Umut Oran: Talimatı Erdoğan mı Bozdağ mı verdi? 

Kayıtlar imha edilirse kanıtlar “sıfırlanmış” olmayacak mı? 

“Amaç ses kaydının sosyal medyada paylaşılmasını önlemek mi?” 

“Kayıtların imhası kanıtların karartılması anlamına gelmiyor mu?” 

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı göndererek Bilal Erdoğan ile ilgili soruşturmada, 15 Aralık 2013 sonrası telefon dinleme, iletişim tespiti ve fiziki takip işlemlerinin sonlandırılarak kayıtların başsavcılık nezaretinde imha edilmesi talimatı vermesini TBMM gündemine taşıdı. Umut Oran, Adalet Bakanı’na, “Savcılar bu talimatı, Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın telefon kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasını önlemek amacıyla mı verdiler? Emniyetin savcılığın bu talebini yerine getirmesiyle birlikte Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk soruşturmasındaki hayati önemdeki esaslı tüm kanıtlar SIFIRLANMIŞ olmayacak mı? Bu soruşturmadaki kanıtların sıfırlanması talimatını Recep Tayyip Erdoğan mı size verdi?” diye sordu.

Savcılar bu yazıyı gönderdi mi?

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Adalet Bakanı’na yönelttiği önergesindeki sorular şöyle:

– İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 10. maddesi ile yetkili savcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı göndererek 15 Aralık 2013 sonrası telefon dinleme, iletişim tespiti ve fiziki takip işlemlerinin sonlandırılarak kayıtların başsavcılık nezaretinde imha edilmesi talimatı verdi mi? İmha emri verilen kayıtlar hangi soruşturma nolu dosyada bulunmaktadır, bu dosyanın zanlıları kimlerdir?

– Söz konusu yazı, Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturması savcılarının görevden alınarak yerlerine atanan savcılar İrfan Fidan, Murat Çağlak ve İsmail Uçar tarafından mı gönderildi?

Tayyip Erdoğan-Bilal Erdoğan dosyasıyla mı ilgili?

– Savcılığın söz konusu istemi sadece Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın da aralarında olduğu kişilerle ilgili 2012/656 soruşturma numaralı dosyayla mı ilgilidir? 

Talimat, ses kaydının paylaşılmasını önlemek için mi verildi? 

– Savcılar bu talimatı, Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın telefon kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasını önlemek amacıyla mı verdiler? Mahkeme kararıyla Bilal Erdoğan hakkında yapılan dinmeler ve dolayısıyla internete düşen ses kayıtları, söz konusu imhanın ardından yasadışı konuma mı düşürülmek istenmektedir?

Kanıtları sıfırlama talimatı Erdoğan’dan mı?

– Emniyetin savcılığın bu talebini yerine getirmesiyle birlikte Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk soruşturmasındaki hayati önemdeki esaslı tüm kanıtlar SIFIRLANMIŞ olmayacak mı? BU SORUŞTURMADAKİ KANITLARIN SIFIRLANMASI TALİMATINI RECEP TAYYİP ERDOĞAN MI SİZE VERDİ? 

Yoksa talimat Bozdağ’ın mı? 

– Adalet Bakanı olarak söz konusu soruşturmada kanıtların sıfırlanması talimatını savcılara siz mi verdiniz, bu emrinizin gerekçesi nedir?

Kayıtlar imha edildi mi?

– Kamuoyunda Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturması olarak bilinen 2012/656 nolu dosya kapsamındaki herhangi bir iletişim, fiziki takip kaydı imha edildi mi? Söz konusu imha işlemi hangi tarih ve saatte hangi adli ve kolluk görevlilerinin eşliğinde, nerede gerçekleşmiştir? İmha edilen kayıtların içerik ve dökümünü gösteren tutanağın birebir örneği nedir?

Kayıtların imhası kanıtların karartılması değil midir?

– Söz konusu kayıtların imhasının gerçekleşmesi, daha sonra ortaya çıkabilecek yeni bulgu ve gelişmeler karşısında geri dönülmesi olanaksız bir durum yaratmış olmayacak mı? Bu kayıtların imhası kanıtların karartılması değil midir?

10 yılda benzeri kaç talimat verildi?

– İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren kaç adet soruşturma ve hazırlık dosyası için benzeri biçimde iletişim, izleme ve takip kayıtlarının imhası için kolluk kuvvetlerine talimat verdi? Bu soruşturmaların içerik özeti ve soruşturma numaraları nedir, imhasına hangi adli ve kolluk görevlileri eşlik etmiştir?

Dinlemelerle ilgili usulsüzlük yapan kaç kamu görevlisi oldu? 

– Savcılığın bu imha talimatlarının yıllara göre dağılımı nedir? Bu talimatların, her bir kolluk kuvvetine göre dağılımı nedir? Bu taleplerin ne kadarı yerine getirildi? Zamanında ve usulüne uygun biçimde bu tür kayıtların imha edilmesini sağlamadığı için hakkında adli, idari işlem yapılan kamu görevlisi var mıdır? Varsa bu kamu görevlilerinin sayısı, çalıştıkları kuruma göre dağılımı kaçtır?

– Benzeri dinleme-izleme kayıtlarını kişisel çıkarları veya belli yapılanmalar için kullandığı gerekçesiyle son 10 yıl içinde kaç kamu görevlisi hakkında adli, idari işlem yapıldı, hangi cezaları aldılar, akıbetleri ne olmuştur, bunların yıllara göre dağılımı nedir?

Print Friendly, PDF & Email