Umut Oran: Afişleri sansürleyeceğine 50 milyon dolarlık Başkentgaz zararının hesabını ver 
ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başkentgaz’ın özelleştirilmesi aşamasında belediyeyi 50 milyon dolar zarara uğrattığı Danıştay kararıyla kesinleşen Melih Gökçek için 3 ayrı önerge verdi. Umut Oran, “Gökçek üzerine vazife olmayan bir şekilde CHP afişlerini sansürlemek için uğraşacağına, önce kendi görevine baksın. Başkentgaz’ın özelleştirilmesi sırasında kamuyu zarara uğrattığı 50 milyon doların hesabını versin. Abi Babacan’ı Hazine’nin 50 milyon dolarlık zararını takip etmesi, TBMM Başkanı’nı Sayıştay incelemesi yaptırması, İçişleri Bakanı’na da Gökçek hakkında görevi ihmal ve kamu zararına yol açmaktan işlem yapılması talimatını vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Gökçek hakkında üç ayrı önergesi hazırlayarak TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sundu.

Çiçek, Babacan, Ala’ya Gökçek çağrısı

Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama da yapan Umut Oran, ““Gökçek üzerine vazife olmayan bir şekilde CHP afişlerini sansürlemek için uğraşacağına, önce kendi asli görevine baksın. Gökçek’in görevi CHP afişlerini sansürlemek değil kamu kaynaklarını etkin, verimli ve yurttaşlar arasında ayrım yapmaksızın adil biçimde kullanmak, hizmet götürmektir. Ama Gökçek’in Başkentgaz’ın özelleştirilmesi sırasında kamuyu 50 milyon dolar zarara uğrattığı en üst yargı organı olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararıyla kesinleşti. Gökçek boş boş konuşacağına yol açtığı 50 milyon dolarlık zararı karşılasın. Abi Babacan’ı Hazine’nin 50 milyon dolarlık zararını takip etmesi, TBMM Başkanı’nı Sayıştay incelemesi yaptırması, İçişleri Bakanı’nı da Gökçek hakkında görevi ihmal ve kamu zararına yol açmaktan işlem yapılması talimatını vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Umut Oran, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2011/505 Esas,  2012/1200 karar sayılı 19/09/2012 tarihli kararına göre, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş’nin %100 hissesinin özelleştirilmesi sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in görevini ihmal etmesi sebebiyle Belediye’nin 50 milyon dolar zarara uğradığını bildirdi.

Yanıt bekleyen Gökçek soruları

Önergelerde şu sorulara yanıt verilmesi istendi:

– Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Büyükşehir Belediye Başkanını yetkili kıldığı 14/09/2007 günlü kararda belirtilen görevleri yerine getirmeyen, onay vererek ikinci teklif sahibine usulüne uygun olarak yapılmış yasal bir teklif göndermeyen, bu yüzden ikinci şirketin yatırdığı geçici teminatın irat kaydedilmesi hakkının kaybolmasına ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 50 milyon dolar zarara uğramasına neden olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında görevi ihmal ve kamuyu zarara uğratmak gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca başlatılan adli veya idari bir süreç bulunmakta mıdır?

– Görevi ihmal sebebiyle yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni 50 milyon dolar zarara uğratan Melih Gökçek’e yönelik belediye veya ilgili bakanlık tarafından başlatılan bir rücu davası bulunmakta mıdır, bu dava bu zamana kadar açılmamışsa bunun sebebi nedir?

– Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in sorumlusu olduğu 50 milyon dolarlık zararın tazmini ve giderilmesi için İçişleri Bakanlığı hangi adımları atacak?

– Hazine Müsteşarlığı  50 milyon dolarlık zararın tazmini için dava açmayacak mı?

– TBMM Başkanı Cemil Çiçek, inceleme yapması için niçin Sayıştay’a talimat vermiyor?

-Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni 50 milyon dolar zarara uğratan Melih Gökçek hakkında Sayıştay Başkanlığı’nca yapılmış herhangi bir inceleme, yazılmış rapor var mıdır? Varsa bu incelemenin sonucu ve raporun birebir örneği nedir, raporun akıbeti ne olmuştur, gereği yapılmış mıdır?

Print Friendly, PDF & Email