17 Aralık operasyonunu rüşvet ve yolsuzluk soruşturması olarak görürken, yüzde 18,7’si hem rüşvet ve yolsuzluk soruşturması hem de hükümete yönelik bir darbe girişimi olduğu kanaatinde.
 • Gençlerin yüzde 54,8’i yolsuzluk soruşturmasının hükümet tarafından engellendiği görüşünde, AKP’li gençlerin bile yüzde 26,4’ü de bu kanaatte.
 • Gençlerin yüzde 56’sı yolsuzluk operasyonu sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle hükümete güvenini kaybettiğini söylerken, AKP’li gençlerin yüzde 22’si de bu kanaate katılıyor.
 • Gençlerin yüzde 46,8’i Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğünün azaldığı kanaatinde.
 • Gençlerin yüzde 80,7’si Cumhurbaşkanı’nın internet ile ilgili yasayı onaylamasına karşı olduğunu ifade ederken, AKP’li gençlerin de yüzde 55’i bu konuda Cumhurbaşkanı’nı desteklemiyor.
 • Gençlerin yüzde 85,4’ü internette ziyaret ettikleri sitelerin ve aradıkları tüm bilgilerin devlet tarafından arşivlenmesine karşı çıkıyor. Bu oran, AKP’li gençlerde de yüzde 66,7 ile oldukça yüksek.
 • Gençlerin yüzde 21’i Büyükşehir Belediye yönetimlerinden iş imkanı, yüzde 13’ü meslek edindirme kursu ve yüzde 11,2’si kültür sanat faaliyetlerine yönelik projeler bekliyor.
 • Gençlerin yüzde 56,2’si Büyükşehir Belediyesinin topluma dönük çalışmalarında iş bulma imkanı yaratacak yardımları bir öncelik olarak kabul etmesini istiyor.
 • Gençlerin yüzde 94,3’ü oy verecekleri partinin kadın haklarına, kadın erkek eşitliğine bakışının oy verme davranışlarında etkili olacağını söylerken, yüzde 94,2’si özgürlüklere, yüzde 93,4’ü engelli haklarına, yüzde 83,3’ü etnik sorunlara bakış açısının oylarını etkileyeceğini ifade ediyor.

Gençlerin beklentileri bu şekilde ortaya çıkarken, ilk kez oy kullanan gençlerin de CHP’ye yöneldiği gözüküyor. Bu durumun arkasında gençlerin CHP’yi diğer partilere göre daha yenilikçi, değişimci, özgürlük ve demokrasiye daha çok sahip çıkacağı görüşü var. Nitekim Occupy CHP sloganı ile başlayan gençlik hareketine katılan gençler üzerinde yapılan bir araştırma da gençlerin CHP’den bu yöndeki beklentilerini ortaya koyuyor.

OccupyCHP katılımcılığın artmasını istiyor

Occupy CHP mensupları ve destekleyicileri kapsamında yapılan araştırma sonucunda,

 • Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptığı proje, reklam ve tutumları bakımından “pozitif” olanları beğenilmiştir. “Birleştirici olma”, “hayat bayram olsa” ve “aile sigortası” beğenilen proje ve çalışmalar olarak gözükmektedir.
 • CHP’nin daha fazla proje üretmesi ve eleştiriye yönelik siyaset dilinin ağırlığının değişmesi önerilmektedir.

Gençler özellikle şu 5 noktada talepte bulunmaktadır:

 1. Örgütlerin toplumun tamamını kapsayıcı çalışmalar içerisinde olması,
 1. Bilim ve teknolojinin daha etkin kullanılması,
 1. Daha çok kadın ve gençlere yönelik örgütlenme modellerinin kurularak geliştirilmesi,
 1. Organizasyon ve çalışma yapısının gençlerin daha fazla yer alabileceği şekilde düzenlenmesi,
 1. Katılımcılığın arttırılması.

Gençlerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlar ile sahip oldukları imkanlar gençlerin diğer yaş gruplarına göre Türkiye’den beklentilerini arttırıyor. Görülüyor ki, gençlerin daha fazla ekonomik ve demokrasi talepleri ile sosyal adaletçi ekonomi politikaları CHP’de karşılık buluyor. Bu sebeple de gençler arasında en popüler parti Cumhuriyet Halk Partisi. OccupCHP hareketi de gösteriyor ki, gençlerin beklentilerini bugün dahi en fazla yansıtabilecek olan kurumlara CHP sahip. Özellikle gençlik ve cinsiyet kotası ile CHP bu seslerin yetkili kurullar içerisinde yer almasını da sağlıyor. Ancak gençlerin CHP’den beklentileri de aynı oranda büyük. Toplumun bütün kesimlerine açık, ilerici, çağdaş bir söylem ile, katılımcılık mekanizmalarının arttırılması gençlerin ortak talebi olarak ortaya çıkıyor. CHP gelecek dönemde özgürlük ve demokrasi devrimini yapmak için gençlere yönelik çalışmalarını sürdürerek, onların beklenti ve enerjisinin parti politikalarına daha fazla yansıması için çalışmalarına devam edecek.

Print Friendly, PDF & Email