Doktor bir anne ve babanın  çocuğu olarak, çok zor şartlar altında sağlık hizmetini sunan tüm sağlık emekçilerinin Tıp Bayramını kutluyorum.

Bugün AKP’nin yaptığı düzenlemeler nedeniyle hastaneler ticarethaneye, sağlık hizmeti de bir ticari mamüle çevrilmiş durumda.
Hasta – hekim ilişkisini bozan düzenlemeler nedeniyle sağlık emekçilerinin yüzde 86’sı şiddet görme endişesi taşıyor.

Kıdem tazminatına yönelik olarak yapılan girişimler hekimlerin de emekliliğe yansıyacak olan güvenceli gelir haklarını ellerinden alıyor.

Anayasaya aykırı tam gün yasası ile hekimlerin bilimsel üretimleri ve çalışma koşulları kabul edilemez derecede zorlaştırılıyor.
Birileri gibi “çikinova” peşinde değil halkımızın sağlığı ve iyiliği için çalışan hekimlerin koşullarını iyileştirmek de görevimiz.

Print Friendly, PDF & Email